• Du er her:
  • Hf
  • Dansk

Dansk

Vis

Din søgning gav 974 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Dansk, Historie

danskebilleder.dk

Udgiver:
Foreningen Danskebilleder
Beskrivelse:

Danskebilleder.dk er en billeddatabase, som præsenterer billedsamlinger fra en lang række af arkiver og biblioteker. Sitet giver en mulighed for at dykke ned i Danmarks historie igennem billedernes fortælling. Databasen opbygges stadig og indehold... 

  
(3) | 
Dansk

Danske forfattere

Forfattere:
. .
Beskrivelse:

Kernestoffet i Danske forfattere er omfattende introduktioner til mere end 60 ældre, nyere og nye forfattere suppleret med en repræsentativ primærtekst pr. forfatter. Forfatterintroduktionerne understøttes af oplæsninger og videointerviews med... 

  
Dansk

Danske forfattere

Forfattere:
Systimes danskredaktion
Beskrivelse:

Kernestoffet i Danske forfattere er omfattende introduktioner til mere end 60 ældre, nyere og nye forfattere suppleret med en repræsentativ primærtekst pr. forfatter. Forfatterintroduktionerne understøttes af oplæsninger og videointerviews med... 

  
Dansk

Danske forfatterskaber 1985-2005 - iBog

Beskrivelse:

iBogen Danske forfatterskaber 1985-2005 præsenterer primærtekster, en introduktion og 260 videointerviewklip med 16 centrale forfatterskaber fra perioden. Interviewene er opdelt i mindre klip med hver sit emne, som giver mange muligheder til hjemmefo... 

  
(3) | 
Dansk, Samfundsfag

Danske forhold set med svenske øjne

Forfattere:
Kerstin Hansen
Beskrivelse:

En politisk, samfunds- og kulturorienteret blog der fortæller svenskerne om det, der sker i Danmark. Dagsaktuelle emner kommenteres og sættes i et svensk perspektiv. Materialet skaber indsigt om, at der måske er andre måder at se tingene på. Skrevet... 

  
Dansk
Dansk

Danske kolonihistorier. Antologi

Forfattere:
Gitte Raaup, Berit Andersen, Martin Colerick, Anne Mette Finderup, Maria Dohlmann
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danske kolonihistorier – fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi hører til grundbogen af samme navn. I antologien findes historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med inden for dens tre temaer: Dansk Vestindien,... 

 
Dansk

Danske kolonihistorier. Grundbog

Forfattere:
Anne Mette Finderup, Martin Colerick, Berit Andersen, Maria Dohlmann, Gitte Raaup
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danmarks koloniale fortid fylder forbavsende lidt i danskernes bevidsthed og selvforståelse. Det giver sig også udslag i fokus og tekstvalg i fx litteraturhistorieundervisningen i dansk og i periodiseringen i historie. Det er bogens ambition at åbne... 

 
Dansk

Danske kolonihistorier. Grundbog+antologi (Sampak)

Forfattere:
Martin Colerick, Maria Dohlmann, Anne Mette Finderup, Gitte Raaup, Berit Andersen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danmarks koloniale fortid fylder forbavsende lidt i danskernes bevidsthed og selvforståelse. Det giver sig også udslag i fokus og tekstvalg i fx litteraturhistorieundervisningen i dansk og i periodiseringen i historie. Det er bogens ambition at åbne... 

 
Dansk

Danske og svenske ordpar

Forfattere:
Poul Hansen
Beskrivelse:

I både dansk og svensk har vi en stor mængde ordpar, der udgør en stor sprogskat i vores sprog. Nogle udtryk er meget gamle og traditionsrige, andre er moderne og opfindsomme. Ordpar beskrives dog sjældent særlig udførligt i traditionelle ordbøger,... 

  
Dansk

Danskfagets metoder

Forfattere:
Henrik Borg Jensen
Udgiver:
L&R Uddannelse
Beskrivelse:

“Tekstanalyse - metodelæsning i dansk” kan bruges 1.-3g. Udgivelsen handler om fagets grundtrin tekstanalyse og fagets muligheder for at samarbejde med andre fag og i AT-sammenhæng. I 1.g. bruges udgivelsen til at præsentere fagets metoder. Underve... 

 
Dansk

Danskfaget Udskoling

Udgiver:
Clio Online
Beskrivelse:

Danskfaget Udskoling er en komplet digital læringsportal, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

  
(19) | 
Dansk, Historie, Mediefag

Dansk film i mellemkrigstiden

Forfattere:
Flemming Kaspersen
Udgiver:
Det Danske Filminstitut, Golden Days-festivalen
Beskrivelse:

En artikel udgivet i forbindelse med Golden Days-festivalen 2008. Fokus er dansk film i mellemkrigstiden - om film som dansk massekultur og om den danske folkekomedie som samtidsbarometer. Artiklen bruger den danske folkekomedie "Odds 777"... 

  
Dansk

Dansk Fremmedordbog. inkl. Omvendt Fremmedordbog

Forfattere:
Henning Spang-Hanssen, Jørgen Schack, Karl Hårbøl
Udgiver:
Gyldendals Ordbøger
Beskrivelse:

En gennemrevideret, ajourført og stærkt udvidet udgave af Munksgaards Fremmedordbog af Jørgen Bang. Foruden nye ord og ajourførte definitioner indeholder ordbogen etymologiske oplysninger ved så at sige alle opslagsord, og alle opslagsordene er opfør... 

 
Dansk

Dansk Grammatik

Forfattere:
Lisa Christensen, Robert Zola Christensen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag
Beskrivelse: