• Du er her:
  • AMU
  • Transporterhvervet (TUR)

Transporterhvervet (TUR)

Klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel (0)
Vintertjeneste (0)
Renovation (1) Personbefordring med letbane (0)
Lager, terminal- og logistik (0)
Personbefordring med bybus og rutebil (8) Transportoptimering (0)
Særtransport (0)
Transport af levende dyr (0)
Tanktransport (0)
Vejgodstransport (25) National og international personbefordring med bus (4) Personbefordring med taxi (0)
Erhvervsfiskere (3) Transportarbejde i lufthavne (0)
Grundkompetence chauffør gods (3) Specialbefordring af personer (2) Mobilkran (4) Lastbilkran (4) Redning (1) Flytning og møbeltransport (0)
Havn og terminal (0)
Vis

Din søgning gav 156 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)

Adfærd i tunnel, lokomotivfører, grunduddannelse og ajour

Forfattere:
TUR Transsporterhvervets Uddannelser
Beskrivelse:

• Deltageren kan, i forbindelse med nødsituationer og uheld, udføre de særlige arbejdsopgaver, som kræves i forhold til jobfunktion som lokomotivfører i forbindelse med en specifik tunnelinfrastruktur. • Deltageren kan udføre tømning af og evakuerin... 

   
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

ADR Brand og førstehjælp for nye sikkerhedsrådgivere

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Formålet med kurset er: - at sikre et fagligt videns- og færdighedsniveau hos den enkelte deltager, der er fundamentet for at være en god og troværdig underviser fagligt i elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, -... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Afgangstjek og afsendelse af fly fra standplads

Forfattere:
Transporterhvervets Uddannelser TUR
Beskrivelse:

Deltagerne kan efter endt uddannelse gennem teori om aerodynamik, flyets flight control system, landing gear, trykkabine og opbygning i øvrigt samt i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, foretage sikkerhedsmæssig korrekt afgangs- og... 

   
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Ajourføring af chauffører i offentlig

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan, på grundlag af sin viden om lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, regelsættet om offentlig servicetrafik, servicekrav, trafikstyring ogordninger for befordring af borgere med... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

AMU - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Forfattere:
Teknologisk Institut
Beskrivelse:

Formålet med projektet har været at gennemføre forsøg, der kan bidrage til planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, så disse bliver mere attraktive og relevante for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.  

  
(1) | 
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Analyse af indsatsen over for kursister med læse-/skrivevanskeligheder

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Beskrivelse:

Projektets formål har dels være at udarbejde forslag til mulige forbedringer af indsatsen for målgruppen og at udarbejde en vejledning til skolerne, hvor gamle og nye tiltag beskrives. Deruodver er ambitionen, at denne vejledning til skolerne integre... 

  
Transporterhvervet (TUR)

ANALYSE AF KOMPETENCEKRAV TIL TAXI- OG OST CHAUFFØRER

Forfattere:
TUR Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Formålet med denne analyse er i henhold til projektbeskrivelsen: …at undersøge og evaluere de ændringer der kan forventes på området. Analysen skal vise, hvilke tendenser branchen arbejder imod i forhold til de muligheder den nye lovgivning giver,... 

  
Transporterhvervet (TUR)
Transporterhvervet (TUR)

Arbejde i spor

Udgiver:
Transporterhvervets UddannelsesRåd
Beskrivelse:

 

  
Transporterhvervet (TUR)

Arbejdsmiljø for Gods og Bus (3.1)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik, trafik- og arbejdsulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulyk-ker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden....