Vis

Din søgning gav 59 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Biografier

Forfattere:
Anna Karlskov Skyggebjerg
Beskrivelse:

Giv eleverne en tydelig og inspirerende introduktion til biografien som genre. De hører om genrens historie og særlige kendetegn. Hvem biograferes, hvad indgår i en biografi, og hvad er egentlig en selvbiografi? – alt sammen understøttet af tekstci... 

 
Stx
Biologi
Hf
Biologi

Biologi C

Forfattere:
Annette Balle Sørensen, Lis Ravnsted-Larsen, Henning Troelsen, Chris Østergaard, Peder K. Gasbjerg, Troels Wolf, Henrik Falkenberg
Beskrivelse:

Biologi C er en del af et nyt grundbogssystem til biologi, som bygger på en bearbejdelse og videreudvikling af webudgivelsen Bioaktivator. Systemet består af to bøger: Biologi C og Biologi C+B. Når man starter med et nyt biologi B-hold, kommer... 

 
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi

Biologi C+B

Forfattere:
Peder K. Gasbjerg, Troels Wolf, Annette Balle Sørensen, Lis Ravnsted-Larsen, Chris Østergaard, Henning Troelsen, Tina Riis Mikkelsen, Henrik Falkenberg, Torben Skou, Gunnar Søgaard Jensen, Bodil Junker Pedersen
Beskrivelse:

Biologi C+B er en del af et nyt grundbogssystem til biologi, som bygger på en bearbejdelse og videreudvikling af webudgivelsen Bioaktivator. Systemet består af to bøger: Biologi C og Biologi C+B. Når man starter med et nyt biologi B-hold, kommer... 

 
Stx
Matematik
Hf
Matematik

e-Math.dk, B-niveau

Forfattere:
Klaus Bruun Pedersen, Claus Jessen, Michael Stolbjerg Drud, Anders Torp
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Materialet e-Math.dk er et 100 % elektronisk undervisningsmateriale, der dækker hele kernestoffet på matematik B samt supplerende materiale. Og der er ingen licensbøvl. e-Math.dk indeholder et væld af videoer og interaktive animationer, som gør... 

  
Stx
Matematik
Hf
Matematik

e-Math.dk, C-niveau

Forfattere:
Claus Jessen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Materialet e-Math.dk er et 100 % elektronisk undervisningsmateriale, der dækker hele kernestoffet på matematik C samt supplerende materiale. Og der er ingen licensbøvl. e-Math.dk indeholder et væld af videoer og interaktive animationer, som gør... 

  
Erhvervsuddannelser
Ergonomi
Voksenuddannelser
Ergonomi

Ergonomi

Forfattere:
Erhvervsskolernes Forlag
Beskrivelse:

På arbejdsmarkedsuddannelserne og erhvervsskolerne indgår faget ergonomi i undervisningen med et vist timetal. Der har ikke hidtil eksisteret et samlet materiale, hvorfor underviserne har været henvist til selv at stykke diverse materialer sammen.... 

 
Erhvervsuddannelser
Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1

Erhvervsfag

Forfattere:
Annette Møller, René Tolderlund Jakobsen, Frank Bornakke, Finn Møller Kristensen, Jesper Navne
Beskrivelse:

Erhvervsfag iBog® er et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag 1,2 og 3 og introducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring. Erhvervsfag retter sig især... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fagdidaktik i sprogfag

Forfattere:
Birgit Henriksen, Hanne Leth Andersen, Dorte Fristrup, Susana Silvia Fernández
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Kommunikativ sprogundervisning handler om at skabe sproglig aktivitet og interaktion i undervisningen. Den kommunikative sprogundervisning understøtter desuden elevernes refleksion over egne læringsmønstre og over sprogets rolle i forskellige... 

 
Htx
Byggeri og energi
Erhvervsuddannelser
Teknologi, Teknologi, byggeri og transport
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Flexibelt byggeri til ældre. Fra fortid til nutid - fra nutid til fremtid

Forfattere:
Bente Lindstrøm, Niels H. Petersen, Brita Aagaard, Carsten Thure Nielsen, Bue Kjerns, Bo Pedersen, ÆldreForum, Karen Zahle
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

I løbet af de næste ti-år vil befolkningens aldersmæssige sammensætning ændres og forskyde behovet for institutioner til både børn og ældre. Allerede nu savnes der flere steder i landet centralt beliggende ældreboliger og egnede byggegrunde. Samtidig... 

   
Grundskole
Dansk
Voksenuddannelser
Dansk, FVU

Fra fonemtræning til morfemtræning - og noget ind imellem

Forfattere:
Pia Hardenberg
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Et fleksibelt og fagligt progressivt materiale til fonologisk træning af ordblinde børn og voksne. Materialet spænder over alfabetets lyde, staveregler, lydrette ord, morfemer og vokaltrapper. Lærervejledning og cd med elevopgaver. 

 
Grundskole
Fysik/kemi
Htx
Biologi, Teknologi
Stx
Biologi, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe

Fremtidens energiforsyning

Udgiver:
NOAH Energi og klima
Beskrivelse:

Film om fremtidens energiforsyning. Fremtidens energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi og uden fossile brændsler. Men det er ikke nok, bare at bygge en masse vindmøller, solvarmeanlæg og halmfyr. Ennergiforsyningen skal også være bæred... 

  

Fri for Mobberi

Udgiver:
Red Barnet & Maryfonden
Beskrivelse:

Mary Fonden og Red Barnet har i samarbejde udviklet Fri for Mobberi - en skolekuffert – med redskaber og materialer til forebyggelse af mobning blandt børn i 0.-2. klasse. Fri for Mobberi bygger på fire grundlæggende værdier – tolerance, respekt,... 

 
Grundskole
Dansk

Få fidus til at læse og skrive i børnehaveklassen. Lærervejledning + cd

Forfattere:
Henriette Langkjær
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Danskfidusen er lærerens og elevens eget system. Det er et fleksibelt system hvor materialerne kan kombineres på mange måder. Den lille abe, Læsefidusen, er Danskfidusens omdrejningspunkt og giver eleverne tryghed i deres første livtag med det skrev... 

 
Htx
Fysik

Grundlæggende fysik B

Forfattere:
Erik Øhlenschlæger
Beskrivelse:

En grundbog til undervisningen på B-niveau i fysik på HTX. Bogen er også velegnet til adgangskursus. Grundlæggende fysik B giver en kortfattet og klar fremstilling. Brugerne får på den måde bedre tid til det praktiske arbejde med fysik i f.eks.... 

 
Htx
Fysik

Grundlæggende fysik B for HTX

Forfattere:
Erik Øhlenschlæger
Beskrivelse:

En grundbog til undervisningen på B-niveau i fysik på HTX. Bogen er også velegnet til adgangskursus. Grundlæggende fysik B giver en kortfattet og klar fremstilling. Brugerne får på den måde bedre tid til det praktiske arbejde med fysik i f.eks....