• Du er her:
  • AMU
  • Transporterhvervet (TUR)

Transporterhvervet (TUR)

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel (0)
Vintertjeneste (0)
Renovation (1) Personbefordring med letbane (0)
Lager, terminal- og logistik (0)
Personbefordring med bybus og rutebil (8) Transportoptimering (0)
Særtransport (0)
Transport af levende dyr (0)
Tanktransport (0)
Vejgodstransport (25) National og international personbefordring med bus (4) Personbefordring med taxi (0)
Erhvervsfiskere (3) Transportarbejde i lufthavne (0)
Grundkompetence chauffør gods (3) Specialbefordring af personer (2) Mobilkran (4) Lastbilkran (4) Redning (1) Flytning og møbeltransport (0)
Havn og terminal (0)
Vis

Din søgning gav 156 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Grundlæggende arbejde i og omkring fly på standplads - ajourføring

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan anvende den nyeste og opdaterede viden ud fra myndigheds og kundekrav i forhold til sikkerhed ved flyside, security regulativer samt rapportering af uregelmæssigheder/hændelser/ulykker. Deltageren kan anvende sit kendskab til opdater... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)

Innovativ undervisning i åbent værksted

Udgiver:
Træets Efteruddannelsesudvalg
Beskrivelse:

Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres i åbent værksted inden for Træets Efteruddan-nelsesudvalg, kan planlægges og gennemføres på en innovativ måde, der kan... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

IT-programmer til transportuddannelserne 1995 - 2000

Udgiver:
Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)
Beskrivelse:

Materialet består af to dvd'er med programmer til følgende it-støttede undervisningsmaterialer: Kørselsdynamik, Risikolære, Kørsel med taxi, Elementær brandbekæmpelse, Vejtransport af farligt gods, Lastsikring. Programmerne er udviklet i period... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

KOMPETENCEEFTERSPØRSEL FOR HAVNE –, LAGER – OG TERMINALMEDARBEJDERE

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Formålet med denne rapport er at afdække: 1)Hvilke trends og tendenser der forventes at påvirke jobområderne havn, lager og terminal i Danmark inden for en tidsramme på fem år 2)Hvordan disse ændringer vil påvirke jobområderne (og hermed medarbej... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Kundeservice og kommunikation for Gods og Lager (direktiv 3.6)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan på baggrund af sin indsigt i hensigtsmæssig adfærd ved direkte kontakt med kunder i praksis anvende et servicebegreb, der befordrer kvalitet i ydelsen, og som højner og konsoliderer virksomhedens og transportbranchens image. Deltager... 

  
Transporterhvervet (TUR)