Vis

Din søgning gav 101 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Matematik

MIO Vejledning

Forfattere:
Michael Wahl Andersen, Lone Gregersen, Bent Lindhardt
Beskrivelse:

Dette er en flergangsbog om børns matematiske udvikling til pædagogisk personale. TilgangBørn i alderen 2-5 år omgives af, udforsker og bruger matematik i mange af deres aktiviteter. MIO er et observationsmateriale, som hjælper pædagogen med at kortl... 

 
Matematik

Når tal gi'r kaos

Forfattere:
Olav Lunde, Bent Nørgaard
Beskrivelse:

Dette er en lærerhenvendt flergangsbog til den specialpædagogiske matematikundervisning.  TilgangMange elever oplever udfordringer i matematikundervisningen, og vi ved kun meget lidt om, hvorfor tal gir kaos. Både lærere og forældre er usikre på,... 

 
Matematik

Online matematik træner

Udgiver:
Beståmatematik.dk IVS
Beskrivelse:

Danmarks førende online matematik træner på HF, HHX og STX nibeau a, b og c. Lærermodul med mulighed for differentiering af undervisning på elev nivau. Ring gerne 7060 5008. Lad din klasse prøve det kvit og frit. 

  
Matematik
Innovation, Erhvervsfag 3, Matematik

PC app til Fable robot

Udgiver:
Shape Robotics
Beskrivelse:

Fable er et modulært robotbyggesæt, som gør det muligt for enhver at skabe sine egne robotter, på få minutter. Forskellige moduler kan klikkes sammen på et utal af måder for at skabe robottens krop, sanser og bevægelser. Afhængigt af brugerens... 

   
Matematik

PISA - matematik

Forfattere:
Peer N. Allerup, Inge Henningsen
Beskrivelse:

I PISA – matematik diskuteres og debatteres nogle meget konkrete problemstillinger i forhold til PISA. Problemstillinger, som gennem årene ofte er dukket op i den offentlige debat, og som i denne bog primært tager udgangspunkt i PISA 2003 og PISA... 

 
Matematik

plus eux merkantil

Forfattere:
Jane Thrane, Sven-Erik Halling-Jacobsen, Rikke Haastrup, Jens Kjærgaard
Beskrivelse:

plus eux merkantil iBog® fokuserer på matematikkens anvendelse i de merkantile fag. Følgende emner behandles: Grundlæggende matematik Modellering og funktioner Statistik og sandsynlighedsregning Finansregning Typisk bliver et matematisk... 

  
Matematik

Regningsarter

Forfattere:
Anne-Christine Weber, Louise Bach Jeppesen
Beskrivelse:

Dette er en lærerhenvendt flergangsbog, som kan bruges som et supplement til den daglige matematikundervisning i indskolingen. TilgangSerien Konkrete materialer i indskolingen inspirerer til leg, spil og aktiviteter med konkrete materialer. De to... 

 
Matematik

Science Braille – IT-baseret matematik for synshandicappede

Forfattere:
Lars Ballieu Christensen, Tanja Stevns, Synscenter Refsnæs
Beskrivelse:

RoboBraille Science Braille er en udvidelse til RoboBraille-tjenesten, som gør det muligt at konvertere undervisningsmidler med matematik eller naturvidenskabelig notation til formater, som kan anvendes af synshandicappede. 

   
Matematik

Screening af den sproglige dimension i matematik

Beskrivelse:

Der findes utallige prøver, test- og screeningsmaterialer, der afdækker faglige færdigheder og forudsætninger for matematisk tænkning og arbejde. I forhold til tosprogede opleves der dog et behov for en yderligere afdækning af de sproglige forudsætni... 

  
Matematik

Sigma for niende, Lærerens bog

Forfattere:
Anette Christensen, Ivan Christensen, Henry Schultz, Benny Syberg
Beskrivelse:

Bemærk: Denne titel er ikke revideret i forhold til de Forenklede Fælles Mål Denne bog er en lærervejledning til matematikundervisningen i 9. klasse.Lærerens bog indeholder: Pædagogiske og metodiske anvisninger Side til side-vejledning Aktivitetssid... 

 
Erhvervsøkonomi, Innovation, Erhvervsfag 3, Matematik, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Økonomi

Skat på skoleskemaet

Forfattere:
Skattestyrelsen
Beskrivelse:

Skat på skoleskemaet er udviklet til erhvervsuddannelser og har bl.a. til formål at gøre de unge mere selvhjulpne i forhold til skat generelt og i forhold til deres egen situation. Materialet lægger vægt på elevernes forståelse af deres egen privatøk... 

   
Matematik

Statistik med matematik

Forfattere:
Aksel Bertelsen
Udgiver:
Systime
Beskrivelse:

Bogen lægger vægt på de statistiske metoders anvendelse og det matematiske grundlag for disse metoder. Bogen viser dels, hvordan man kan beskrive hele populationer, dels hvad man ud fra stikprøver kan sige om de populationer, der udtages fra. ... 

 
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fysik, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Matematik, Materialeforståelse, Metodelære, Erhvervsfag 3, Miljø, Naturfag, Organisation, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog

SubReader School

Forfattere:
SubReader
Udgiver:
Vitec MV
Beskrivelse:

Inkludér læsesvage elever, når I ser tekstede film i undervisningen. SubReader School læser undertekster på film og serier op, så ordblinde og læseudfordrede elever kan følge med. Med appen SubReader School sikrer du, at læseudfordrede elever kan... 

  
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Fastholdelse/øget gennemførelse, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Kontor, handel og forretningsservice, Kvalitetsarbejde, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Planlægning af uddannelse, Praktik, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog

Sunde unge - på erhvervsskolerne

Beskrivelse:

www.sundeunge.dk er et digitalt undervisnings- og inspirationssite om sundhed, som med humor og i en positiv ånd formidler viden og centrale problemstillinger om sundhed med fokus på KRAM – Kost, Røg, Alkohol og Motion. www.sundeunge.dk henvender... 

    
(1) |