• Du er her:
  • AMU
  • Transporterhvervet (TUR)

Transporterhvervet (TUR)

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel (0)
Vintertjeneste (0)
Renovation (1) Personbefordring med letbane (0)
Lager, terminal- og logistik (0)
Personbefordring med bybus og rutebil (8) Transportoptimering (0)
Særtransport (0)
Transport af levende dyr (0)
Tanktransport (0)
Vejgodstransport (25) National og international personbefordring med bus (4) Personbefordring med taxi (0)
Erhvervsfiskere (3) Transportarbejde i lufthavne (0)
Grundkompetence chauffør gods (3) Specialbefordring af personer (2) Mobilkran (4) Lastbilkran (4) Redning (1) Flytning og møbeltransport (0)
Havn og terminal (0)
Vis

Din søgning gav 156 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Taxispillet

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd - TUR
Beskrivelse:

Om kundebetjening, etik og moral. Inspirationsmateriale til brug i grupper i forbindelse med undervisning i "44780 Personbefordring med taxi" 

  
Transporterhvervet (TUR)

Temperaturfølsomt gods

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Temperaturfølsomt gods” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Temperaturfølsomt gods. Herunder skal der undervises i: -... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Trafiksikkerhed i den obligatoriske efteruddannelse.

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) udvælge indhold i undervisningen på EU Efteruddannelseskurserne rettet mod erhvervschaufførerne, som kan være... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Transport af sikkerhedskontrolleret luftfragt

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren har det nødvendige kendskab til transportørens ansvar ved transport af sikkerhedsgodkendt luftfragt herunder kendskab til relevante myndighedskrav og den bagvedliggende nationale og internationale lovgivning. Deltageren har kendskab til... 

  
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)

Uddannelsesstrukturer og branchepakker målrettet tosprogede

Forfattere:
Træets Efteruddannelsesudvalg
Beskrivelse:

Træets Efteruddannelsesudvalg vil med dette analyseprojekt afdække behovet for udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt brancherettede AMU-kursuspakker rettet mod flygtninge og indvandrere. Afdækning af behovet skal bidrage til udvikling... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Udenlandske godschauffører i danske virksomheder - uddannelsesbehov og tilbud

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)
Beskrivelse:

Det er rapportens formål at afdække mulighederne for, at udenlandske chauffører kan integreres i det danske uddannelsessystem, herunder at kortlægge og beskrive det reelle uddannelsesbehov for udenlandske godschauffører, og hvorvidt dette kan dækkes... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Underviseren som coach

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som i forskellige sammenhænge kan vareta-ger instruktion og undervisning hvor anvendelse af coachings teknikker kan skabe bedre resulta-ter. Det kan være i længere undervisningsforløb, hvor undervis... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Underviser på branchepakker for tosprogede 1

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Underviser på branchepakker for tosprogede 1” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i på branchepakker for tosprogede 1. Herunder...