Vis

Din søgning gav 26 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Biologi
Htx
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi
Voksenuddannelser
Naturfag
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Biologifaget

Udgiver:
Clio Online
Beskrivelse:

Biologifaget er en komplet digital læringsportal til alle trin, som indeholder et hav af tekster, aktiviteter, undervisningsforløb samt årsplaner opbygget efter forenklede Fælles Mål. 

  
(19) | 
Grundskole
Fysik/kemi, Geografi

Danmark - Når klimaet ændrer sig

Udgiver:
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Beskrivelse:

Havvandsstigninger og saltvandsforurening af Danmarks grundvand er et stigende problem i takt med de globale klimaforandringer og det stigende vandforbrug i vores samfund. Denne film fortæller om, hvor i Danmark det er et særligt problem, og hvilke... 

   
AMU
Transporterhvervet (TUR)

Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand

Forfattere:
TUR, Transporterhvervets uddannelser
Beskrivelse:

Denne faglæreruddannelse er målrettet undervisere, som varetager instruktion og undervisning i ” Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvand ” Uddannelsen kvalificerer deltageren til at undervise i Erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand og ferskvan... 

  
Grundskole
Biologi
Htx
Biologi
Hf
Biologi

Fiskens anatomi

Forfattere:
Preben Bach
Beskrivelse:

Illustration af fiskens anatomi og dens organers betydning 

  
(2) | 
Grundskole
Biologi
Hf
Biologi

Fosfor kredsløb

Forfattere:
Fjord og Bælt, Camilla Haages, AQUA Sø- og Naturcenter
Beskrivelse:

En interaktiv animation, der viser og forklarer forhold omkring fosforkredsløbet. 

  
(2) | 
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Natur/teknologi

Gedden - den store rovfisk

Forfattere:
Søren Berg
Udgiver:
ForlagetEpsilon.dk
Beskrivelse:

Gedden er en rovfisk der lever af at æde andre fisk. Somme tider kaldes den for ferskvandenes krokodille både fordi den kan blive pænt stor, og fordi geddens hoved minder lidt om krokodillens. Både i Danmark og i mange andre lande er fiskeri efter... 

 
Grundskole
Fysik/kemi, Geografi

Holland - Et land under overfladen

Udgiver:
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Beskrivelse:

Holland er et af verdens lavest beliggende lande, og er dybt afhængige af dets diger og dæmninger, hvis havvandet skal undgå at oversvømme landet. I denne film ser vi nærmere på, hvilke teknologiske løsninger, man bruger i Holland, til at holde havva... 

   
Grundskole
Fysik/kemi, Geografi

Introduktion

Udgiver:
GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Beskrivelse:

Saltvandsindtrængning er en global og lokal trussel på vores ferskvandsressourcer, og i takt med klimaforandringer og et stigende vandforbrug, er vi nødt til at udvikle bæredygtige løsninger for fremtidens generationer. Denne film giver en overordnet... 

   
Grundskole
Biologi
Hf
Biologi

Kvælstofkredsløbet

Forfattere:
Camilla haages, Fjord og Bælt, AQUA Sø- og Naturcenter
Beskrivelse:

En interaktiv animation, der viser og forklarer kvælstofs kredsløb i naturen. 

  
(2) | 
Grundskole
Biologi
Htx
Biologi
Stx
Biologi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Hf
Biologi

Mange bække små...

Udgiver:
Chilbal Film
Beskrivelse:

I Danmark har vi mere end 64.000 km. vandløb. I vores ferske vand er der eget liv. Et mylder af forskellige insekter, padder, fisk og odder og langs bredden af vandløbene og søerne er der en rig vegetation som føde og bosteder for mange dyrearter.... 

 

Mikroskopi i biologi

Forfattere:
Eigil Holm
Beskrivelse:

Mikroskopi i biologi er skrevet til de, der gerne vil bruge et mikroskop som et arbejdsredskab i undervisning, undersøgelser, studie og hobby. Mange emner er beskrevet, så man kan se,hvordan man anvender mikroskopet i cytologi, planteanatomi, og til... 

 
Grundskole
Biologi, Natur/teknologi

Mosbjerg. Ferskvand.

Beskrivelse:

Hvordan virker et rensningsanlæg og hvad betyder denne rensning for vore vandløb. Hvordan fungerer et dambrug, vandrensning og ørredens biologi. Der er mulighed for at indlægge besøg ved: biologisk-mekanisk rensningsanlæg, rodzoneanlæg, fisketrappe,... 

  
(1) | 
Grundskole
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi

Naturundersøgelser 1. De ferske vande

Forfattere:
Ivar Cornelius Petersen
Udgiver:
Nucleus
Beskrivelse:

Naturundersøgelser 1. De ferske vande, består af en første del med den mest nødvendige baggrundsviden. Vilkårene i ferskvand for de grundlæggende livsprocesser klargøres, og de forskellige vandmiljøer, karakteriseres. Forurening, naturpleje og restau... 

 

Odderen

Forfattere:
Preben Bach
Beskrivelse:

Et undervisningsmateriale om odderens udseende, levevis og udbredelse i Danmark. Kan evt. bruges som forberedelse til et besøg i AQUA Ferskvands Akvarium 

  
(1) | 
Grundskole
Biologi, Samfundsfag
Hf
Biologi, Samfundsfag

Padderok Nationalpark - et rollespil

Forfattere:
Anders Christensen, Preben Bach
Beskrivelse:

Et rollespil, hvor eleverne med hver deres interesser debatterer og stemmer, om Padderok Ådal bør være en nationalpark eller ej. 

  
(1) |