Vis

Din søgning gav 48 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Htx
Kemi
Stx
Kemi

Aurum 1, 2.udg. e-bog

Forfattere:
Gunnar Cedergren, Kim Rongsted Kristiansen
Udgiver:
L&R Uddannelse
Beskrivelse:

Aurum integrerer kemifagets kernestof i tematiske forløb og inddrager løbende eksempler på, hvordan vi i vores hverdag er omgivet af og afhængige af kemiske stoffer og processer. Aurum – kemi for gymnasiet 1 dækker kernestoffet til C-niveau og... 

 
Stx
Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

Berlin von Wort zu Ort

Forfattere:
Ove Rimi Andersen, Poul Husum
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Gennem fiktive tekster, erindringer, digte og sagprosa giver antologien et mangfoldigt billede af Berlin. Der er klip fra det centrale Berlin og det multikulturelle samfund i Kreuzberg og Neukölln. Mange af teksterne tager afsæt i det moderne Berlin,... 

 
Stx
Biologi, Fysik, Historie, Innovation, Psykologi, Samfundsfag, Teknologi

Cirkulær økonomi i det cirkulære samfund

Forfattere:
Hans Henrik Samuelsen
Beskrivelse:

Cirkulær økonomi er grundpillen i etableringen af det cirkulære samfund. Det er et bud på en ny samfundsøkonomi, som først og fremmest passer på de ressourcer, samfundet allerede indeholder. Det betyder, at alle de ting, vi omgiver os med i hverdagen... 

  
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer

Danske kolonihistorier. Antologi

Forfattere:
Gitte Raaup, Berit Andersen, Martin Colerick, Anne Mette Finderup, Maria Dohlmann
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danske kolonihistorier – fra sukkerrør til Skipper Mix. Antologi hører til grundbogen af samme navn. I antologien findes historiske kilder og de litterære tekster grundbogen lægger op til at arbejde med inden for dens tre temaer: Dansk Vestindien,... 

 
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer

Danske kolonihistorier. Grundbog

Forfattere:
Anne Mette Finderup, Martin Colerick, Berit Andersen, Maria Dohlmann, Gitte Raaup
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danmarks koloniale fortid fylder forbavsende lidt i danskernes bevidsthed og selvforståelse. Det giver sig også udslag i fokus og tekstvalg i fx litteraturhistorieundervisningen i dansk og i periodiseringen i historie. Det er bogens ambition at åbne... 

 
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer

Danske kolonihistorier. Grundbog+antologi (Sampak)

Forfattere:
Martin Colerick, Maria Dohlmann, Anne Mette Finderup, Gitte Raaup, Berit Andersen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danmarks koloniale fortid fylder forbavsende lidt i danskernes bevidsthed og selvforståelse. Det giver sig også udslag i fokus og tekstvalg i fx litteraturhistorieundervisningen i dansk og i periodiseringen i historie. Det er bogens ambition at åbne... 

 
Stx
Filosofi, Religion
Hf
Kultur- og samfundsgruppe, Religion
Voksenuddannelser
Filosofi, Religion og kultur

Den etiske virkelighed – moral- og religionsfilosofi om det gode og det onde

Forfattere:
Christian Lund
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

En lærebog til filosofi, religion og KS på ungdomsuddannelserne. Bogen indfører eleven i både sekulær og religiøs etik – samt ikke mindst i spændingsfeltet mellem disse. Forfatteren præsenterer de vigtigste etiske teorier om det gode og det onde... 

 
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk

Den ny skriftlighed - skriv i alle fag - iBog®

Forfattere:
Mette Jørgensen, Ole Schou Hansen
Beskrivelse:

Større og mindre skriveøvelser i denne iBog® er udviklet til brug på de gymnasiale uddannelser - i timerne i enkelte fag, ved skrivekurser og –dage, i fler- og tværfaglig skrivning m.v. Øvelsernes instruktioner er henvendt direkte til eleverne og er... 

  
Hhx
Samtidshistorie
Stx
Historie
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe

Det moderne Mellemøsten

Forfattere:
Birgitte Vestermark
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

I snart 100 år har udviklingen og konflikterne i Mellemøsten sat deres præg på den globale sikkerhedspolitik og verdens oliepriser. Bogen giver analyser og baggrund for de mange konflikter i regionen. Med bogen i hånden får du en overskuelig... 

   
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk

Døden - fra sagatid til senmodernitet

Forfattere:
Mimi Olsen, Rasmus Hyllested
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Døden – fra sagatid til senmodernitet er basisbog til dansk-historie-forløbet samt DHO-arbejdet og med døden som gennemgående tema. Bogen stiller skarpt på, hvordan døden er blevet opfattet i samfundet, fremstillet og brugt i kilder og tekster gennem... 

 
Stx
Almen studieforberedelse, Billedkunst, Biologi, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Kemi, Kulturforståelse, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

Efter folkedrab – En flerfaglig undervisningsbog.

Udgiver:
Dansk Institut for Internationale Studier
Beskrivelse:

Hvad gør man, når et samfund har gennemlevet et folkedrab og nu står tilbage med traumeramte overlevende, hadske medier og en økonomi i laser? Siden krigsforbryderprocessen i Nürnberg har der været en støt stigende international opmærksomhed på de... 

  
Grundskole
Geografi, Natur/teknologi
Stx
Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Hf
Geografi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Europakort i relief-teknik (3-D)

Udgiver:
Columbus Lehrmittel Geo Institut
Beskrivelse:

Europakort (naturgeografisk) 215 x 155 cm Målestok 1:3.000.000. Udført i ægte 3-D hvor landjorden (topografien) er udført i relief-teknik. Et rigtig, rigtig flot Europa-kort, hvor relief-tenikken giver flere læringsmuligheder, herunder under også... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Evaluering i socialt arbejde

Forfattere:
Peter Bundesen, Anette Falcher
Beskrivelse:

Socialarbejdere mødes i stigende grad med krav om at dokumentere på hvilket grundlag de beslutter en social indsats, hvordan de udfører den, og hvilken effekt den har. Kort sagt: Socialarbejdere skal kunne vise deres værd. Foruden de øgede krav til... 

 
Htx
Innovation
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Innovation, Kulturforståelse, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk
Hf
Innovation, Kultur- og samfundsgruppe

Feltarbejde. Antropologisk metode i gymnasiet

Forfattere:
Kasper Pape Helligsøe, Malthe Barnkob Lehrmann, Line Beck
Udgiver:
Lindhardt & Ringhof Uddannelse
Beskrivelse:

Med denne bog i hånden kan elever selv formulere og gennemføre feltprojekter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder kan bruges til at få indsigt i kulturelle forhold i bred forstand: mennesker i samspil med... 

 
Htx
Innovation
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Innovation, Kulturforståelse, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk
Hf
Innovation, Kultur- og samfundsgruppe

Flexbog, Feltarbejde. Antropologisk metode i gymnasiet

Forfattere:
Line Beck, Kasper Pape Helligsøe, Malthe Barnkob Lehrmann
Udgiver:
Lindhardt & Ringhof Uddannelse
Beskrivelse:

Med denne bog i hånden kan elever selv formulere og gennemføre feltprojekter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder kan bruges til at få indsigt i kulturelle forhold i bred forstand: mennesker i samspil med...