• Du er her:
  • Htx
  • Teknologihistorie

Teknologihistorie

Vis

Din søgning gav 77 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Filosofi og teknologi, Fysik, Samfundsfag, Teknologi, Teknologihistorie

De store forandringer - Energiproblematikker før, nu og i fremtiden

Forfattere:
Peter Hørup, Finn Skaarup Jensen, Hanne Thomsen, Peter Eduard
Udgiver:
GASmuseet
Beskrivelse:

Undervisningsmaterialet belyser energiens rolle og betydning for teknologisk innovation naturvidenskabelig erkendelse og samfundsudvikling fra oldtiden til i dag og ind i femtiden Materialet er egnet til anvendelse på ungdomsuddannelserne STX, HHX og... 

   
Dansk, Engelsk, Informationsteknologi, Kommunikation/it, Matematik, Teknologi, Teknologihistorie

Digital Dannelse

Forfattere:
Bo Grønlund, Nielsen Jens Malte, Nyborg Bente, Lindekilde Christina, Arnoldsen Bent, Lehm Karin Peters, Nyborg Lone Lunde
Beskrivelse:

Materialet er lavet som et tværgymnasialt samarbejde omkring flere fag og overfaglige forløb, der tilsammen bidrager til den digitale dannelse i de gymnasiale uddannelser 

  
Innovation, International teknologi og kultur, Kommunikation/it, Materialeteknologi, Programmering, Teknologi, Teknologihistorie
Teknologihistorie

Einstein og relativiteten

Forfattere:
Paul Strathern
Beskrivelse:

Handler om Einsteins liv og arbejde. Man følger ham fra fødslen i 1879 over ungdommens trængsler til patentkontoret i Bern, hvor han i al ubemærkethed udvikler en af verdens mest berømte og vidtrækkende videnskabelige teorier: den specielle relativit... 

 
Teknologihistorie

El til Danmark - Fra DC til AC

Forfattere:
Jytte Thorndahl
Beskrivelse:

El til Danmark er et skoleeksempel på dette: Hvordan opfattede grupper som politikere, forretningsfolk, teknikere og forbrugere den nye teknologi? Og hvilke konsekvenser fik disse holdninger for udviklingen? Skulle der satses på jævnstrøm eller vekse... 

 
Biologi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie

Erfaringer - en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant

Forfattere:
Anne-Birgitte Rasmussen, Kirsten M. Danielsen, Kirsten Lauta, Ivar Ørnby, Styregruppen for Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, Anne L. Kirketerp, Rikke Kortsen Okholm, Irmelin Funch Jensen, Troels Royster Olsen, Kristian' Jacobsen, Mie Marving, Julie Due Jensen, Eva Hofman-Bang, Søren Lundsgaard, Tine Astrup Eriksen, Ralkov Camilla, Danny Krasnik
Udgiver:
Erfaringer udgives med støtte fra EU Socialfond og som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, 2012.
Beskrivelse:

Erfaringer er en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant. Artiklerne bygger på erfaringerne hos de 22 gymnasier, der har været aktive i det treårige projekt Innovationskraft og entreprenørskab på... 

  
Byggeri og energi, Design og produktion, Fysik, Innovation, Matematik, Samfundsfag, Teknologihistorie

Et fossilfrit Danmark. Vejen til en fossilfri og bæredygtig energiforsyning

Forfattere:
Stig Melgaard
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Debathæfte om miljøproblemer i forbindelse med vores brug af fossile brændsler, og om hvordan vi kan omstille den danske energiforsyning til en fossilfri energiforsyning. Hæftet kan anvendes af elever i forskellige undervisningsforløb herunder i... 

  
Biologi, Dansk, Engelsk, Fysik, Kemi, Matematik, Samfundsfag, Teknologihistorie

Fag og læsning (htx)

Forfattere:
. .
Beskrivelse:

Udgivelsen karakteriseres bedst som en stor idébank til at arbejde med at optimere elevernes forståelse af det faglige stof og dermed sikre dem et større udbytte af undervisningen. Eleven får strategier til at aktivere sin forhåndsviden, få overblik... 

 
Teknologihistorie

Flexbog, Verden. Det 20. og 21. århundrede

Forfattere:
Lars Peter Visti Hansen, Henrik Wiwe Mortensen
Udgiver:
L&R Uddannelse
Beskrivelse:

Med udgangspunkt i industrialiseringen og imperialismen fremstiller Verden i det 20. og 21. århundrede den historiske udvikling siden slutningen af 1800-tallet. Bogen er kronologisk opbygget og inddelt i ti kapitler med afsæt i centrale historiske... 

  
Teknologihistorie

Flexbog, Verdenshistorie 2 - Fra moderne til nyeste tid

Forfattere:
Christian Vollmond, Thorkil Smitt
Udgiver:
L&R Uddannelse
Beskrivelse:

Lindhardt og Ringhof Uddannelses verdenshistorie i 2 bind dækker 8 forløb i verdenshistorie – inklusiv ikke tidligere oversatte kilder. Undervejs i fremstillingen er der indarbejdet opgaver til yderligere fordybelse, debat og perspektivering. Hver... 

  
Biologi, Bioteknologi, Byggeri og energi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie

Flipped Classroom

Forfattere:
Henning Romme Lund
Beskrivelse:

Flipped classroom – kom godt i gang handler om, hvordan man som lærer kan organisere sin undervisning med videoer samt fremstille og udvælge videoer til forskellige faglige formål, så man får mere tid til elevaktiverende aktiviteter. Udgivelsen indeh... 

  
(1) | 
Teknologihistorie

Forandringens vinde

Forfattere:
Henry Nielsen
Beskrivelse:

Forandringens vinde – en naturlig forlængelse af Skruen uden ende, Danmarks største teknologihistoriebog. Forfatterne bag Forandringens vinde er de fire erfarne teknologihistorieformidlere Henry Nielsen, Kristian Hvidtfelt Nielsen, Keld Nielsen... 

 
Teknologihistorie

Ford og fordismen - Et Automoboil-Æventyr

Forfattere:
Michael F. Wagner
Beskrivelse:

> Forord> Relevante emner Fordismen var et nybrydende og vidtspændende globalt historisk fænomen, som i sit udspring byggede på et utroligt solidt og driftsikkert produkt, Ford Model T fra 1908. Bilens store popularitet og Henry Fords evner... 

 
Byggeri og energi, Filosofi og teknologi, International teknologi og kultur, Materialeteknologi, Samfundsfag, Teknologi, Teknologihistorie

Fra industrialisering til globalisering - et undervisningsmateriale til DieselHouse

Forfattere:
Christian Hviid Mortensen
Udgiver:
DieselHouse og Skoletjenesten Bymuseet
Beskrivelse:

Undervisningsmateriale til DieselHouse, som er et teknologi- og kulturhistorisk udstillingscenter. DieselHouse viser diselteknologiens betydning for vores hverdag og lægger op til at arbejde med aktuelle problemstillinger omkring industrialisering,... 

   
(4) | 
Dansk, Design og produktion, Innovation, Samfundsfag, Teknologihistorie

Grønland - En by i Disko-bugten

Udgiver:
Moesgaard Museum
Beskrivelse:

En by i Diskobugten: Erhvervsudvikling og kulturændring i Grønland Samlingen omfatter traditionelle fangst og sankeredskaber fra Grønland. I samlingen findes dias, plakater, såvel som lærreds- og skindtøj. Fokus for samlingen er erhvervsudviklingen...