Menu
•  Indhold

Webservice

Materialeplatformen stiller en webservice til rådighed for producenter og andre aktører på markedet.

For at benytte webservicen kræves blandt andet følgende:

  • brugeren (serviceaftager) af webservicen autentificeres - læs mere i dokumentationen herunder.
  • brugeren (serviceaftager) af webservicen tilslutter sig/underskriver en webserviceaftale med Styrelsen for It og Læring
  • brugeren (serviceaftager) af webservicen skal som distributionsplatform kende til rammerne for distributionsplatformene.

Kontakt Materialeplatformen inden underskrivelse af webserviceaftale. Hent webserviceaftale (pdf-format).

Kontakt, dokumentation og support

Adgang til webservice

Hvis du er interesseret i at benytte Materialeplatformens REST API, skal du kontakte os på materialeplatform@stil.dk.

Oplys venligst navn, telefonnummer og e-mailadresse på teknisk kontaktperson.

Dokumentation for Materialeplatformens REST API

Dokumentation af REST API version 4.2 (juli 2018)
Dokumentation af REST API version 4.1 (juli 2017)
Dokumentation af REST API version 4
(april 2013 - få tekstuelle rettelser foretaget august 2015)
Dokumentation af REST API version 3 (juni 2012)

Support og øvrige henvendelser

Der er for serviceaftager adgang til support på driftsrelaterede problemer vedr. Materialeplatformens webservice. Adgangen omfatter ikke slutbrugere, men alene medarbejdere hos serviceaftager.

Har du brug for support eller har du yderligere spørgsmål til webservicen, er du velkommen til at kontakte os. Læs mere her.

Vi yder support inden for vores almindelige åbningstider.