Vis

Din søgning gav 108 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Projektlederbogen

Forfattere:
Bjarne Kousholt
Beskrivelse:

Faglig dygtighed er selvfølgelig vigtig, hvis man vil være projektleder. Vil man imidlertid være en god projektleder kræves der andet og mere. Man skal vide noget om organisation og planlægning, om psykologi og samarbejde, om aftaler og jura. Proj... 

 
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser

Projektpædagogik. Perspektiver fra Aalborg Universitet

Udgiver:
Kirsten Jæger, Aalborg Universitet, Erik Laursen
Beskrivelse:

Projektarbejde og problembaseret læring er en karakteristisk og perspektivrig model for organisering af universitetsuddannelser. En model, som lægger vægt på de studerendes selvstændighed, kreativitet og indbyrdes samarbejde samt på tværfaglig og... 

  
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige institutioner

Forfattere:
Carsten Hornstrup , Jacob Storch
Beskrivelse:

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Samarbejdsdrevet innovation i uddannelse

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Professionshøjskolerne har et stor innovationspotentiale på grund af deres stærke forankring i og konstante samspil med praksisfeltet. Men det giver også nogle dilemmaer ift. deres kerneopgave: at uddanne fagprofessionelle til konkrete samfundsmæssig... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK 04

Forfattere:
Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Rasmus Burkal, Jørgen Riber Christensen, Mark Blach-Ørsten, Thomas Mosebo Simonsen, Anker Brink Lund, Jannie Møller Hartley, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig
Beskrivelse:

Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der... 

 
Sproguddannelser

Skriv journalistik

Forfattere:
Søren Marquardt Frederiksen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Få hjælp til at arbejde tværfagligt via det journalistiske håndværk AT er blevet et vigtigt element i ungdomsuddannelserne – men det er ikke altid så lige til at arbejde tværfagligt, hverken for lærere eller elever. Skriv journalistik er en praktis... 

 
Sproguddannelser
Pædagogiske uddannelser, Sproguddannelser

Sprog, kultur og viden

Udgiver:
Birte Dahlgreen, Annette Søndergaard Gregersen, Karen Risager, Petra Daryai-Hansen, Louise Tranekjær
Beskrivelse:

Relationen mellem sprog, kultur og viden er kompleks, men den findes. I sprogundervisningen er der for eksempel fokus på, hvordan ordenes betydning adskiller sig fra et sprog til et andet. Men kulturer forandrer sig og forandrer dermed også de konnot... 

 
Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Sproguddannelser

Staten, eliten og os

Forfattere:
Claus Haas
Beskrivelse:

Hvordan lærer man befolkningen at opfatte sig selv som et 'os danskere'? Det spørgsmål har på forskellig vis været et hovedtema i skolens historieundervisning - og i mange andre kulturbærende fag - siden midten af 1800-tallet. Befolkningen... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Studieteknik – eller kunsten at studere

Forfattere:
Jakob Ravn, Thomas Harboe
Beskrivelse:

Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen)... 

 
Sproguddannelser

Svensk chatsprog, SMS-sprog

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

Omfattende oversigt over det svenske chatsprog. Over 200 forkortelser forklares på dansk og svensk. 

  
Sproguddannelser

Svenske almensproglige forkortelser

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

Forkortelser er praktiske for den, der bruger dem, men kan somme tider være svære at forstå for den, der skal læse teksten. Selv om mange svenske forkortelser er de samme som de danske, kan man alligevel godt komme i tvivl, når der forekommer forkort... 

  
Sproguddannelser

Svenske kæle-fornavne (hypokorismer)

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

I Sverige er det meget almindeligt at bruge kælenavne, når man kender hinanden godt. Det giver en atmosfære af lune, venskab og tilhørsforhold, når man bruger disse navne. Så når en svensker henvender sig til andre og præsenterer sig med sit kæle-for... 

  
Sproguddannelser

Svenske og danske bandeord

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

Bandeordene får sjældent lov til at komme med i de traditionelle ordbøger i nogen større udstrækning. Alligevel hører de til nogle af de mest brugte ord i sproget. Normalt er det ikke muligt at oversætte bandeord helt eksakt fra et sprog til et andet... 

  
Sproguddannelser

Svenske og danske skældsord

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

Skældsordene får sjældent lov til at komme med i de traditionelle ordbøger i nogen større udstrækning. Alligevel hører de til nogle af de mest brugte ord i sproget. Normalt er det ikke muligt at oversætte et skældsord eksakt fra et sprog til et andet...