Vis

Din søgning gav 84 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Biologi, Naturfag

Luftforureningens historie

Forfattere:
Jes Fenger
Udgiver:
Hovedland
Beskrivelse:

Verdens sundhedstilstand er ikke sikret ved at reducere udledning af drivhusgasser, for luftforureningen har vist sig at være et komplekst fænomen, som er betinget af de dybere strukturer i de moderne, globaliserede samfund. En af landets mest erfarn... 

 
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Samfundsfag, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog

Læring & Identitiet

Forfattere:
Lene Tangaard
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Beskrivelse:

Denne bog sætter fokus på, hvordan elever lærer under erhvervsuddannelse. Bogens analyser viser, at eleverne lærer mest, når de kan koble sig identitetsmæssigt til aktiviteter på skole og i praktikken. Læring forbindes derfor tæt til identitet, og i... 

  
Biologi, Naturfag, Samfundsfag

Mad og brændstof til Europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser. - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Forfattere:
Bente Hessellund Andersen
Udgiver:
NOAH's Landbrugs- og fødevaregruppe
Beskrivelse:

I hæftet gives bud på konsekvenserne af at omstille fra fossile brændsler i såvel kraftvarme- som transportsektoren til biobrændsler - og så i øvrigt videreføre den ekstremt energi- og resurseforbrugende livstil som hidtil. Hæftet er egnet som baggru... 

 
Afsætning, Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Innovation, Erhvervsfag 3, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag

Madspild og plastemballage. Smid væk-plast løser ikke problemet med madspild i Europa – andre løsninger virker og bør bruges

Forfattere:
Jean-Pierre Schweitzer, Susanna Gionfra, Mia Pantzar, David Mottershead, Emma Watkins, Foivos Petsinaris, Patrick ten Brink, Emilia Ptak, Charlotte Lacey and Charlotte Janssens (Institute for European Environmental Policy)
Udgiver:
NOAH Friends of the Earth Denmark
Beskrivelse:

Publikationen udfordrer antagelsen om, at plastemballage er med til at reducere madspildet, og beskriver, hvordan mængderne af både plastemballage og madspild er stigende i EU. Multipakning, krav om ensartethed og småformatemballage skaber store... 

  
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kontor, handel og forretningsservice, Matematik, Materialeforståelse, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Planlægning af uddannelse, Praktik, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag, Skolemiljø, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kontor, handel og forretningsservice, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Organisation, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Øvrige fremmedsprog

Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse spørgsmål

Forfattere:
Christoffer Boserup Skov
Beskrivelse:

Har du nogensinde undret dig over, hvad meningen med livet er? Og om der overhovedet er en mening? Det har du højst sandsynligt, fordi du er et menneske – vi stiller jo netop alle det spørgsmål. I Meningen med livet? Otte svar og en hulens masse... 

   
Biologi

Menneskets genetik, 2. udgave

Forfattere:
Thomas R. Mikkelsen
Udgiver:
Nucleus Forlag ApS
Beskrivelse:

Lærebogen er skrevet specifikt til brug i sygeplejerskeuddannelsen. Sygeplejersker spiller en nøglerolle i sundhedsvæsnet, og de har derfor brug for en grundlæggende viden om menneskets genetik. Der et ambitionen med denne lærebog at præsentere denne... 

 
Biologi

Mikrobiologi - en grundbog til sygeplejestuderende

Forfattere:
Margit Andreasen, Lene Bech Hansen
Udgiver:
Nucleus Forlag ApS
Beskrivelse:

Mennesker har siden opdagelsen af penicillin regnet med helt at kunne udrydde mikroorganismer og dermed infektionssygdomme, men det er ikke lykkedes - tværtimod. Salmonelle, fugleinfluenza, MRSA og hospitalsinfektioner hører vi om næsten dagligt.... 

 
Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik, Hygiejne, Innovation, Erhvervsfag 3, Kontor, handel og forretningsservice, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfundsfag, Sundhed, Teknologi, byggeri og transport

MindView 7

Udgiver:
MatchWare A/S
Beskrivelse:

MindView er et effektivt visuelt værktøj udviklet til at hjælpe elever med at organisere og visualisere deres tanker og koncepter. MindView er optimeret til at forbedre skrive og læseevner, idet eleverne med fordel kan visualisere problemstillinger... 

  
Biologi, Fysik, Naturfag

Naturvidenskab - dannelse og kompetence

Forfattere:
Rie Popp Troelsen, Elin Winther, Tom Børsen Hansen , Kristian Hvidtfelt Nielsen
Udgiver:
Aalborg Universitetsforlag
Beskrivelse:

I bogen præsenteres tre prisvindende bidrag omkring problemstillingen "nautrvidenskab, dannelse og kompetence", der havde til formål, at udfordre de traditionelle tilgange til de naturvidenskabelige undervisningsformer. Der argumenteres... 

 
Biologi

Nu skal vi ud.... Årets gang i naturen

Udgiver:
Geografforlaget
Beskrivelse:

Håndbog og aktivitetsbog om hvad der sker i naturen måned for måned. Fagområder: Natur/teknik, biologi, geografi. 

  
Biologi, Fysik, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfundsfag, Sundhed

Ny aldringsforskning - resultater og perspektiver

Forfattere:
Lis Puggaard, Tinna Stevnsner, Bernard Jeune, Vilhelm A. Bohr, Kaare Christensen, Søren Nielsen, Jørgen Frøkier, ÆldreForum, Karen Andersen-Ranberg
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

I takt med at menneskets aldringsprocesser har ændret sig markant i de seneste årtier, har aldringsforskningen vist flere overraskende resultater. En række fremtrædende forskere bidrager med ny viden om aldring, aldringsteorier, kroppens vand- og... 

   
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Hygiejne, Sundhed

Pandora's Lunchpacket. Die "Wunderbare" Welt der Gentechnologie

Forfattere:
Stig Meldgaard, Bo Normander, Sofie Krogh-Andersen, Inge Ambus, Magnus Falko, Kjeld Salomon Sørensen
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Illustreret af Johannes Bojesen, Magnus Falko m.fl. i 4-farvet tryk. Oversat af Selma Kristjansdottir. Rigt illustreret, figurer og faktabokse. Egnet til undervisning - også tværfagligt - i folkeskolens ældste klasser, erhvervsrettede og almene... 

 
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Sundhed

Pandoras madkasse. Genteknologiens vidunderlige verden

Forfattere:
Magnus Falko, Inge Ambus, Sofie Krogh-Andersen
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Illustrationer: Johannes Bojesen og Magnus Falko. Rigt illustreret, figurer og faktabokse. Egnet til undervisning - også tværfagligt - i folkeskolens ældste klasser, erhvervsrettede og almene ungdomsuddannelser. Indholdet lægger op til debat om... 

 
Biologi

Pimærproducenter

Forfattere:
Benthe Schou
Beskrivelse:

Hæftet omhandler den grundlæggende kemi i et tema om planternes behov og om deres krav til omgivelserne, og hvordan mennesket kan påvirke planternes muligheder for at vokse. Det koncentrerer sig om de stoffer, som planterne har behov for, deres opbyg...