praxis

Adresse: Borups Allé 276
2400 København NV
Vis

Din søgning gav 592 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

El-anlæg

Forfattere:
Martin Larsen, Verner Smed Sørensen, Arne H. Jørgensen
Beskrivelse:

Denne lærebog henvender sig til alle grundlæggende niveauer i mekanikeruddannelsen. Indholdet er afstemt efter Undervisningsministeriets bekendtgørelse om erhvervsuddannelser med hensyn til helhedsorienteret og differentieret undervisning.  

 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Elektronik og el-systemer

Forfattere:
Per Johnny Nørregaard
Beskrivelse:

Moderne køretøjer er i høj grad præget af raffinerede, tekniske konstruktioner, der styres og overvåges af avanceret elektronik. Med denne bog får mekanikeren grundlæggende viden om elektronik, de enkelte elektronik- og el-komponenter, ledningsdiagra... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Elektronik ståbi®

Forfattere:
Hans Ebert m.fl.
Beskrivelse:

Elektronik Ståbi® fortæller om de basale, elektroniske ”byggesten” - komponenterne - og om, hvordan man sætter dem sammen til kredsløb og opstiller beregningsmodeller for disse. Der findes endvidere kapitler om optoelektronik, AV-medier og akustik... 

 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Elektroteknik

Forfattere:
Erhvervsskolernes Forlag
Beskrivelse:

Bogen anvendes i undervisningen af automatikmekanikerlærlinge. Den belyser de elektriske grundbegreber og instrumentbetjening.  

 
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Elementær kredsløbsteknik

Forfattere:
Torben Elm Larsen
Beskrivelse:

Den eneste danske lærebog om elektriske kredsløb for ingeniører. Indeholder alt nødvendigt stof til et grundlæggende kursus i kredsløbsteknik for studerende på diplomingeniøruddannelsens E- og M-retninger. Pædagogisk lægger bogen vægt på at... 

 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport
AMU
Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer

El-introduktion

Forfattere:
Erhvervsskolernes Forlag
Beskrivelse:

Lærebogen indeholder både instruktioner og opgaver og giver et grundlæggende kendskab til el-lære, komponenter, fejlfinding og funktions- og nøgleskemaer.  

 
AMU
Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser

El-styring

Beskrivelse:

El-styring henvender sig til dem der udfører eller skal kunne udføre reparationer og vedligeholdelse på enkle automatiske styringer, hvis funktion er baseret på relæteknik, og hvor en vigtig del af arbejdet med el-styring er at kunne læse og tolke... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

El Ståbi

Udgiver:
Nyt Teknisk Forlag
Beskrivelse:

Opdateret til nyeste standarder og lovgivning El Ståbi® indeholder alt, hvad enhver tekniker i el-branchen har brug for at vide. Med El Ståbi i hånden kan man konstruere og dimensionere stort set alle former for el-installationer, elektriske maski... 

 
Htx
Teknologihistorie
Stx
Historie, Naturvidenskabeligt grundforløb, Teknologi
Hf
Historie

El til Danmark - Fra DC til AC

Forfattere:
Jytte Thorndahl
Beskrivelse:

El til Danmark er et skoleeksempel på dette: Hvordan opfattede grupper som politikere, forretningsfolk, teknikere og forbrugere den nye teknologi? Og hvilke konsekvenser fik disse holdninger for udviklingen? Skulle der satses på jævnstrøm eller vekse... 

 
Grundskole
Engelsk

Engelsk10

Forfattere:
Charlotte Valentin Rasmussen
Beskrivelse:

Engelsk10 er til engelsk i 10. klasse og har en erhvervsrettet toning. Materialet er lettilgængeligt og med et praksisnært fokus på job og arbejdsliv. Bogen følger de nye, forenklede mål for engelsk i 10. klasse. I hvert kapitel præsenteres de mål,... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Entreprenørens tidsfrister

Forfattere:
J. Grønkjær
Beskrivelse:

Entreprenørens Tidsfrister er en metodebog, der kortfattet gennemgår praksis og jura inden for området. Entreprenørens Tidsfrister giver praktiske anvisninger på, hvordan entreprenør og tilsyn kan opgøre og registrere forsinkelser. Samtidig sætte... 

 
Erhvervsuddannelser
Ergonomi
Voksenuddannelser
Ergonomi

Ergonomi

Forfattere:
Erhvervsskolernes Forlag
Beskrivelse:

På arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsskolerne indgår faget ergonomi i undervisningen med et vist timetal. Der har ikke hidtil eksisteret et samlet materiale, hvorfor underviserne har været henvist til selv at stykke diverse materialer sammen.... 

 
Erhvervsuddannelser
Ergonomi, Omsorg, sundhed og pædagogik, Teknologi, byggeri og transport

Ergonomi

Forfattere:
Lea Sørensen
Beskrivelse:

Ergonomi formidler viden om kroppens og psykens funktion i forhold til arbejdets udførelse og arbejdspladsens indretning samt styrker elevernes forudsætninger for at kunne fungere hensigtsmæssigt under arbejde. Hæftet besvarer overordnet følgende... 

 
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)

Ergonomi - Forflytninger på den rette måde

Forfattere:
Lene Munk Larsen, Tine Funding
Beskrivelse:

Ergonomi - Forflytninger på den rette måde er bygget op med en naturfaglig vinkel på at foretage forflytninger inden for social- og sundhedsområdet. Bogen anviser ved hjælp af mange instruerende fotos, hvordan man udfører arbejdet sundhedsmæssigt og... 

 
Voksenuddannelser
Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Erhvervspædagogik - mål, temaer og vilkår

Forfattere:
Torben Størner, Jens Ager Hansen
Beskrivelse:

Denne antologi handler om erhvervsuddannelserne og erhvervspædagogikken. Centrale aktører giver fra hver deres point of view et billede af, hvordan mål, temaer og vilkår ser ud i dette hjørne af den danske uddannelsesverden. Erhvervspædagogik –...