Menu
•  Indhold

Ny version af Materialeplatformen lanceres i efteråret 2020

Materialeplatformen bliver i efteråret 2020 lanceret i en hel ny og mere fokuseret udgave end den vi kender i dag. Det betyder også, at Materialeplatformen får et tiltrængt teknologisk løft og en ny moderne mobilvenlig brugergrænseflade.

Hvad betyder det for mig?

Som slutbruger og indholdsleverandør (producent) på Materialeplatformen vil du opleve, at der er sket en forenkling og oprydning i de informationer, der vises om de enkelte læremidler. Websiderne vil også se anderledes ud.

Som indholdsleverandør (producent)

Materialeplatformen indeholder fremover kun informationer (metadata) for læremidler til den danske undervisningssektor. Der er ikke længere mulighed for at uploade filer. Du skal selv finde et sted at placere eventuelle filer - og så vil du kunne linke til dem fra Materialeplatformen.

I det omfang det er muligt, flytter STIL automatisk de relevante metadata fra den gamle platform til den nye Materialeplatform. Såfremt det ikke er muligt at flytte dine data om læremidlerne gives der besked via de kontaktoplysninger vi har om din virksomhed/institution. Allerede uploadede filer gemmes i et arkiv, og der linkes til disse - i en overgangsperiode.

Vilkår- og rettigheder justeres så de afspejler den nye Materialeplatform. De opdaterede vilkår indeholder præciseringer omkring det indhold, der må præsenteres på Materialeplatformen.

OBS: Som producent skal du efter lanceringen af den nye Materialeplatform eksplicit acceptere de nye vilkår. Dine materialer vises først, når vilkårene er accepteret.

For jer på Informationsaftalen (FUI)
STIL vedligeholder også i ny Materialeplatform brugerinformation til brug for tilgængeliggørelse af afgangslister og ugelister.

Du kan læse mere om Informationsaftalen her.

Som bruger af Materialeplatformens webservices

Materialeplatformens webservices stilles fremadrettet kun til rådighed via Integrationsplatformen.

De tekniske anvendelsesvilkår for brug af Integrationsplatformen er beskrevet på https://viden.stil.dk/x/ZIBuAw. Her kan du blandt andet finde dokumentation af sikkerhedsmodellen, downloade klienteksempler m.m.

Det forventes, at STIL er klar med et testmiljø, herunder webservicebeskrivelser, primo september 2020