Vis

Din søgning gav 16 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Social- og Sundhedsuddannelser

Analyseteknik – Instrumentering og metoder

Forfattere:
Merete Norsker Bergsøe, Helle Jeppesen, Flemming Simonsen
Beskrivelse:

Analyseteknik - instrumentering og metoder giver læseren en grundlæggende indføring i de vigtigste instrumenter og metoder i det analytiske laboratorium. Bogen dækker de tre analytiske hovedområder: Chromatografi, spektrometri og potentiometri... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Biokemi og Bioteknologi

Forfattere:
Bodil Stilling
Beskrivelse:

Biokemi og bioteknologi behandler fagets grundlæggende teorier sammen med principperne for mange af de metoder, der anvendes i biokemiske og molekylærbiologiske laboratorier. Bogen er primært skrevet med henblik på undervisningen af laborantstuder... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser

Farlig kemi i blodet

Forfattere:
Eline Aggerholm
Udgiver:
Det Økologiske Råd
Beskrivelse:

Dette undervisningshæfte sætter fokus på en højaktuel debat om brugen af hormonforstyrrende ftalater i medicinsk udstyr. Ftalater er kemiske stoffer, der bliver tilsat PVC-plast for at gøre det blødt. De kan være hormonforstyrrende, hvilket betyder,... 

  
Social- og Sundhedsuddannelser

Håndbog for laboratoriefolk

Forfattere:
Merete Norsker Bergsøe, Helle Jeppesen
Beskrivelse:

Hvordan beregner man udbytteprocent ved proteinoprensning? Hvad er vands densitet ved forskellige temperaturer? Hvordan tester man standardafvigelser? Hvad er konfidensintervallet for et kimtal? Hvordan udregner man koncentrationen i en prøve... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Jern i blodet

Forfattere:
Aurelie Gram, Sara Hardardóttir, Amalie Thit Jensen, Elad Dorry, Anne Loft
Beskrivelse:

Bag titlen gemmer sig et dobbelt sigte: Dels behandles blodets transport af ilt rundt i kroppen. Det er et kompliceret samspil mellem mange forskellige organer og molekyler, med grundstoffet jern i den centrale rolle. Dels er hæftet en introduktio... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Kemisk binding og spektroskopi

Forfattere:
Erik Karlsen
Beskrivelse:

Kemisk binding og spektroskopi er skrevet til de kurser i kvantekemi, spektroskopi og kemisk binding, der findes på de kemirelaterede universitetsuddannelser på bachelorniveau. Med udgangspunkt i kvantemekanik og gruppeteori behandler bogen kemiske... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Kemisk Ordbog inkl. netadgang

Udgiver:
Nyt Teknisk Forlag
Beskrivelse:

Alfabetisk fortegnelse over godt 13.500 kemiske stofnavne, stofnavneforkortelser og stofklassebetegnelser (heriblandt en lang række ældre kemiske navne), godt 1000 fællesnavne for lægemiddelstoffer (herunder alle for tiden indregistrerede lægemidler... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Laboratoriesikkerhed

Forfattere:
Knud Ottosen, Lisbeth Møller
Beskrivelse:

Laboratoriesikkerhed er lærebogen ved sikkerhedsundervisningen på laborantskolerne, de længere videregående uddannelser og andre steder, hvor der undervises i laboratoriefag. Herudover kan bogen bruges som håndbog i professionelle laboratorier. De... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Mikrobiologi – Fødevarer Hygiejne Genteknologi

Forfattere:
René Møller Madsen, Herluf Thougaard, Verner Varlund
Beskrivelse:

Denne bog gennemgår den grundlæggende mikrobiologi med særlig fokus på de tre fagområder: Fødevarer, hygiejne og genteknologi. Bogens tyve kapitler giver en god forståelse af de forskellige celle typer og deres funktion, arvemate rialet, mikroorga... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Naturmedicin

Forfattere:
ÆldreForum
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

Mange ser naturmedicin som en mulighed for selv at tage aktivt ansvar for eget helbred og egen trivsel. Især mange ældre anvender naturmedicin, når skavankerne begynder at melde sig. Folderen giver overblik over, hvad naturlægemidler og kosttilsku... 

   
Social- og Sundhedsuddannelser

Ny aldringsforskning - resultater og perspektiver

Forfattere:
Lis Puggaard, Tinna Stevnsner, Bernard Jeune, Vilhelm A. Bohr, Kaare Christensen, Søren Nielsen, Jørgen Frøkier, ÆldreForum, Karen Andersen-Ranberg
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

I takt med at menneskets aldringsprocesser har ændret sig markant i de seneste årtier, har aldringsforskningen vist flere overraskende resultater. En række fremtrædende forskere bidrager med ny viden om aldring, aldringsteorier, kroppens vand- og... 

   
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Når mistanken opstår

Udgiver:
Børnerådet og Feldballe Film & TV
Beskrivelse:

Når mistanken opstår er en webside, der sætter fokus på mistanker, udredninger og afklaringer om seksuelle overgreb mod børn og unge. Siden henvender sig til sundhedsprofessionelle, lærere, socialrådgivere, pædagoger og politi, som ønsker at styrke... 

   
Social- og Sundhedsuddannelser

Overvågning i sundhedsvæsenet

Forfattere:
Jacob Birkler
Beskrivelse:

Overvågning i sundhedsvæsenet handler om patientkontakt og fokuserer på de nye måder, sundhedsprofessionelle tilgår patienter og borgere gennem overvågning. Bogen kortlægger, hvordan overvågning er blevet en udbredt praksis, og den viser, hvordan... 

 
Social- og Sundhedsuddannelser

Praktisk mikrobiologi

Forfattere:
Herluf Thougaard, Verner Varlund, René Møller Madsen
Beskrivelse:

Praktisk Mikrobiologi er en lærebog til undervisning af laboranter, procesteknologer og professionsbachelorer i ernæring og sundhed, men også andre kan få udbytte af at læse den. Praktisk Mikrobiologi omhandler arbejdet i det mikrobiologiske labor...