Menu
•  Indhold

Metadata og standarder

Undervisningsmaterialer, der skal registreres på den nationale materialeplatform, skal forsynes med relevante metadata i henhold til de krav, der opstilles i forbindelse med dette projekt.

Metadata følger IEEE Learning Object Metadata standarden, et internationalt accepteret og XML-baseret format. Eksempel kan findes under menupunktet 'Webservice'.

Introduktion til metadata

De specifikke krav og anbefalinger til registrering af det enkelte læringsobjekter som indgår i undervisningsmaterialet vil variere afhængig af form og indhold.

XML eksempel og dokumentation

Til at illustrere metadata standarden bag Materialeplatformen, er der udarbejdet et eksempel som indgår i vores dokumentation af Materialeplatformens webservice (REST API).