Vis

Din søgning gav 45 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Engelsk

A Piece of Cake 1, Teacher's Guide/Web

Forfattere:
Carol Livingstone, Lise Bendtsen
Beskrivelse:

A Piece of Cake 1, Teacher’s Guide/Web består af en trykt vejledning og et website, apieceofcake.dk. Materialet knytter sig til A Piece of Cake 1, Pupil’s Book/Web, som er beregnet til engelskundervisningen i 1. klasse. Den trykte vejledning indehold... 

   
Grundskole
Dansk

Att läsa med ljud : QR-bog

Forfattere:
Kari Astrid Thynebjerg
Udgiver:
DigTea
Beskrivelse:

Att läsa med ljud är en överskådlig handbok som ger praktiska anvisningar och lite facklig bakgrund till hur man kan stödja barnets läsning och språkinlärning. Boken beskriver särskilt hur ljud i en bok kan användas som stöd, utan att inlärningsmå... 

  
Dagtilbud
Sproglig udvikling

Biliteracy i børnehaven

Udgiver:
Persona Film, VIA University College
Beskrivelse:

Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest på forskellige måder arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis. Opmærksomheden på biliteracy er ikke alene... 

   
Dagtilbud
Sproglig udvikling

Det ved vi om - sprogstimulering i dagtilbud

Forfattere:
Liv Gjems
Beskrivelse:

Børn træder ind i et sprogmiljø fra det øjeblik, de fødes, og de er fra begyndelsen afhængige af at møde voksne, forældre og andre familiemedlemmer, som inddrager dem i sproglige samspil. Al læring og ikke mindst sprogtilegnelse afhænger af gode,... 

  
Dagtilbud
Sproglig udvikling

Det ved vi om - sprogstimulering i dagtilbud (E-bog, epub)

Forfattere:
Liv Gjems
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Børn træder ind... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fagdidaktik i sprogfag

Forfattere:
Birgit Henriksen, Hanne Leth Andersen, Dorte Fristrup, Susana Silvia Fernández
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Kommunikativ sprogundervisning handler om at skabe sproglig aktivitet og interaktion i undervisningen. Den kommunikative sprogundervisning understøtter desuden elevernes refleksion over egne læringsmønstre og over sprogets rolle i forskellige... 

 
Grundskole
Byggeværksted, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madværksted, Matematik, Metal/motorværksted, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Serviceværksted, Sundhed og sociale forhold, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Virksomhedsfag

Fart på dansk, Håndbog

Forfattere:
Mette-Maria Rydén
Beskrivelse:

Fart på dansk - Håndbog er en hjælp til lærere, pædagoger og studerende, der underviser eller interesserer sig for flersprogede elever i modtagetilbud eller i almenundervisningen. Håndbogen indeholder både kapitler om de overordnede mål for dansk som... 

 
Grundskole
Dansk
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
AVU, Dansk

Fart på dansk, To ord fra timen, Elevhæfte

Forfattere:
Mette-Maria Rydén
Beskrivelse:

To ord fra timen er en tværfaglig logbog til nyankomne flersprogede elever, der hurtigt efter ankomsten til Danmark skal deltage i den almindelige undervisning. I To ord fra timen er elevens sprogtilegnelse et fælles anliggende for klasselærer, faglæ... 

  
Grundskole
Tysk

Flexbog, Ach so! Teil 3

Forfattere:
Anette Meyer, Lore Rørvig, Niels Agerskov, Finn Sørensen
Udgiver:
Alinea
Beskrivelse:

Flexbog samler grundbog, arbejdsbog og kopiark i ét digitalt læremiddel. Flexbogen giver dig let adgang til alle de materialer, der hører til et grundbogssystem på et klassetrin. Alineas Flexbog er til dig, der vil bruge de materialer, du kender i... 

  
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis

Fortælleark 1. Remse- og folkeeventyr

Forfattere:
Jette Løntoft
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Fortælleark 1 er den voksne fortællers hjælpemiddel både i forberedelsen af fortællesituationen og i selve fortællesituationen. Under forberedelsen læses fortællingens tekst igennem, indtil fortælleren mener at være fortrolig med den, det er en god... 

 
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis

Fortælling, højtlæsning tosprogede børn. Grundbog

Forfattere:
Jette Løntoft
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Grundbogen indeholder en teoretisk og praksisrelateret gennemgang af fortælling og højtlæsning som pædagogiske redskaber. Der er afsnit om, hvordan den professionelle pædagog kan iscenesætte fortællesituationer, om forskellige fortællemåder og om... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fremmedsprogsdidkatik

Forfattere:
Annette Søndergaard Gregersen, Catherine Watson, Susanne Karen Jacobsen, Petra Daryai-Hansen, Jette von Holst-Pedersen, Lone Krogsgaard Svarstad
Beskrivelse:

Fremmedsprogsdidaktik handler om at tilrettelægge undervisning i grundskolens sprogfag. Bogen præsenterer fremmedsprogsdidaktikkens aktuelle strømninger og generelle problemstillinger og inviterer de studerende til at reflektere over disse. Det sker... 

 
Grundskole
Dansk

Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen. Lærervejledning. Sampak

Forfattere:
Annette Christiansen , Jette Løntoft
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Målet er at gøre eleverne i børnehaveklassen læseforberedte og gøre dem bevidste om, at sprog er spændende og at deres verden er fyldt med sprog, der manifesterer sig både visuelt og auditivt, og som kan bruges på mange, mange forskellige måder. Med... 

 
Voksenuddannelser
AVU

Historier om frihed og held

Forfattere:
Frank Henry Lisborg
Beskrivelse:

25 korte og underholdende fortællinger med tilhørende opgaver som støtter og styrker sprogtilegnelsen. 

 
(1) | 
Stx
Almen sprogforståelse, Dansk
Hf
Dansk
Voksenuddannelser
Dansk

Hvad er sprog

Forfattere:
Helene Uri
Beskrivelse:

Hvad er sprog er et velskrevet og veloplagt essay om, hvordan sprog er bygget op, bruges og udvikles. Der lægges særlig vægt på sprogtilegnelse: Hvordan lærer børn deres modersmål, og hvordan lærer man et nyt sprog? Bogen munder ud i en diskussion om...