Vis

Din søgning gav 25 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Transporterhvervet (TUR)

Avanceret lastsikring

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Avanceret lastsikring. Herunder skal der undervises i: Glidning – Friktion Tipning - Godsdimensioner Algebra - opløsning af ligninger Trigonometriske funktioner Beregningsprincipper... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Den økonomiske kontekst Gods - (direktiv 3.7)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Den økonomiske kontekst Gods - (direktiv 3.7)” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Den økonomiske kontekst Gods - (direktiv... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider for faglærere - (direktiv 2.1)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Digitalt kontrolapparat og køre-/hviletider for faglærere - (direktiv 2.1). Herunder skal der undervises i: Gældende køre- og hviletids og arbejdstidsregler for transport ved såvel nation... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Dyretransport - ERFA

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen opdaterer deltagerne i at undervise i Dyretransport. Herunder skal der undervises i: Adfærd, roller og ansvarsfordeling imellem chauffør, afsender og transportør Forebyggelse af slagmærker på dyr Sikker og korrekt drivning af... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Efteruddannelse af kørelærere

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i som kørelærere Efteruddannelsen sigter mod: At kørelæreren har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder, så kørelæreren kan gennemføre undervisning på mange måder, alt efter... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Efteruddannelse kran D og E

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Efteruddannelse kran D og E. Herunder skal der undervises i: Anhugning, herunder forskellige stropbelastning, vinkler, styrke og mærkning, samt sik-kerhedsmæssige eftersyn. Opstilling, herund... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Elektroniske fragtbreve - gods

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Elektroniske fragtbreve - gods” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Elektroniske fragtbreve - gods. Herunder skal der undervis... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Faglæreruddannelse i Farligt gods for nye sikkerhedsrådgivere

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Undervisningens væsentligste formål er at bibringe deltageren tilstrækkelige oplysninger om de risici, der er forbundet med transport, emballering, påfyldning, læsning og aflæsning af farligt gods, og tilstrækkeligt kendskab til gældende love og... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Faglæreruddannelse i Farligt gods REP.

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Undervisningens væsentligste formål er at repetere og bibringe deltageren tilstrækkelige oplysninger om de risici, der er forbundet med transport, emballering, påfyldning, læsning og aflæsning af farligt gods, og tilstrækkeligt kendskab til gældende... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffører” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Grundlæggende kvalifikationer for... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Hjælpemidler til ordblinde (tværgående).

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Hjælpemidler til ordblinde (tværgående).” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Hjælpemidler til ordblinde (tværgående). Herunde... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt gods chaufføruddannelsen

Forfattere:
Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Ved lektionens afslutning skal deltageren have en bred og godt funderet viden om elementær brandbekæmpelse i forbindelse med transport af farligt gods, samt kunne bringe denne viden i anvendelse ved sikker slukning af brande med egnet håndslukningsmi... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Kende reglerne for godstransport (direktiv 2.2)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Kende reglerne for godstransport (direktiv 2.2)” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Kende reglerne for godstransport (direktiv... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv 3.2)” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Kriminalitet og menneskesmugling (direktiv... 

  
Transporterhvervet (TUR)

Kørsel med modulvogntog

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Kørsel med modulvogntog. Herunder skal der undervises i: Forskellige modulvogntogstyper og deres særlige manøvremæssige egenskaber Praktiske øvelser på køreteknisk anlæg/manøvreområde/omladn...