Vis

Din søgning gav 14 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser

Bedre end best practice

Forfattere:
Birgit Valla
Beskrivelse:

Der bruges store ressourcer på at hjælpe mennesker, der lider psykisk. Men hvor meget hjælper det egentlig? Hvad siger de mennesker, vi skal hjælpe, om det, der er vigtigt for dem? Hvad kan vi lære? Birgit Valla tager i denne bog fat på sådanne... 

 
Grundskole
Uddannelse og job

Den kompetente vejleder. Grundbog

Forfattere:
Gerard Egan
Udgiver:
Studie og Erhverv a.s.
Beskrivelse:

Den kompetente vejleder behandler teorier og metoder i krydsfeltet mellem psykologi, terapi og vejledning. Den henvender sig til såvel undervisere som til vejledere og kan bruges som lærebog. Bogens omdrejningspunkt er en vejledningsmodel, som... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Dygtig, dygtigere, dygtigst - talentudvikling gennem differentieret undervisning

Forfattere:
Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul Nissen
Beskrivelse:

Dygtig, dygtigere, dygtigst – talentudvikling gennem differentieret under-visning stiller skarpt på skolernes begavede og talentfulde elevers fagligeudvikling og trivsel. Boen kan læses som et bud på talentudviklendepraksis i en inkluderende skole... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Håndbog til unge og voksne fra familier med alkoholproblemer

Forfattere:
Thomas Mackrill
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Barnet i en familie med alkoholproblemer bruger al sin energi på at få familien til at fungere og må ofte tilsidesætte egne behov og udvikling af egen personlighed. For barnet er det vigtigste, at den voksne kommer ud af sit misbrug og får det godt... 

 
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Introduktion til psykologi Teori – Anvendelse – Praksis

Forfattere:
Kim Frandsen, Thomas Koester
Beskrivelse:

En solid indføring i psykologien som fag og videnskab. Bogen præsenterer psykologifagets metoder, begreber og teorier og er bygget op efter fagets grunddiscipliner og de anvendelsesorienterede fagdiscipliner. Bogens første del beskriver faget i... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser

Med mig selv som redskab – om at være professionel med følelser

Forfattere:
Berit Mus Christensen, Maja Nørgård Jacobsen
Beskrivelse:

Bogen rusker op i den udbredte forestilling, at der er visse følelser, som ikke opstår hos ’ægte professionelle’. Og den giver redskaber til at identificere og håndtere disse følelser professionelt. Med basis i Acceptance and Commitment Therapy... 

 
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi

Psykiske lidelser

Forfattere:
Birgitte Thomassen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen beskriver to kategorier af lidelser. Dels ikke-sygelige lidelser, der kan afhjælpes i psykoterapi, evt. kombineret med medicinsk behandling, og dels de egentlige psykiske sygdomme. De ikke-sygelige psykiske lidelser er angsttilstande (panika... 

 
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi

Psykiske problemer

Forfattere:
Birgitte Thomassen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Psykiske problemer omhandler vanskeligheder vi alle kan bukke under for i kortere eller længere perioder i livet. Hovedkapitlerne drejer sig om behandlingsformer, identitet og selvtillidsproblemer samt stress, kriser og PTSD. Behandlingsformer gennem... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Talent i skolen - identifikation, undervisning og udvikling

Forfattere:
Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer
Beskrivelse:

Udvikling fra begavelse til talent starter ved fødslen, og nyere forskning viser, at talent kan øges eller mindskes over tid, samt at de relationer, som velbegavede og talentfulde børn indgår i, har stor betydning for opretholdelse af erhvervede... 

 
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser

Teorier om børne- og ungdomspsykiatri. Bind 1 & 2

Forfattere:
Björn Wrangsjö
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

For at kunne behandle psykiske lidelser hos børn og voksne har man som fagperson brug for et bredt spektrum af teoretisk viden. Bogen præsenterer denne viden i psykiatriskpsykologisk virksomhed. Med udgangspunkt i sine erfaringer inden for børne-... 

 
Erhvervsuddannelser
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser