Vis

Din søgning gav 8 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)

Ajourføring af chauffør i offentlig servicetrafik

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Opdatering af kursistens viden og praktiske formåen inden for ”Offentlig servicetrafik”,”Sygdom og aldring”, ”Førstehjælp”,samt ”Defensiv og energirigtig kørsel” 

  
Transporterhvervet (TUR)

Buspassagerernes rettigheder (direktiv 3.9)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Chaufføren skal have kendskab til: • Hensigtsmæssig adfærd over for passagerer med fysisk, sensorisk (hørelse og syn) eller skjult handicap eller indlæringsvanskeligheder, herunder hvordan der skelnes mellem, hvad personer med reduceret mobilitet,... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Busuddannelser- læringsudbytte

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren har viden om anvendelse af forskellige værktøjer til at vurdere læringsudbytte generelt. Deltageren kan anvende Vis Kvalitet (UVMs evalueringssystem) til at vurdere udbyttet på en/et given(t) uddannelse/kursus. Deltageren kan gennemføre... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Energiøkonomisk kørsel og ny teknologi

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

På baggrund af kørselserfaring i erhvervskøretøjer beregnet til erhvervsmæssig personbefordring eller erhvervsmæssig vejgodstransport, kan deltageren anvende tillært teori om de faktorer, der påvirker energiforbruget, i praktisk kørsel. Deltageren... 

  
Transporterhvervet (TUR)

ERFA BAB Befordring af bevægelseshæmmede

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Konferencen byder på indlæg med eksterne oplægsholdere, faglige eksperter, branchefolk, samt fagrettede minioplæg med mulighed for erfaringsudveksling, diskussion og faglig sparring. Derudover skuer vi fremad mod nogle af de ting, der kan påvirke... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Introduktion til offentlig servicetrafik.

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Køreteknik, opmærksomhed og distraktion.

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan på baggrund af sit kendskab til ulykkesstatistik og trafikulykkestyper (særligt hvor store køretøjer er indblandet) og de menneskelige og økonomiske følger af ulykker medvirke til forebyggelse af ulykker i virksomheden. Deltageren... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Varetage passagerernes sikkerhed og komfort (direktiv 1.5)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Deltageren kan føre køretøjet på en sikker og for passagererne komfortabel måde og således, at påvirkningen både sidelæns og langsgående bliver minimeret bl.a. ved en hensigtsmæssig brug af vejnettet, placering på kørebanen og anvendelse af særlige...