Vis

Din søgning gav 84 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Arbejdsmiljø, Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Omsorg, sundhed og pædagogik, Sundhed

eBogen om allergi

Forfattere:
Joan Grønning
Udgiver:
Forlaget Tekstxpressen
Beskrivelse:

”Bogen om Allergi” - en unik opslagsbog og den nyeste og mest omfattende danske bog om allergi. ”Bogen om Allergi” beskriver alle allergityper - både fakta og forebyggelse i hverdagen. Bogens faglige indhold er gennemgået af 10 førende danske... 

  
(3) | 
Biologi

eBogen om tvillinger 0-10 år

Forfattere:
Journalist og tvillingemor Joan Grønning
Udgiver:
Forlaget TekstXpressen
Beskrivelse:

Alt, hvad der er værd at vide om tvillinger - fra graviditet, over fødsel, barsel og hverdag med tvillinger op til 10 år. E-udgave af den trykte bog ved samme navn. 

  
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag

En grøn og retfærdig madpolitik. Grønne mål for landbruget og en reform af EU’s landbrugspolitik, som skaber retfærdige levevilkår nu og i fremtiden

Forfattere:
Natalia Lehrmann, NOAH - Friends of the Earth Denmark, Frie Bønder - Levende Land
Udgiver:
NOAH - Friends of the Earth Denmark
Beskrivelse:

Der er alarmerende behov for nytænkning! En ud af fire af EU’s landbrug er forsvundet mellem 2003 og 2013, fordi EU’s politik fremmer de store, industrielle landbrug. Europa-Kommissionens nye udspil til reform lægger op til, at de store, industrielle... 

   
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Naturfag

Et hav af liv

Forfattere:
Chilbal Film
Beskrivelse:

I danske farvande er der meget der er værd at studere. Stenrev med flotte tangskove, skibsvrag, boblekoraller, ålegræsenge og et rigt liv af flora og fauna. Sammen med forskere og havbiologer ser vi nærmere på det spændende liv i vores hav. Tag med... 

 
Biologi

eUge-for-uge-kalender - til dig, der venter tvillinger

Forfattere:
Journalist og tvillingemor Joan Grønning
Udgiver:
Forlaget TekstXpressen
Beskrivelse:

Unik graviditetskalender, der detaljeret beskriver, hvad der sker med både den tvillingegravide og børnene i maven - uge for uge - hele tvillingegraviditeten igennem. E-udgave af den trykte kalender ved samme navn. 

  
Biologi

Fysiologibogen - den levende krop

Forfattere:
Søren Mortensen, Bodil Blem Bidstrup, Inge Marie Rasmussen, Svend Erik Nielsen
Udgiver:
Nucleus Forlag ApS
Beskrivelse:

Fysiologibogen omhandler kroppens fysiologi og giver en solid faglig gennemgang med afstikkere til andre organismers fysiologi og har temaer om bl.a. stress, stoffer og fedme. Bogen er skrevet til biologi B og dele til biologi A. Den dækker kernesto... 

 
Biologi

Få mere liv i haven

Udgiver:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Lille folder med praktiske tips til den økologiske have, hvor biodiversiteten trives, og planterne og jorden trives helt naturligt. Dyrker du din have i tråd med naturens principper og fylder den med blomster, buske og træer, så kommer der et... 

  
Biologi

Få mere liv i haven

Udgiver:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Lille folder med praktiske tips til den økologiske have, hvor biodiversiteten trives, og planterne og jorden trives helt naturligt. Dyrker du din have i tråd med naturens principper og fylder den med blomster, buske og træer, så kommer der et... 

  
Biologi

Genetik - grundbog

Forfattere:
Peder Gasbjerg, Henrik Falkenberg, Annette B. Sørensen, Gunnar Søgård Jensen
Udgiver:
Systime
Beskrivelse:

Bogen omhandler basale genetiske og molekylærbiologiske begreber, men tager også fat i nutidige problemstillinger og deres etiske aspekter. Bogens emner er bl.a. celledifferentiering, genregulering, genstruktur, kloning, kræft, HUGO og population... 

 
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Naturfag

Grønlands heldige kartofler

Forfattere:
Chilbal Film
Beskrivelse:

Grønlands heldige kartofler er en film om den udvikling der sker i Grønland pga. klimaforandringerne og hvad det betyder for det spirende grønlandske landbrug. Det er ikke udelukkende klimaforandringerne, der har betydning for landbrugets udvikling.... 

 
(1) | 
Biologi

Havet omkring Danmark - Ålegræsengen

Forfattere:
Chilbal Film
Beskrivelse:

Ålegræs er den vigtigste havgræs i danske farvande og er vigtig for det gode havmiljø. Det er i ålegræsengen fiskeyngel finder skjulesteder og læ for bølger og strøm og det er også her de finder beskyttelse for større fisk, sæler og fugle der vil... 

    
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Human ernæring. Grundbog i ernæringslære

Forfattere:
Gustav Nedergaard
Udgiver:
Nucleus Forlag ApS
Beskrivelse:

Nu i fjerde reviderede udgave som er opdateret med: · De nyeste nordiske næringsstofanbefalinger fra Nordic Nutrition Recommendations · De otte nye danske kostråd fra Ernæringsrådet og Danmarks Fødevareforskning · Data fra Fødevaredatabanken,... 

 
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Husdyrvelfærd. En debatbog om etik, økonomi og adfærdsforskning

Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

"Husdyrvelfærd" behandler de mange forskellige sider af den stadigt mere intensive husdyrproduktion, bl.a. - de etiske spørgsmål - de økonomiske mekanismer - brugen af bioteknologi - adfærdsforskningens metoder og resultater - dyrenes... 

  
Biologi, Naturfag

Iltsvind

Udgiver:
Hovedland
Beskrivelse:

Engang var iltsvind et naturligt fænomen, men i løbet af 1980'erne kom der flere og flere iltsvind i områder, hvor der ikke normalt skulle være det - med vidtrækkende konsekvenser for vore farvande. Dette bind i Miljøbiblioteket beskriver,... 

 
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Infografik om jord (plakat)

Forfattere:
Landsforeningen Praktisk Økologi
Beskrivelse:

Plakaten suppleres med baggrundsmateriale, som kan hentes på https://www.oekologi.dk/projekter/kredsloeb_i_naturen/ Ønskes plakaten trykt, kan filen rekvireres hos ursula@praktiskoekologi.dk