NOAH

Adresse: Nørrebrogade 39 1 tv
2200 København N
Tlf: 28492402
E-mail: ungdom@noah.dk
Vis

Din søgning gav 78 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Billedkunst, Dansk, Matematik, Natur/teknologi

Affald overalt - blandt rige og fattige

Forfattere:
NOAH-Bæredygtighed
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

"Affald overalt – blandt rige og fattige" er et undervisningsforløb for folkeskolens 3. til 6. klasse om affald i Danmark, Brasilien og Mozambique. Affald er ikke bare affald. Først bliver råstofferne udvundet. De bliver forarbejdet til... 

 
Grundskole
Fysik/kemi
Htx
Byggeri og energi, Fysik, Teknologi
Stx
Fysik, Naturvidenskabeligt grundforløb
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Fysik, Miljø, Naturfag, Teknologi, byggeri og transport

Atomkraft uden fremtid

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Hæfte, som påviser, hvorfor atomkraften ikke er en løsning på klimaproblemerne. Hæftet er egnet til undervisningsforløb om klima og energiforhold. 

  
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Miljø, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport

Biler og ozon. Om sommersmog og lavozon

Forfattere:
Dieter Teufel
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

39 ill., fig. og tabeller. Oversat og dansk bearbejdelse af Arne Lund. Layout Poul Henning Jensen. Til gymnasiet og op efter. Om biler som ozon-forurenere, kemiske processer og konsekvenser for afgrøder, luft og mennesker. Forsøg og alternativer.... 

 
Grundskole
Fysik/kemi
Htx
Biologi, Teknologi
Stx
Biologi, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe

Biogas - ren energi eller flere problemer?

Udgiver:
NOAH Energi og klima
Beskrivelse:

Film om biogas. Er biogas svaret på de problemer, millioner af tons gylle fra den industrielle svineproduktion skaber? Filmen handler om, hvad biogas er, hvordan den produceres, og hvilke fordele og ulemper, der er ved biogasproduktion, dels i forbin... 

  
Grundskole
Biologi

Biogas. Vidundermiddel eller mere svineri?

Udgiver:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Millioner af ton svinegylle bliver hvert år spredt ud på de danske marker med en lang række gener til følge. Kan denne gylle bruges til at producere biogas og løse nogle af de mange problemer? Hvad med andre råstoffer til biogasproduktion. Hæftet gør... 

  
Grundskole
Fysik/kemi, Natur/teknologi, Samfundsfag, Teknologi og kommunikation
Hhx
Samfundsfag
Htx
Byggeri og energi, Samfundsfag, Teknologi
Stx
Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Samfundsfag, Teknologi
Voksenuddannelser
Samfundsfag
AMU
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Biomasse i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om energi fra biomasse. Biomasse af forskellig art bliver i stigende grad brugt i den danske energiforsyning. Men en stor afhængighed af biomasse kan skabe store problemer for både miljøet og klimaet. Filmen handler om, hvad biomasse... 

   
Grundskole
Fysik/kemi, Natur/teknologi, Samfundsfag, Teknologi og kommunikation
Hhx
Samfundsfag
Htx
Byggeri og energi, Samfundsfag, Teknologi
Stx
Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Samfundsfag, Teknologi
Voksenuddannelser
Samfundsfag
AMU
Industriens arbejdsmarkedsuddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Bølgeenergi i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om Bølgeenergi. Bølgeenergi er en energikilder, som er under udvikling. Filmen viser eksempler på de vigtigste danske udviklingsprojekter og bølgeenergiens muligheder i en energiforsyningen uden fossile brændsler. Filmen er velegnet... 

   
Grundskole
Fysik/kemi
Htx
Byggeri og energi, Fysik, Teknologi
Stx
Fysik, Naturvidenskabeligt grundforløb
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Fysik, Miljø, Naturfag, Teknologi, byggeri og transport

CCS - kullenes redning

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Hæfte om CCS - Carbon Capture and Storage - som kan opsamle og lagre CO2 fra store kraftværker og industrier. Det lyder måske umiddelbart som en god idé. Men ser man nærmere efter, er CCS fyldt med problemer. Hæftet er egnet til undervisningsforløb... 

  
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Samfundsfag

Danmarks miljømæssige råderum. Kampagnen for et bæredygtigt Europa

Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Sat i to spalter i A5 format. Illustreret med tabeller, figurer mv. Populær udgave af "Bæredygtigt Danmark - rapporten". Forklarende og diskuterer det miljømæssige råderum for udvalgte ressourcer fx vand, og sammenhængen mellem de økonomis... 

 
Grundskole
Fysik/kemi, Natur/teknologi, Naturfag

Danmark uden fossile brændsler

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Filmen beskriver, hvordan Danmark kan omstilles fra fossile brændsler til en energiforsyning helt baseret på vedvarende energi. Filmen gennemgår vores vedvarende energiressourcer, hvordan de kan udbyttes, og hvordan vi sørger for at have el og varme,... 

  
(1) | 
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Miljø, Naturfag, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport

De kører den gale vej. En debatbog om biler og trafikplanlægning

Forfattere:
Svend Vestergaard Jensen
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Illustreret: 5 kort, 7 fotos, 12 figurer, 5 tegninger. Kritisk analyse og diskussion af dansk trafikpolitik med udgangspunkt i byggeriet af de jyske motorveje og EUs transportpolitik. Afsluttes med forslag til en bæredygtig trafik- og transportpoliti... 

 
Htx
Samfundsfag
Stx
Almen studieforberedelse, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Den arbejdsløse vækst, film

Udgiver:
NOAH Modvækst
Beskrivelse:

Vækst er en nødvendig forudsætninger for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien. Vækst bygger på en stigende produktivitet,... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Almen studieforberedelse, Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

Den arbejdsløse vækst, hæfte

Udgiver:
NOAH Modvækst
Beskrivelse:

Vækst er en nødvendig forudsætninger for at skaffe arbejdspladser. Uden vækst får vi abejdsløshed, og arbejdsløshed vil vi jo ikke have, så vækst er altså uundgåeligt. Men der er en anden side af historien. Vækst bygger på en stigende produktivitet,... 

  
Grundskole
Fysik/kemi, Samfundsfag
Stx
Fysik, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fysik, Samfundsfag
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Den globale opvarmning – Den menneskeskabte drivhuseffekt

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

Mennesket har påvirket klimaet i flere tusinde år ved at fælde og afbrænde skovene. Men det er først med industrialiseringen at menneskets påvirkning er blevet global. Udledningen af drivhusgasser primært fra vores afbrænding af fossile brændsler,...