Menu
•  Indhold

Styregruppe

Styregruppen består af:

  • To repræsentanter fra branchen: en fra Danske Forlag og en fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler
  • To repræsentanter for brugersiden: en fra Pædagogisk LæringsCenterForening og en fra Foreningen af centre for undervisningsmidler
  • En repræsentant fra Departementet og fra Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.

Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

Styrelsen for It og Læring varetager sekretariatsfunktionen for Styregruppen og eventuelle arbejdsgrupper.

Styregruppens kommissorium

Styregruppen har til opgave at sikre, at der udvikles og drives en samlet national indgang til alle danske læringsressourcer – den nationale Materialeplatform – ved at udstikke de overordnede retningslinjer for Materialeplatformen.

Styregruppen har endvidere til opgave at sikre, at udviklingen og den videre drift holder sig inden for rammerne af  Undervisningsministeriets opdrag og de indgåede aftaler mellem undervisningsforlag/producenter, brugere og Styrelsen for It og Læring.

Styregruppen har adgang til alle informationer, der relaterer til drift og udvikling af Materialeplatformen.

Styregruppen godkender udformningen af alle aftaler, der tegnes med Styrelsen for It og Læring om udnyttelse af Materialeplatformens metadata.

Styregruppen behandler eventuelle klager over rettighedskrænkelser mv. og vurderer som sidste instans materialers relevans.

Styregruppen afholder to årlige møder, men kan i øvrigt mødes, når der er behov for det.

Styregruppens medlemmer

  • Danske Forlag: Cliff Hansen
  • Brancheforeningen for undervisningsmidler (BFU): Lars Juul Jensen
  • Pædagogisk LæringsCenterForening: Birgitte Reinde
  • Foreningen af centre for undervisningsmidler: Bjørn Ilsøe
  • Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Malene Pio
  • Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring: Signe Rønn Sørensen, formand for styregruppen
  • Sekretær for styregruppen: Niklas Grønlund Lind, Styrelsen for It og Læring.

Brugergruppe

Materialeplatformens styregruppe besluttede at nedlægge Brugergruppen i august 2012.

Brugergruppen bestod af repræsentanter for interessenter for indholdsleverandører og de, der anvender informationerne. Brugergruppen havde som kommissorium at være med til at gøre Materialeplatformen så god som mulig og informere flest mulige om den – så den får mange brugere. Repræsentanterne i brugergruppen skulle i den fase af Materialeplatformen bidrage med interessenternes viden, ønsker og behov, samtidig med at de fik størst mulig information om projektet til at bære videre til interessenterne.

Brugergruppen var rådgivende for styregruppen og Styrelsen for It og Læring om emner af faglig og interessemæssig karakter, herunder spørgsmål om: Sikring af kvalitet og lødighed, Standarder, Nye features og muligheder og Rettigheder.