Vis

Din søgning gav 106 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Biologi, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Kristendomskundskab, Matematik, Natur/teknologi, Samfundsfag

act KATASTROFE

Forfattere:
Lene Vendelbo, Troels Donnerborg
Udgiver:
Røde Kors
Beskrivelse:

act KATASTROFE handler om de store katastrofer, der sker ude i verden og om de nære katastrofer, som kan ramme børn her i Danmark. De tre overordnede temaer er naturkatastrofer, førstehjælp og helte. Act KATASTROFE giver eleverne viden om naturkatast... 

    
(2) | 

Anna og Nova. En magisk fabel om Jordens overlevelse

Forfattere:
Jostein Gaarder
Udgiver:
Høst & Søn
Beskrivelse:

Anna og Nova er en historie om, hvad der kan ske med Jorden, hvis vi ikke kommer til fornuft og påtager os vores ansvar som verdensborgere. Anna har altid haft en livlig fantasi, og hun er samtidig voldsomt optaget af spørgsmålet om menneskets... 

 
Stx
Bioteknologi, Samfundsfag

Bikes vs. Cars

Forfattere:
CPH:DOX
Beskrivelse:

Undervisningsmaterialer til dokumentarfilmen 'Bikes vs. Cars'. Materialerne er udviklet af UNG:DOX, et ungdomsuddannelsesrettet filmprojekt under CPH:DOX, Københavns internationale dokumentarfilmfestival. Læs mere om UNG:DOX, filmprogrammet... 

  
Htx
Biologi
Stx
Biologi

Biologibogen C

Forfattere:
Katrine Hulgard, Caroline-Marie Vandt Madsen
Beskrivelse:

Biologibogen C beskæftiger sig med alt om de levende organismer og deres samspil med deres omgivelser – lige fra de store økologiske systemer til de enkelte cellers mikroskopiske bestanddele. 

  
Grundskole
Biologi
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi
Voksenuddannelser
Naturfag
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Biologifaget

Udgiver:
Clio Online
Beskrivelse:

Biologifaget er en komplet digital læringsportal til alle trin, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

  
(19) | 
Grundskole
Samfundsfag

Bliver Fremtiden Hyggelig?

Forfattere:
Anne Lise Bennedsen
Udgiver:
Copenhagen Film
Beskrivelse:

Bliver Fremtiden Hyggelig? handler om, at eleverne anskuer Danmarkskanonens ti danske værdier i lyset af realistiske fremtidsscenarier. Hvordan vil disruptive teknologier, klimaforandringer eller terror påvirke vores værdisæt? Derved opnår undervis... 

   
(1) | 
Erhvervsuddannelser
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport

Bæredygtighed i landbruget

Forfattere:
Kurt Rasmussen
Beskrivelse:

Bogen giver et kvalificeret bud på, hvordan begrebet bæredygtighed kan forstås i landbruget. Forfatteren belyser begreberne miljø og bæredygtighed, og hvordan man kan arbejde med det på bedrifterne. Med udgangspunkt i klimaforandringer omhandler... 

 
Stx
Biologi, Fysik, Historie, Innovation, Psykologi, Samfundsfag, Teknologi

Cirkulær økonomi i det cirkulære samfund

Forfattere:
Hans Henrik Samuelsen
Beskrivelse:

Cirkulær økonomi er grundpillen i etableringen af det cirkulære samfund. Det er et bud på en ny samfundsøkonomi, som først og fremmest passer på de ressourcer, samfundet allerede indeholder. Det betyder, at alle de ting, vi omgiver os med i hverdagen... 

  
Grundskole
Engelsk
Voksenuddannelser
Engelsk

Climate Change - Factfiles stage 2 engelskfaglig læsning

Forfattere:
Barnaby Newbolt
Udgiver:
Oxford University Press/English Center
Beskrivelse:

med gratis download af lærervejledning og opgaver/multiple choice etc. It's a terrible problem - or it's really not as bad as people say. There will be sudden big changes - or slower changes that we can learn to live with. It means the end... 

 
Htx
Biologi, Byggeri og energi

CO2-meter-kuffert

Udgiver:
VedvarendeEnergi
Beskrivelse:

CO2-meter-kufferten er en del af "Se det virker" - fem materiale-kufferter, der sætter fokus på vedvarende energi og CO2-forbrug. Vores CO2-meter kuffert indeholder et mini-CO2-meter, som kan vise den enkeltes elevs daglige forbrug af CO2... 

  
(1) | 

Dagens Grønland

Udgiver:
Det Grønlandske Hus i København
Beskrivelse:

Dagens Grønland er en oplevelsesrejse ind i den grønlandske verden. Materialet er bygget op i 13 temaer med forskellige faglige emner. Der er lagt op til at eleverne arbejder problemorienteret, opstiller egne læringsmål og selv planlægger deres arbej... 

   
Grundskole
Fysik/kemi, Geografi

Danmark - Når klimaet ændrer sig

Udgiver:
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Beskrivelse:

Havvandsstigninger og saltvandsforurening af Danmarks grundvand er et stigende problem i takt med de globale klimaforandringer og det stigende vandforbrug i vores samfund. Denne film fortæller om, hvor i Danmark det er et særligt problem, og hvilke... 

   
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag

Danmark og verdens fattige

Forfattere:
Søren Tollund Christensen, Anne Lise Bennedsen
Udgiver:
Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen
Beskrivelse:

Danmark og verdens fattige er et filmbaseret undervisningsmateriale målrettet gymnasiefagene Samfundsfag, Naturgeografi. Til hvert fag er lavet lærervejledning og et antal undervisningsmoduler med udgangspunkt filmmaterialet. Materialet indehold... 

  
Stx
Samfundsfag

DEL & HERSK

Forfattere:
Journalistbureauet TANK, Anna Storr-Hansen
Udgiver:
Journalistbureauet TANK
Beskrivelse:

DEL & HERSK er et undervisningsmateriale, der kan anvendes i samfundsfag på gymnasiale ungdomsuddannelser. Materialet undersøger, om dele- og plat- formsøkonomien kan indfri forventningerne til en fremtid med et mere bæredygtigt ressourceforbrug... 

   
Grundskole
Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Geografi, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Samfundsfag

Den globale opvarmning

Forfattere:
Christian Ege, Trine Bang Hansen, Asbjørn Wejdling, Philipp von Hessberg
Udgiver:
Det Økologiske Råd
Beskrivelse:

Hæftet beskriver årsagerne til og konsekvenserne af klimaforandringerne såvel som klimapolitik globalt, i EU og i Danmark. Det påvises hvordan klimaforandringerne kan forebygges via vedvarende energi og besparelser. Dette kræver såvel politiske indgr...