Menu
•  Indhold

Introduktion til metadata

Denne side giver en introduktion til beskrivelsen (metadata) af læringsobjekterne. Vedrørende teknisk dokumentation (XML standarder) og eksempler, se mere under menupunktet Webservice.

Krævede oplysninger

De specifikke krav og anbefalinger til registrering af det enkelte læringsobjekter som indgår i undervisningsmaterialet vil variere afhængig af form og indhold.

De metadata der kræves registreret for alle læringsobjekter:

 • Identifikator
 • Titel
 • Beskrivelse
 • Ophav og bidragsydere
 • Emner
 • Indholdstype
 • Målgruppe/klassifikation
 • Materialeangivelse
 • Slutbruger
 • Pris (gratis/mod betaling)
 • URL (til bestillingsside)

Udfaldsrummene for de enkelte elementer er også standardiseret, så der sikres en ensartet registrering gennem anvendelse af valglister. Eksempelvis vil angivelse af målgruppe/klassifikation omfatte valg, udfra faste lister af værdier, for læringsområde, fag/tema, aldersgruppe, klassetrin og relevante centrale læringsmål i de forenklede Fælles Mål.

Supplerende oplysninger

Nedenstående metadata kan frivilligt registreres på læringsobjekter:

 • Undervisningstid
 • Vilkår og brugsrettigheder

Samt

 • Serietitel/samling
 • Interaktivitet
 • Læse- og skriveteknologi
 • Pc/bærbar pc
 • Tablets/smart-phones
 • Krav til udstyr
 • Webbrowsere
 • Autentifikationssystem
 • Omfang
 • Format
 • ISBN
 • Udgave/version
 • Udgivelsesdato/år
 • LIX ML
 • LIX LO
 • LIX SUM
 • Pris

Registreringen og efterfølgende vedligeholdelse af metadata foretages af producenten ved hjælp af et registreringsværktøj, der udvikles som en del af Materialeplatformen.