Aarhus Universitetsforlag

Adresse: Finlandsgade 29
8200 Århus N
Tlf: 53550542
E-mail: unipress@au.dk
Web: www.unipress.dk
Vis

Din søgning gav 54 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk, Kulturforståelse
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog
Voksenuddannelser
AVU, Dansk, Dansk som andetsprog, Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Sproguddannelser

Arrangerede sprog- og kulturmøder

Udgiver:
Susana Fernández, Ulla Prien, Louise Tranekjær, Merete Vonsbæk, Mads Jakob Kirkebæk, Karen Sonne Jacobsen
Beskrivelse:

Med temaet Arrangerede sprog- og kulturmøder præsenterer Sprogforum 64 tilgange til sprog- og kulturundervisning hentet fra danske og internationale sammenhænge. Temaet har en central plads i sprog- og kulturpædagogik og rejser spørgsmålet om, hvilke... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Beatlemania

Forfattere:
Rasmus Rosenørn
Beskrivelse:

Kloden rundt gik unge i ekstase over det, voksne så som fire langhårede og middelmådige musikere. Også i Danmark skreg pigerne sig hæse, da The Beatles den 4. juni 1964 lagde K.B. Hallen ned. Og mere end det. Med jeans, langt hår og arbejderbaggrund... 

 
Grundskole
Engelsk, Fransk, Tysk
Hhx
Fransk begyndersprog, Tysk begyndersprog
Stx
Fransk begyndersprog, Tysk begyndersprog
Mellemlange videregående uddannelser
Sproguddannelser

Begyndersprog

Beskrivelse:

Dette nummer af Sprogforum om begyndersprog indeholder en række artikler som fra forskellige vinkler illustrerer, belyser og analyserer arbejdet med begyndersprog fra folkeskolens yngste elever til studerende på universitetet. Spørgsmålene, som tages... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Danmark i FN

Forfattere:
Kristine Kjærsgaard
Beskrivelse:

Aldrig igen! I ruinerne af Anden Verdenskrig og på skuldrene af Folkeforbundet opstod FN i 1945. Fred og forhandlinger skulle afløse krige og konflikter, og Danmark meldte sig parat til at arbejde for en fredelig, stabil og retfærdig verden. Under... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Danmark i krig

Forfattere:
Bo Lidegaard
Beskrivelse:

I 1991 sendte Danmark efter lang tids tøven korvetten Olfert Fischer til Golfen. For var det ikke bedre med en humanitær indsats - og hørte et lille land hjemme i så stor en krig? I 2011 var Folketinget kun få timer om enstemmigt at beslutte, at... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Dannebrog

Forfattere:
Torben Kjersgaard Nielsen
Beskrivelse:

Det er overalt. Det røde flag med det hvide kors. Det lille flag har haft stor betydning, siden det på en sommerdag i 1200-tallets Estland dalede ned fra himlen og sørgede for dansk sejr i korstogskrigen. Myten og erindringen sidder dybt i os, men... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Den islandske revolution

Forfattere:
Søren Mentz
Beskrivelse:

En imperialistisk skurk! Er det sådan, Island husker rigsfællesskabet med Danmark? Eller står kunstneren alene med scenen nedenfor - en saga om magtmisbrug, fordomme og overgreb? Den danske fortælling om næsten 600 års fællestid er knap så iskold.... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

De pædagogiske fags grundlag og anvendelse

Forfattere:
Hans Vejleskov, Thyge Winther-Jensen
Beskrivelse:

De pædagogiske fag har i mange år været præget af skiftende faglige synspunkter, aktuelt opståede behov og modeluner. Derfor er der tvivl om, hvad det pædagogiske fagområde er, og om det er et selvstændigt felt. I De pædagogiske fags grundlag og... 

 
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Det første fængsel

Forfattere:
Johan Heinsen
Beskrivelse:

Tvangsarbejde og lænker. Og kongens hæder på slagmarken. Christian 4. havde i 1600-tallet brug for mennesker til at vinde sine stort anlagte krige, og kriminelle blev straffet med arbejde. Ikke henrettelse. I 1620 opstod Danmarks første fængsel derfo... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Digital dannelse

Forfattere:
Jeppe Bundsgaard
Beskrivelse:

I dag kommer danske børn til verden med en smartphone i hånden. Desværre er deres digitale dannelse ikke medfødt. Den er ellers nødvendig. Livet online giver ikke bare adgang til fantastiske muligheder, farefulde vildveje lurer også ved hvert klik.... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fagligt lavt præsterende elever. Hvem får støtte?

Forfattere:
Ole Hansen, Pis Guttorm Andersen, Lars Qvortrup, Thomas Nordahl, Niels Egelund
Beskrivelse:

Frem til midten af 1960’erne har elever, der har fået specialundervisning, haft generelle indlæringsvanskeligheder eller specifikke indlæringsvanskeligheder og har dermed været fagligt lavt præsterende i skolen. Elever med adfærdsmæssige problemer... 

  
Hhx
Dansk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Dansk, Samfundsfag
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse
Hf
Dansk, Kultur- og samfundsgruppe

Fri porno

Forfattere:
Søren Hein Rasmussen
Beskrivelse:

Måske praler vi ikke af at se porno. Men porno er verdens største kulturområde. Dens sprog og virkemidler påvirker kunst og litteratur, og porno har fundet vej til reklamer, tegneserier og ugeblade. Med frigivelsen af billedpornoen den 1. juli 1969... 

 
Hhx
Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Htx
Engelsk
Stx
Engelsk, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Engelsk, Tysk, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
Engelsk, Fransk, Tysk

Genrepædagogik

Beskrivelse:

I Undervisningsministeriets forenklede Fælles Mål fra 2014 understreges det, at skriftlighed skal indgå i alle skolens fag. Og når sprog og skriftlighed bliver et anliggende i alle fag, må også sprogfolk bidrage til introduktion og diskussion af... 

 
Hhx
Dansk, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe

Grundloven

Forfattere:
Bertel Nygaard
Beskrivelse:

Folkestyrets fæstning, foræret af Frederik 7. i faderlig forståelse, fred og fordragelighed. Sådan hylder vi Grundloven, og vi taler om frisind, danskhed og demokrati. Men faktisk fandt Grundloven fra 1849 sin form midt i europæisk borgerkrig og... 

 
Hhx
Dansk, Samtidshistorie
Htx
Dansk
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse
Hf
Dansk, Historie, Kultur- og samfundsgruppe

Gudhjemtid

Forfattere:
Poul Duedahl
Beskrivelse:

Hvad er klokken? Danskerne tjekker i gennemsnit uret 18 gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med. Skoletider, spisetider og sengetider - og man skulle jo helst heller ikke komme for sent på arbejde. Forudsætningen for at indgå aftaler...