Vis

Din søgning gav 334 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Pædagogiske uddannelser

Lad os skrive om skrivedidaktik

Udgiver:
National Videncenter for Læsning - professionshøjskolerne
Beskrivelse:

To gange årligt udgiver centret tidsskriftet Viden om Læsning. Det er et fagligt tidsskrift om læsning, skrivning og sprog, der i hver udgivelse sætter fokus på et særligt tema. Det kan downloades gratis fra hjemmesiden, eller man kan tegne abonnemen... 

  
Pædagogiske uddannelser

Lad sproget bære

Forfattere:
Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen giver læreren en indføring i den genrebaserede undervisning i praksis. Udgangspunktet er, at alle elever, både tosprogede elever og elever med dansk som modersmål, har brug for støtte i at udvikle et kundskabs- og skolerelateret sprog. Og med... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Ledelse mellem ledelse - mellemledelse i organisationer

Forfattere:
Søren Willert, Frode Boye Andersen, Birgit Ryberg, Annemette Digmann
Beskrivelse:

Er mellemledelse noget særligt? Hvordan undgår man at komme på mellemhånd? Og er mellemledelse forbeholdt mellemledere? Denne bog handler om en bærende ledelsesfunktion i de fleste organisationer – mellemledelse. Mellemledelse er ikke bare interes... 

 
Pædagogiske uddannelser

Leg - Hvordan leg former hjernen, stimulerer fantasien og beriger livet

Forfattere:
Stuart Brown
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Ifølge den amerikanske læge Stuart Brown er leg en grundlæggende drift, der er lige så væsentlig for vores helbred og udvikling som søvn og mad. I 'Leg' øser Stuart Brown ud af sin viden om legen og dens betydning for vores udvikling som... 

 
Pædagogiske uddannelser

Levende Fortællinger

Forfattere:
Laura Kamis Wrang, Isabella Mørch, Mille Egelund Brink
Beskrivelse:

Fortællingen åbner muligheder for at arbejde med sprog og dialog i børnehøjde. Måden, vi fortæller på, er imidlertid afgørende for, om vi kan gribe vores lyttere. Levende fortællinger giver dig enkle redskaber til at arbejde professionelt med... 

 
Pædagogiske uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser

Litteratur og billedkunst - i et livsfilosofisk perspektiv

Forfattere:
Mogens Pahuus
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Beskrivelse:

Bogens emne er spørgsmålet om kunstværkets væsen og spørgsmålet om tolkning af kunstværker. Første del af bogen - hvor det drejer sig om kunstværkets væsen - indledes med et kapitel om den oplevende opfattelse af verden og den erfarede opfattelse... 

  
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Livet er et kunstværk - om ældrepædagogisk teori og praksis

Forfattere:
Helle Krogh Hansen
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

At opleve fysisk eller psykisk svækkelse, at miste tilknytningen til arbejdslivet eller at miste en ægtefælle er begivenheder, der ofte indtræffer i den sidste del af livet. I sådanne situationer kan ældrepædagogisk støtte for nogle være en hjælp til... 

   
Pædagogiske uddannelser

Livsduelighed og børns karakterstyrker

Forfattere:
Anne Linder og Mette Marie Ledertoug
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Forskning har dokumenteret, at arbejdet med personlige karakterstyrker hos voksne skaber mere glæde, tilfredshed, engagement og bedre præstationer. Formålet med denne bog er at skabe samme mulighed på børneområdet. Skoleverdenen er i en stor... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Lynspeciale – sådan gør du!

Forfattere:
Mette Bjørn
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen er en hjælp til dem, der frygter – eller allerede sidder i – specialesumpen. Mette Bjørn har samlet sine egne og andres erfaringer med hurtig specialeskrivning og tilbyder en lang række konkrete øvelser og anvisninger, der gør det nemt at lægge... 

 
Pædagogiske uddannelser

Lyst til at lære

Forfattere:
Ole Lauridsen, Karen M. Lauridsen
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Jeg har opdaget jeg kan lære noget!” Sådan siger en dreng i 7. klasse efter han har gennemført sit første forløb med læringsstile. Hvis alle børn og unge gør den opdagelse – og jo tidligere jo bedre – er målet med at anvende læringsstile i skoler og... 

 
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Længsel

Forfattere:
Mogens Pahuus
Udgiver:
Forlaget Mindspace
Beskrivelse:

Hvem kender ikke til længsel? Som i udlængsel eller længsel efter en kæreste. Eller som den uro og bestandige søgen, der kendetegner hverdagen i et samfund, der konstant presser i retning af forandring og fornyelse. Har vi i længslen at gøre med... 

 
Pædagogiske uddannelser

Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning

Forfattere:
Jens Jørgen Hansen
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Læremiddellandskabet er en bog om læremidler i teori og praksis. Den giver et overblik over et broget læremiddellandskab i rivende udvikling og går i dybden med de forskellige læremiddeltypers indflydelse på læring og undervisning i skolen. Forfatter... 

 
Pædagogiske uddannelser

Lærer og vejleder

Forfattere:
Tron Inglar
Beskrivelse:

De centrale retninger inden for vejledning præsenteres, og deres pædagogiske konsekvenser diskuteres. Vejledningsstrategier og -teknikker formidles i en form, hvor læreren, afhængigt af situationen, kan trække på forskellige traditioner og metoder... 

 
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Lærerprofessionalitet

Forfattere:
Kirsten Krogh-Jespersen
Beskrivelse:

Som seminarielærer har forfatteren gennem 30 år været beskæftiget med lærernes grund-, efter- og videreuddannelse. Hun har desuden fungeret som konsulent i forbindelse med læreres udviklingsarbejder i folkeskolen, været projektleder på erfaringsindsa...