Vis

Din søgning gav 71 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag

Jords kredsløb - baggrundsmateriale

Forfattere:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Baggrundsmateriale til plakat om naturens kredsløb i jorden. Materialet er del af en serie om jord, kompost, humus, kvælstof og kulstof. 

  
Naturfag
Kemi, Naturfag

Kemi en Studiebog

Forfattere:
Ib Randrup
Beskrivelse:

KEMI - en studiebog er selveste grundbogen til kemiundervisningen på erhvervsuddannelserne. Den fungerer både som lærebog og som opslagsbog. For at sikre et godt overblik over stoffet er de forskellige stofområder anbragt samlet og færdigbehandlet i... 

 
Arbejdsmiljø, Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kemi, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfundsfag
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag

Kompost - kredsløbet Baggrundsmateriale

Forfattere:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Baggrundsmateriale til plakat om naturens kredsløb i kompost. Materialet er del af en serie om jord, kompost, humus, kvælstof og kulstof. 

  
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag

Kulstofkredsløbet

Forfattere:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Baggrundsmateriale til plakat om kulstofkredsløbet. Materialet er del af en serie om jord, kompost, humus, kvælstof og kulstof. 

  
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag

Kvælstofkredsløb

Forfattere:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Baggrundsmateriale til plakat om kvælstofskredsløbet. Materialet er del af en serie om jord, kompost, humus, kvælstof og kulstof. 

  
Biologi, Miljø, Naturfag, Samfundsfag

Lille Hav Hvad Nu?

Forfattere:
Chilbal Film
Beskrivelse:

Næringsstofudledninger, pesticider og andre miljøfremmede stoffer, overfiskeri, invasive arter, klimaforandringer, iltsvind og meget mere. Det er det, vi oftest hører om vores farvande. Gennem generationer har vi brugt havet mere og mere intensivt... 

   
Biologi, Naturfag

Luftforureningens historie

Forfattere:
Jes Fenger
Udgiver:
Hovedland
Beskrivelse:

Verdens sundhedstilstand er ikke sikret ved at reducere udledning af drivhusgasser, for luftforureningen har vist sig at være et komplekst fænomen, som er betinget af de dybere strukturer i de moderne, globaliserede samfund. En af landets mest erfarn... 

 
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfundsfag, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog

Læring & Identitiet

Forfattere:
Lene Tangaard
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Beskrivelse:

Denne bog sætter fokus på, hvordan elever lærer under erhvervsuddannelse. Bogens analyser viser, at eleverne lærer mest, når de kan koble sig identitetsmæssigt til aktiviteter på skole og i praktikken. Læring forbindes derfor tæt til identitet, og i... 

  
Biologi, Naturfag, Samfundsfag

Mad og brændstof til Europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser. - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Forfattere:
Bente Hessellund Andersen
Udgiver:
NOAH's Landbrugs- og fødevaregruppe
Beskrivelse:

I hæftet gives bud på konsekvenserne af at omstille fra fossile brændsler i såvel kraftvarme- som transportsektoren til biobrændsler - og så i øvrigt videreføre den ekstremt energi- og resurseforbrugende livstil som hidtil. Hæftet er egnet som baggru... 

 
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Samfundsfag

Madsuverænitet – Hvem skal bestemme over vores mad?

Forfattere:
Forum for Madsuverænitet
Udgiver:
NOAHs Forlag
Beskrivelse:

Publikationen undersøger, hvad madsuverænitet betyder i en dansk kontekst, og hvilke forandringer der er nødvendige for at nå derhen. Den undersøger de miljømæssige, sociale, økonomiske og politiske forhold, der kendetegner vores systemer, og hvilke... 

  
Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Samfundsfag

Mad til eftertanke. Landbrug mellem natur og samfund

Forfattere:
Bente Hessellund Andersen, Pernille Hagedorn-Rasmussen, Mette Bønneland, Bo Normander
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Bladform, rigt illustreret med fotos af bl.a. Sofie Krogh, Stig Meldgaard, Susanne Metz og Bo Normander og tegninger af Søren Nielsen. Fire Farver. Mange bokse og figurer. Debathæfte om mad og miljø - og om penge og politik. Om bæredygtigt landbru... 

 
Erhvervsuddannelsesformer, Fysik, Miljø, Naturfag, Teknologi, byggeri og transport

Masser af biomasse?

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Hæfte, som påviser, hvorfor brug af biomasse i stor skala er problematisk, selv om det kan synes at være en lettilgængelig løsning på at komme af med fossile brændsler. Hæftet er egnet til undervisningsforløb om klima og energiforhold. 

  
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Planlægning af uddannelse, Praktik, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Skolemiljø, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog