Distributionslister til centre for undervisningsmidler

Abonnér på distributionslisterHjælp

Følgende lister kan enten vises online for en valgt periode, eller modtages per mail:

Informationseksemplarer

Listen indeholder alle læremidler, der er udsendt som informationseksemplarer til Centre for Undervisningsmidler, som led i Informationsaftalen.

Orienteringsliste

Listen indeholder alle læremidler, der i den angivne periode er oprettet på Materialeplatformen, men ikke udsendt som informationseksemplarer.

Afgangsliste

Listen indeholder de læremidler, der er sat i "afgang" af forlagene, dvs. som ikke længere skal være tilgængelige fra Centrene for Undervisningsmidler.
Listen udkommer hvert halve år (1/1 og 1/7), og den seneste vises.