Vis

Din søgning gav 80 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Projektledelse - teori og praksis

Forfattere:
Bjarne Kousholt
Beskrivelse:

Projektledelse - teori og praksis er en unik kombination af lærebog og praktisk anvendelig håndbog for den udøvende projektleder. Projektledelse og projektstyring er i bund og grund en meget praktisk fagdisciplin. Dette afspejles i selve bogen,... 

 
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Projektlederbogen

Forfattere:
Bjarne Kousholt
Beskrivelse:

Faglig dygtighed er selvfølgelig vigtig, hvis man vil være projektleder. Vil man imidlertid være en god projektleder kræves der andet og mere. Man skal vide noget om organisation og planlægning, om psykologi og samarbejde, om aftaler og jura. Proj... 

 
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Projektlederens værktøj

Forfattere:
Bjarne Kousholt
Beskrivelse:

Dette er projektlederens og forandringslederens 'formelsamling' – en gennemgang af de metoder, der kan tages i brug, når projektet skal føres i mål. En håndbog der kan lette og samtidig kvalificere både studerendes og praktiserende projektl... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Pumpe ståbi

Udgiver:
Nyt Teknisk Forlag
Beskrivelse:

Pumper indgår i mange sammenhænge og mange teknikere arbejder med pumper, det være sig inden for projektering, drift eller vedligehold af pumpeanlæg. Pumpe Ståbi henvender sig netop til dem. I Pumpe Ståbi® kan man læse om de basale emner, f.eks.... 

 
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige institutioner

Forfattere:
Carsten Hornstrup , Jacob Storch
Beskrivelse:

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og... 

 
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Selektion - om udvælgelse af medietekster til analyse. MÆRKK 04

Forfattere:
Iben Bredahl Jessen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Kate Kartveit, Stinne Gunder Strøm Krogager, Rasmus Burkal, Jørgen Riber Christensen, Mark Blach-Ørsten, Thomas Mosebo Simonsen, Anker Brink Lund, Jannie Møller Hartley, Karen Klitgaard Povlsen, Ida Willig
Beskrivelse:

Antologiens første kapitler præciserer medietekstperspektivet samt anskueliggør nytteværdien og nødvendigheden af, hvordan man netop reflekterer over og besvarer spørgsmålet: Hvordan kan man begrunde og diskutere udvælgelsen af de medietekster, der... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solceller i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solceller. Solceller er en teknologi i en rivende udvikling. Filmen giver en kort introduktion til, hvordan solceller virker, hvordan de produceres samt deres muligheder i fremtidens energiforsyning uden fossile brændsler. Filmen... 

   
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solvarme i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solvarme. Filmen beskriver kort, hvordan solvarme virker, hvordan et solvarmeanlæg produceres og hvor store muligheder, der er for at udnytte solvarme i den fremtidige, danske energiforsyning. Filmen er velegnet som interesseskaben... 

   
Tekniske og teknologiske uddannelser

Solvarme i Danmark

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Netbaseret film om solvarme. Filmen giver en kort introduktion til, hvordan solvarmeanlæg til opvarmning og varmt vand fungerer. Den følger produktion og opsætning af et solvarmepanel og den giver et skøn over solvarmens muligheder i fremtidens energ... 

  
Tekniske og teknologiske uddannelser

Sporene skræmmer. Om højhastighed, mennesker og miljø

Forfattere:
Arne Lund
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Format A4, spiralryg. 2 spalter. Tabelmateriale. Videregående uddannelser, samfundsplanlægning. Trafikplanlægning og -politik. Jernbanetrafik. Eksempler fra Danmark, Europa, Asien og USA. Oversigt over anvendte forkortelser. Kildehenvisninger. Index. 

 
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Stifinder - team og læringsøvelse

Udgiver:
Mindshop
Beskrivelse:

Stifinder Hvordan teams kan blive lærende systemer bliver håndgribeligt i denne øvelse. Brug øvelsen som øjenåbner i forhold til omstrukturering, ny strategi og forandring. Forandring kan være en ny medarbejder eller et nyt arbejdsområde der... 

 
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Studieteknik – eller kunsten at studere

Forfattere:
Jakob Ravn, Thomas Harboe
Beskrivelse:

Manglende viden om, hvordan man studerer ved en videregående uddannelse, er årsagen til, at mange studerende oplever de første studieår som frustrerende. Uddannelseskonsulenterne Thomas Harboe (Københavns Universitet) og Jakob Ravn (Handelshøjskolen)... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Teknisk matematik, erhvervsakademierne

Forfattere:
Preben Madsen
Beskrivelse:

Teknisk Matematik – Erhvervsakademierne er en specialudgave af Teknisk Matematik. Den er lavet til at dække undervisningen på erhvervsakademierne. Den er et dynamisk og letlæseligt materiale,hvor teori kobles med praktiske eksempler og opgaver.... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Termodynamik

Forfattere:
Aage Bredahl Eriksen, Aage Birkkjætr Lauritsen
Beskrivelse:

Termodynamik er læren om energiformer og energitransformationer. I denne bog gives en indføring i den basale termodynamik ud fra en praktisk, anvendelsesorienteret synsvinkel. Målgruppen er fortrinsvis studerende ved de videregående, tekniske... 

 
Tekniske og teknologiske uddannelser

Trafikkens forurening - med fokus på partikler og kvælstofoxider

Forfattere:
Kåre Press-Krtistensen, Det Økologiske Råd
Beskrivelse:

Hæftet fokuserer på den sundhedsskadelige luftforurening med partikler og kvælstofdioxid fra trafikken, forureningens drastiske sundhedseffekter og store samfundsøkonomiske omkostninger, de tekniske løsninger, den eksisterende miljøregulering af...