Vis

Din søgning gav 22 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Bag enhver handling ligger et behov. 5 film om konflikthåndtering i skolen

Udgiver:
Filmkompagniet
Beskrivelse:

Filmens udgangspunkt er, at konflikter er uundgåelige, og samtidig er grobund for udvikling ­ hvis vi forstår at gå tættere på og sætte fokus på de behov, der ligger bag. I filmen vises værktøjer til, hvordan man kan forstå og møde en konflikt ved... 

   
Grundskole
Engelsk

Cooperative Learning i praksis - 4 film

Beskrivelse:

Cooperative Learning er en anden måde at tilrettelægge læreprocesser på, hvor elevernes glæde ved at kommunikere og lyst til at lære slippes løs. Cooperative Learning bygger på den nyeste viden om motivation og læring og skaber et anderledes og højak... 

  
Grundskole
Dansk, Samfundsfag

Den finske folkeskole

Udgiver:
Filmkompagniet
Beskrivelse:

Den finske folkeskole - hvad kan vi lære? Det er velkendt, at finske skoleelever scorer højt på fagligheden. mere overraskende er det, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Film... 

  

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsar... 

  

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

Flyt fokus - samvær og trivsel i børnehaven Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konkrete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme (Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsar... 

  

Flyt fokus - samarbejde og trivsel i børnehaven. Tre nye film

Beskrivelse:

I børnehaven ser man alle slags børn – også dem, der er urolige og udadreagerende. Det kan være udfordrende, og måden hvorpå man møder barnet hjemme og i børnehaven, har stor betydning for både trivsel og udvikling. Hvis et barn mistrives og er udadr... 

  

FÅ POPKORNENE TIL AT SPRINGE - FOKUS PÅ DE 10-15% DYGTIGSTE I SKOLEN

Udgiver:
Filmkompagniet
Beskrivelse:

FOR DYGTIG TIL FOLKESKOLEN ­ Da Vinci Linjen i Esbjerg. 9 min. Da Vinci Linjen er et utraditionelt tilbud til elever, der holder af at lære og har let ved det. Her tilgodeses elever, som har brug for store faglige udfordringer og ønsker at udnytte... 

   
Grundskole
Idræt

Hvad skal vi med idræt i skolen?

Beskrivelse:

Idræt er meget mere end motion. Det er et dannelsesfag på niveau med andre fag i folkeskolen. Undervisningen skal være alsidig og give eleverne viden, oplevelser, erfaringer og refleksioner. Når idræt skal bidrage til elevernes almene dannelse, kan... 

   

Inkluderende klasseledelse - forskning og praksis

Beskrivelse:

I fire film bliver forskning inden for inkluderende klasseledelse bragt helt ind i klasselokalet. Mette Molbæk, Ph.d. VIA University College, har udviklet en analyseramme, der er en konkretisering af viden om inklusion og klasseledelse. Med analysera... 

  

Inklusion i klassen - udvikling af lærerkompetencer

Beskrivelse:

Se hvordan lærere underviser en elev med opmærksomhedsvanskelig-heder og få konkrete værktøjer, du kan bruge i din egen klasse. I filmen vejleder psykolog Lene Straarup, Center for ADHD, to lærere i pædagogisk didaktisk relationsarbejde, og vi ser,... 

  

Inklusion i praksis på Tåsingeskolen

Udgiver:
Marainne Rasmussen Filmkompagniet
Beskrivelse:

”Inklusion er ikke et redskab eller en metode, det er en tænkning. Det er os, der skal skabe rammerne omkring barnets hverdag for at få barnet til at agere ander-ledes.” Det siger skoleleder Kasper Føns i denne film. Grundlæggende set er det ikke... 

  

Kodning for alle - en vej til teknologiforståelse

Beskrivelse:

Målgruppen er den helt almindelige lærer, som kan gå ind på filmkompagniet.dk og få en pakke med gennemarbejdede undervisningsforløb, undervisningsmaterialer og lærervejledning samt film, der viser eksemplarisk IT-undervisning i praksis i teknolo... 

  
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Billedkunst - valgfag, Biologi, Byggeværksted, Børnehaveklassen, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Medier - valgfag, Metal/motorværksted, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It

Læreres relationskompetence - tre synlige kendetegn

Forfattere:
Marianne Rasmussen Filmkompagniet
Beskrivelse:

Læreres relationskompetence fremmer børn og unges trivsel og udvikling - fagligt, socialt og personligt - og bidrager til, at en klasse kan blive et læringsfællesskab. De relationskompetente handlinger har tre synlige kendetegn, og Louise Klinge... 

  

Motiverende læringsmiljøer i praksis - ny forståelse af motivation

Udgiver:
Filmkompagniet
Beskrivelse:

Motivation er ikke noget en enkelte har eller ikke har, men noget der skabes i mødet mellem eleverne og den uddannelsessammenhæng, de indgår i. Film 1 uddyber, hvorfor motivation er noget der opstår kontekstuelt, og film 2 giver bud på, hvordan man... 

  

Målstyret undervisning og læring for alle

Beskrivelse:

Skolereformen har målfastsættelse læring i fokus. Når læring for alle skal lykkes som princip, skal eleverne inddrages og undervisningen differentieres. I to film vises, hvordan undervisningen tilrettelægges, så alle elever med afsæt i Fælles mål...