Astma-Allergi Danmark

Adresse: Universitetsparken 4
4000 Roskilde
Tlf: 43435911
E-mail: info@astma-allergi.dk
Vis

Din søgning gav 8 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Astma og allergi i skolen

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Udgiver:
Turbineforlaget
Beskrivelse:

Astma og allergi i skolen er en undervisningsavis målrettet elever på 6.-7. klassetrin. Den er layoutet og udformet som en ”rigtig” avis med letlæselige tekster, og vi har lagt vægt på, at indholdet tilgodeser faglige mål for relevante fag som fx... 

   
Grundskole
Idræt

Astma og fysisk aktivitet hos skolebørn

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Materialet består af en række filmoptagelser af opvarmningsøvelser for børn med astma samt skriftlige beskrivelser af øvelserne. De kan tilgås fra hjemmeside, smartphones og tablets på følgende link: http://astma.astma-allergi.dk/astma-idraet-app og... 

   
(1) | 
Grundskole
Idræt

Fold lungerne ud med kæmpe flip-flap

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Astma-Allergi Danmark har udviklet et undervisningsmateriale, som består af en kæmpe flip-flap, en plakat og en lærervejledning med læringsark. I læringsarkene finder du eksempler på forløb, som hjælper dig med at nå De Fælles Mål i: • Idræ... 

  
Erhvervsuddannelser
Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Metodelære, Erhvervsfag 3, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2

Forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem - App

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Mange elever tænker ikke på, at deres valg af erhverv kan føre til, at de måske får problemer med håndeksem og kontaktallergi i deres arbejdsliv. Det gælder elever inden for et bredt spektrum af uddannelser, f.eks. frisører, kosmetikere, mekanikere,... 

   
Erhvervsuddannelser
Arbejdsmiljø, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Hygiejne, Metodelære, Erhvervsfag 3, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2

Forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem - Handskekuffert

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Handskekufferten er et undervisningsmateriale om forebyggelse af håndeksem til erhvervsskolernes grundforløb 1. Materialet består af en fysisk handskekuffert med tilhørende læringsark, der giver eksempler på forløb, som du som underviser kan bruge i... 

   
Grundskole
Biologi, Fysik/kemi, Natur/teknologi

Jagten På Allergien

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Jagten på Allergien er et digitalt undervisningsmateriale til 5.-6. klasse i natur/teknologi og 8.-9. klasses naturfag (primært biologi og fysik/kemi). Eleverne skal via materialet på hjemmesiden, egne undersøgelser, praktiske forsøg og samarbejde... 

   
Grundskole
Madkundskab

Madallergi 2017

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Formålet med materialet er, at informere om fødevareallergi i faget madkundskab. Målet er, at udvikle elevernes kompetencer i søgning af relevant og teoretisk information om fødevareallergi på www.astma-allergi.dk. Derefter skal de anvende den prakt... 

   

PlanteGuide

Forfattere:
Astma-Allergi Danmark
Beskrivelse:

Undervisningsmaterialet består af en applikation samt en lærervejledning. Sammen bidrager de til, at eleven i faget natur/teknologi får en stor viden om de danske naturtyper, de forskellige plantearter, man møder i den danske natur, samt en forståels...