Vis

Din søgning gav 119 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser

Sange fra bladet

Forfattere:
Sanne Graulund, Peter Danstrup
Beskrivelse:

Styrk dit niveau i nodelæsning fra blad gennem nye sange og øvelser. Lær at læse fremad, få overblik samt identificere melodiske mønstre og rytmiske figurer. Materialet forudsætter et let kendskab til noder og er relevant for den rytmiske sanger på... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser

Sange med overgangsstemmer

Forfattere:
Signe Elisabeth Alsted, Karen-Marie Baun Hørlück, Svend Prytz
Beskrivelse:

Videnskabelig og praksisbaseret bog om drengestemmer i overgang set gennem sangpædagogens og halslægens øjne. Er det skadeligt for drenge at synge, når deres stemme er i overgang? Findes der en sund og hensigtsmæssig måde at bruge stemmen på? Hvordan... 

   
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK 04

Forfattere:
Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Rasmus Burkal, Jørgen Riber Christensen, Mark Blach-Ørsten, Thomas Mosebo Simonsen, Anker Brink Lund, Jannie Møller Hartley, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig
Beskrivelse:

Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser

Shapes of Hope

Beskrivelse:

”That sea..It´s not a small thing. Everything happened on that boat, everything… I lost hope” Ditte Haarløv Johnsens nye film, ”Shapes of Hope” tager sin tilskuer med helt tæt på mennesker, som brændende længes efter en ny tilværelse, ude af det... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser

Sigurds sange om genforeningen

Forfattere:
Sigurd Barrett
Beskrivelse:

16 sange om genforeningen i Sønderjylland arrangeret for voksenkor af Jakob Høgsbro. Sværhedsgraden passer til de fleste folkekor. Hver sats er med noder, becifringer, stavelsesdelt første vers, alle vers i blokke og med flotte illustrationer. Sangen... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser

Skab digitale produkter og Skole TV, med video, lyd, billeder og tekst

Udgiver:
Thomas Leonardo Pedersen VideoTool v. NNTV ApS
Beskrivelse:

VideoTool gør det let for elever og lærere at administrere og udgive video, billeder, audio og tekst i digitale produkter. Med få klik, kan du skabe flotte udgivelser, og dele dem på nettet med egen webadresse/URL. Optag, upload, administrer og... 

  
(2) | 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser

Sporjagt - Børn og billedkunst

Forfattere:
Ole Lambertsen
Udgiver:
Madsen & Hjernø - Personlig Storytelling
Beskrivelse:

11 historier om ”Sporjagt – Børn og Billedkunst” Historierne er redigeret efter fortællekunstens traditioner og er målrettet til pædagoger, lærere, kunstnere og andre som gerne vil dele billedkunstens verden med børn. Ole Lambertsen, fortæller,... 

  
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Studieteknik – eller kunsten at studere

Forfattere:
Jakob Ravn, Thomas Harboe
Beskrivelse:

Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen)... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrke-historier

Forfattere:
Gnist og KlodsHans
Udgiver:
Mindshop
Beskrivelse:

Styrkehistorier er baseret på forskning inden for positiv psykologi, bygger på de 24 karakterstyrker fra The VIA Institute on Character og narrative teorier. Hvad er styrker? Vores styrker er det, der styrker os. Hvad vil det sige? Uanset om... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrkekort

Forfattere:
Anne Linder
Udgiver:
Mindshop
Beskrivelse:

Styrkekort er udviklet med det formål at gøre det lettere at finde og forstå ens styrker. Mange mennesker oplever at abstrakte temaer som styrker kan være svært at forholde sig til i samtale med andre. Styrkekort henvender sig derfor til... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Styrkekort skoler

Forfattere:
Gnist
Beskrivelse:

Styrkekortene er udviklet til at arbejde med børn og unges styrker. Styrkekortene kan tages i brug i undervisningen eller i familien og gennem fælles øvelser og dialog, være med til at give børn og unge en større forståelse for egne og andres styrker... 

 
Kreative og kunstneriske uddannelser

Superflex "Flooded McDonald's" (gym/hf/vuc/9.-10. kl.)

Forfattere:
Helle Søndergaard
Udgiver:
Louisiana Undervisning og Det Danske Filminstitut
Beskrivelse:

Inspirationsmateriale til at arbejde med kunstnergruppen Superflex og deres videoinstallation "Flooded McDonald's", 2008. Filmen varer 20 minutter og viser, hvordan en McDonald's-restaurant langsomt oversvømmes. 

  
(3) | 
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Tanker til tiden - om studier af læring

Udgiver:
Martin Jürgensen
Beskrivelse:

Tanker til tiden – om studier af læring behandler en række aktuelle temaer inden for uddannelse, læring og undervisning. Bogens artikler retter sig mod ’uddannelse’ i en ganske bred forstand, altså mod sociale rammer der i en eller anden forstand... 

  
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Tegneteknik

Forfattere:
Ole Sand Olesen, arkitekt M.A.A.
Beskrivelse:

Bogen i tegneteknik er udarbejdet som et opslagsværk i tegning for studerende ved landets Byggetekniske Højskoler, men kan let anvendes af andre, som har interesse for tegning.