Vis

Din søgning gav 118 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Pædagogisk idræt - læring og bevægelse i skole og fritid

Forfattere:
Peter Büchner Hede
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Folkeskoleområdet står over for en omvæltning i forhold til, hvordan danske skolebørn skal lære, udvikle sig og trives. Den seneste folkeskolereform lægger øget vægt på fysisk aktivitet gennem flere idrætstimer, og bevægelse indgår tillige i læreproc... 

 
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Radikal hjælp

Forfattere:
Hillary Cottam
Beskrivelse:

Moderne velfærd skal skabe kapabilitet i stedet for at administrere menneskelig afhængighed. Velfærdsstaten var revolutionerende: Den løftede tusinder ud af fattigdom, gav anstændige hjem, god uddannelse og sikkerhed. Men i dag er den blevet til... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige institutioner

Forfattere:
Carsten Hornstrup , Jacob Storch
Beskrivelse:

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Professionshøjskolerne har et stor innovationspotentiale på grund af deres stærke forankring i og konstante samspil med praksisfeltet. Men det giver også nogle dilemmaer ift. deres kerneopgave: at uddanne fagprofessionelle til konkrete samfundsmæssig... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Samtale plakater - 5 forskellige plakater til dialog

Udgiver:
NETforlag
Beskrivelse:

Samtale over en plakat Hæng dem op i klasselokalet, på gangen, kantine mv. Inviter dine elever og studerende hen foran en plakat og se, hvor samtalen fører jer. Pakken indeholder 5 forskellige plakater: • Plakaten "Om at rejse" -... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK 04

Forfattere:
Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Rasmus Burkal, Jørgen Riber Christensen, Mark Blach-Ørsten, Thomas Mosebo Simonsen, Anker Brink Lund, Jannie Møller Hartley, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig
Beskrivelse:

Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der... 

 
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Seniorpsykologi - Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse

Forfattere:
Poul Røpke
Beskrivelse:

Seniorpsykologi henvender sig især til professionshøjskolernes faggrupper på grunduddannelsen og de videregående uddannelser. Dvs. især til pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter samt andre med... 

  
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Skipperen, Skuden, Splejsen og Skroget - en tidsrejse i fiskeriets historie

Forfattere:
Asbjørn Holm
Beskrivelse:

Dette er et tabletbaseret spil, der i praksis afvikles på Fiskeri- og Søfartsmuseet. I spillet skal eleverne leve sig ind i én af otte forskellige slægter i perioden fra slutningen af 1800-tallet og til i dag. Undervejs skal de træffe valg ud fra de... 

  
Social- og Sundhedsuddannelser

Smerter hos børn – indsigt, mestring, lindring

Forfattere:
Maiken Bjerg, Charlotte Jensen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Den første bog på dansk om smerter hos børn. En solid grundbog i arbejdet med børn der har smerter og til forældre til børn med smerter. Smerte er et komplekst fænomen, der griber ind i mange aspekter af barnets og familiens liv, og det er ikke... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Stenalderkost - hvorfor?

Forfattere:
Ole Terney
Beskrivelse:

De biologiske forklaringer på, hvorfor stenalderkost virker slankende og er sundhedsfremmende. Virkninger mod åreforkalkning, uhæmmet appetit, blodsukkerproblemer. Virkninger af protein, kulhydrat, fedtstof. Virkninger af frugt, rodfrugter, nødder,... 

  
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Studieteknik – eller kunsten at studere

Forfattere:
Jakob Ravn, Thomas Harboe
Beskrivelse:

Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen)... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Studium generale

Forfattere:
Lars Albinus
Beskrivelse:

Mennesket er blevet klogere på verden. Ingen tvivl om det. Men hvor gode er vi til at forstå vores egen viden? Bogen 'Studium Generale' præsenterer videnskab som et differentieret begreb ud fra den tese, at der ikke gives et færdigt sæt... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrke-historier

Forfattere:
Gnist og KlodsHans
Udgiver:
Mindshop
Beskrivelse:

Styrkehistorier er baseret på forskning inden for positiv psykologi, bygger på de 24 karakterstyrker fra The VIA Institute on Character og narrative teorier. Hvad er styrker? Vores styrker er det, der styrker os. Hvad vil det sige? Uanset om... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrkekort

Forfattere:
Anne Linder
Udgiver:
Mindshop
Beskrivelse:

Styrkekort er udviklet med det formål at gøre det lettere at finde og forstå ens styrker. Mange mennesker oplever at abstrakte temaer som styrker kan være svært at forholde sig til i samtale med andre. Styrkekort henvender sig derfor til... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrkekort skoler

Forfattere:
Gnist
Beskrivelse:

Styrkekortene er udviklet til at arbejde med børn og unges styrker. Styrkekortene kan tages i brug i undervisningen eller i familien og gennem fælles øvelser og dialog, være med til at give børn og unge en større forståelse for egne og andres styrker...