Vis

Din søgning gav 97 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Professionshøjskolerne har et stor innovationspotentiale på grund af deres stærke forankring i og konstante samspil med praksisfeltet. Men det giver også nogle dilemmaer ift. deres kerneopgave: at uddanne fagprofessionelle til konkrete samfundsmæssig... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK 04

Forfattere:
Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Rasmus Burkal, Jørgen Riber Christensen, Mark Blach-Ørsten, Thomas Mosebo Simonsen, Anker Brink Lund, Jannie Møller Hartley, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig
Beskrivelse:

Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solceller i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solceller. Solceller er en teknologi i en rivende udvikling. Filmen giver en kort introduktion til, hvordan solceller virker, hvordan de produceres samt deres muligheder i fremtidens energiforsyning uden fossile brændsler. Filmen... 

   
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solvarme i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solvarme. Filmen beskriver kort, hvordan solvarme virker, hvordan et solvarmeanlæg produceres og hvor store muligheder, der er for at udnytte solvarme i den fremtidige, danske energiforsyning. Filmen er velegnet som interesseskaben... 

   
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solvarme i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solvarme. Filmen giver en kort introduktion til, hvordan solvarmeanlæg til opvarmning og varmt vand fungerer. Den følger produktion og opsætning af et solvarmepanel og den giver et skøn over solvarmens muligheder i fremtidens energ... 

  
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Sporene skræmmer. Om højhastighed, mennesker og miljø

Forfattere:
Arne Lund
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Format A4, spiralryg. 2 spalter. Tabelmateriale. Videregående uddannelser, samfundsplanlægning. Trafikplanlægning og -politik. Jernbanetrafik. Eksempler fra Danmark, Europa, Asien og USA. Oversigt over anvendte forkortelser. Kildehenvisninger. Index. 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Studieteknik – eller kunsten at studere

Forfattere:
Jakob Ravn, Thomas Harboe
Beskrivelse:

Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen)... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Svensk-dansk ordbog over data- og computertermer

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

De fleste to- eller flersprogede ordlister inden for data og edb er baseret på engelsk og inkluderer kun i undtagelsestilfælde både svensk og dansk. Mange oversættere benytter derfor ofte engelsk som mellemstation i oversættelsesarbejdet, dvs. de... 

  
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Tanker til tiden - om studier af læring

Udgiver:
Martin Jürgensen
Beskrivelse:

Tanker til tiden – om studier af læring behandler en række aktuelle temaer inden for uddannelse, læring og undervisning. Bogens artikler retter sig mod ’uddannelse’ i en ganske bred forstand, altså mod sociale rammer der i en eller anden forstand... 

  
Tekniske og teknologiske uddannelser

Teknisk matematik, erhvervsakademierne

Forfattere:
Preben Madsen
Beskrivelse:

Teknisk Matematik – Erhvervsakademierne er en specialudgave af Teknisk Matematik. Den er lavet til at dække undervisningen på erhvervsakademierne. Den er et dynamisk og letlæseligt materiale,hvor teori kobles med praktiske eksempler og opgaver.... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Termodynamik

Forfattere:
Aage Bredahl Eriksen, Aage Birkkjætr Lauritsen
Beskrivelse:

Termodynamik er læren om energiformer og energitransformationer. I denne bog gives en indføring i den basale termodynamik ud fra en praktisk, anvendelsesorienteret synsvinkel. Målgruppen er fortrinsvis studerende ved de videregående, tekniske... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer

Forfattere:
Malene Laursen, Lotte Lykkegaard Laursen, Carsten Hornstrup
Beskrivelse:

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse projekt Tillid og Samarbejde beskrives fra både et teoretisk og et praktis... 

 
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Trafikkens forurening - med fokus på partikler og kvælstofoxider

Forfattere:
Kåre Press-Krtistensen, Det Økologiske Råd
Beskrivelse:

Hæftet fokuserer på den sundhedsskadelige luftforurening med partikler og kvælstofdioxid fra trafikken, forureningens drastiske sundhedseffekter og store samfundsøkonomiske omkostninger, de tekniske løsninger, den eksisterende miljøregulering af... 

  
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Velfærdsteknologi - nye hjælpemidler i ældreplejen

Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

Flere ældre, øgede forventninger til de offentlige ydelser og den kommende mangel på arbejdskraft gør det sandsynligt, at velfærdsteknologi vil fylde mere i fremtidens ældrepleje, end vi ser i dag. Den nye teknologi forventes blandt andet at gøre...