Forlaget Mindspace

Adresse: Ryesgade 77 kl th
2100 København Ø
Tlf: 26168481
E-mail: kontakt@forlagetmindspace.dk
Vis

Din søgning gav 74 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Dansk

Manifest – vores universitet

Forfattere:
University of Aberdeen, Reclaiming our University
Beskrivelse:

Manifestet er blevet til som resultat af professor Tim Ingolds initiativ til offentlige stormøder, et åbent dialogisk fællesskab for interesserede med tilknytning til University of Aberdeen – videnskabsfolk, studerende, personale og alumner. Indledni... 

  
Grundskole
Historie, Kristendomskundskab
Stx
Filosofi, Religion
Hf
Religion
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Organisation, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Øvrige fremmedsprog
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse spørgsmål

Forfattere:
Christoffer Boserup Skov
Beskrivelse:

Har du nogensinde undret dig over, hvad meningen med livet er? Og om der overhovedet er en mening? Det har du højst sandsynligt, fordi du er et menneske – vi stiller jo netop alle det spørgsmål. I Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse... 

   
Htx
Filosofi og teknologi
Stx
Filosofi, Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Filosofi, Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Menneskelig blindhed og livets betydning

Forfattere:
William James
Beskrivelse:

Menneskelig blindhed og livets betydning er to forelæsninger af den amerikanske psykolog og filosof William James. De udkom oprindeligt i 1899 som sidste del af bogen Talks To Teachers On Psychology; And to Students On Some Of Life’s Ideals. Den... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi

Mindfulness for dig som mor - med det lille barn

Forfattere:
Stine Reintoft, Nina Ekman
Beskrivelse:

Mindfulness for dig som mor med det lille barn er en praktisk bog om at leve bevidst nærværende i forhold til dig selv og dit lille barn. Mindfulness er en livsindstilling, en måde at være på, som kan trænes. Hvordan kan du se i bogens mange øvelse... 

 
Stx
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi

Motivation - Viden og værktøj fra positiv psykologi

Forfattere:
Kennon Sheldon
Beskrivelse:

I et let læst sprog præsenterer Kennon Sheldon i denne bog sin teori om positiv motivation, der på dansk hedder selvreguleringsteorien. Bogen er opbygget om de fire motivationsspørgsmål og en skelnen mellem blandt andet ekstern, introjiceret, identif... 

 
Grundskole
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser

Mærk efter!

Forfattere:
Jesper Bay-Hansen
Udgiver:
Forlaget Mindspace
Beskrivelse:

Læge og klinisk sexolog Jesper Bay-Hansen beskriver i Mærk efter!, hvordan du bruger og passer på din evne til at mærke efter. Bogen præsenterer den nyeste viden på området og underbygger den med eksempler og øvelser. Del af serien ’Skolen for livet’... 

 
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Stx
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Sundhed
Voksenuddannelser
Psykologi, Samarbejde og kommunikation
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Når historier kolliderer. Om at håndtere konflikter med narrativ mediation

Forfattere:
John Winslade, Gerald Monk
Beskrivelse:

Alle professionelle, der arbejder med eller forholder sig til konflikter til daglig, bør læse denne bog. Det er en praktisk demonstration af og vejledning i, hvordan man håndterer konflikter, skrevet af grundlæggerne af narrativ mediation. Gennem... 

 
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Psykologi, Samfundsfag
Hf
Psykologi, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik, Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Sproguddannelser
Stx
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Formidling, Psykologi, Pædagogik, Samarbejde og kommunikation
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Sproguddannelser

Positionering: diskursiv produktion af selver

Forfattere:
Rom Harré, Bronwyn Davies
Beskrivelse:

I 1990 udkom Bronwyn Davies og Rom Harrés banebrydende artikel om begrebet positionering. De ønskede at finde et mere dynamisk social-psykologisk begreb end rolleteorien til at beskrive, hvordan menneskers identitet og sociale liv udspilles. Det... 

 
Voksenuddannelser
Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Pædagogik på kanten. Især for drenge, men også for piger

Forfattere:
Frans Ørsted Andersen
Udgiver:
Forlaget Mindspace
Beskrivelse:

Hvordan motiverede man i 1960’erne en gruppe rockere til at gå i skole i stedet for at begå kriminalitet? Og hvorfor kunne de såkaldte t-klasser i 1970’erne være et positivt vendepunkt for de socialt og fagligt svage elever, der gik i dem? Hvad gør... 

 
Voksenuddannelser
Samfundsfag
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Radikal hjælp

Forfattere:
Hillary Cottam
Beskrivelse:

Moderne velfærd skal skabe kapabilitet i stedet for at administrere menneskelig afhængighed. Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til... 

 
Hf
Innovation
Erhvervsuddannelser
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Omsorg, sundhed og pædagogik
Voksenuddannelser
Grundlæggende virksomhedskendskab
AMU
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige institutioner

Forfattere:
Carsten Hornstrup , Jacob Storch
Beskrivelse:

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og... 

 
Hhx
Organisation
Htx
Innovation
Erhvervsuddannelser
Arbejdsmiljø, Innovation, Erhvervsfag 3, Kompetenceudvikling af medarbejdere
Voksenuddannelser
Grundlæggende virksomhedskendskab, Samarbejde og kommunikation
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Sproguddannelser

Relationel ledelse - Dialogisk baseret samarbejde

Forfattere:
Lone Hersted, Kenneth J. Gergen
Beskrivelse:

I en dialog kan selv små skift og variationer i ordvalg resultere i store forskelle. Vi er afhængige af hinanden for at få sagt det rette og blive forstået på en konstruktiv måde. Respekt og distance, følelsen af velvære eller stress, venskab og... 

 
Stx
Psykologi, Samfundsfag
Hf
Psykologi

Robusthed i praksis – individuelt og kollektivt

Beskrivelse:

Robusthed er en nødvendighed i nutidens samfund, hvor hastighed, forandringer og krav om fleksibilitet hele tiden øges. Vil vi møde denne udfordring klogt, er det vigtigt, at vi sætter fokus på at øge både den individuelle og kollektive robusthed i...