Amondo

Adresse: Frem 43
2800 Kongens Lyngby
Tlf: 51923475
E-mail: info@amondo.dk
Web: www.amondo.dk
Vis

Din søgning gav 7 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Guide til elevinddragelse

Forfattere:
Mette Wybrandt
Udgiver:
Amondo
Beskrivelse:

Guiden giver inspiration til lærer- og pædagogteam til at inddrage elevernes stemmer i læringsfællesskabet. Guidens første del giver inspiration til refleksionsprocesser i teamet inden for forskellige emner, der har betydning for elevinddragelse.... 

 

Inspirationskatalog til lærere og pædagoger

Forfattere:
Sara Hedegaard Jensen, Mette Wybrandt
Udgiver:
Amondo
Beskrivelse:

Inspirationskataloget indeholder aktiviteter, øvelser og værktøjer inden for forskellige temaer, der har betydning for arbejdet med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Inspirationskataloget kan bruges til at planlægge og gennemføre aktiviteter... 

 

Refleksionsværktøj til team

Forfattere:
Mette Wybrandt, Sara Hedegaard Jensen
Udgiver:
Amondo
Beskrivelse:

Refleksionsværktøjet giver inspiration til teammøder, når I ønsker at drøfte og udvikle inkluderende læringsmiljøer. Mappen indeholder en mødeguide og procesbeskrivelse, som giver inspiration til at planlægge, gennemføre og evaluere refleksionspro... 

 

Værktøjskassen Forældredidaktik

Forfattere:
Mette Frithiof Wybrandt, Line Holst Jensen
Udgiver:
Amondo/AZENA
Beskrivelse:

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem nogle generelle overvejelser i forhold til forældredidaktik, altså det at skabe læringssituationer i og uden for skoletiden, hvor forældrene kan bidrage aktivt til barnets læring.  

 

Værktøjskassen Forældremødet

Forfattere:
Mette Frithiof Wybrandt, Line Holst Jensen
Udgiver:
Amondo/AZENA
Beskrivelse:

Værktøjskassen guider dig som lærer igennem planlægningen af forældremøder, hvor alle forældrene inddrages aktivt fra mødets start gennem dialog og aktiviteter. Værktøjskassen indeholder aktivitetskort med forslag til konkrete aktiviteter, som sikre... 

 

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget

Forfattere:
Mette Frithiof Wybrandt, Line Holst Jensen
Udgiver:
Amondo/AZENA
Beskrivelse:

Værktøjskassen viser dig som lærer hvordan du i samtalen kan gøre forældrene til medspillere, bringe deres kompetencer i spil, og formulere udviklingsmål for eleven sammen med dem. Værktøjskassen indeholder en række konkrete forslag og refleksionsøve... 

 

Værktøjskassen Teammødet

Forfattere:
Line Holst Jensen, Mette Frithiof Wybrandt
Udgiver:
Amondo/AZENA
Beskrivelse:

Værktøjskassen leder teamet igennem en proces, hvor I som lærere taler om skole-hjem samarbejdet med tosprogede forældre. Der er fokus på hvordan I kan gøre forældrene til medspillere og inddrage dem aktivt i deres børns læringsproces.