Vis

Din søgning gav 23 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Arbejde i gamle dage

Forfattere:
Pernille Obitz Mathiessen
Beskrivelse:

For cirka 160 år siden begyndte folk at flytte fra landet ind til byerne. Både mænd, kvinder og børn fik arbejde inde i byerne, ofte på en af de mange nye fabrikker. I denne bog kan du blandt andet læse om børne-arbejde, boliger, løn, arbejds-t... 

 
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - supplerende, Historie, Madkundskab

Arbejderboligerne på Villavej

Forfattere:
Industrimuseet
Beskrivelse:

Opgaveark Arbejderboligerne på Villavej. Omkring 1890 begyndte man at bygge boliger med tilhørende små køkkenhaver til arbejdere i Horsens. Samtlige beboere har for en kort tid forladt deres hjem. Vi har fået lov til - med al respekt for deres... 

  
(4) | 
Grundskole
Billedkunst - valgfag, Dansk, Geografi, Samfundsfag

Arksite: arkitektur for grundskolen

Udgiver:
DAC | Undervisning, Dansk Arkitektur Center
Beskrivelse:

Arksite er et netbaseret undervisningsmateriale om arkitektur. Her kan du fx læse om kendte arkitekter, spændende bygninger og vigtige perioder i arkitekturens historie. Du kan finde billeder af almindelige og usædvanlige boliger, skolebygninger fra... 

  
(5) | 
Grundskole
Fysik/kemi

Boligens opvarmning. Grundbog

Forfattere:
Poul Hanghøj, Ejvind Flensted-Jensen, Poul Thomsen
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Bogen indeholder en gennemgang af, hvordan man har opvarmet boligen gennem tiderne. Med udgangspunkt i hverdagserfaringer arbejdes der med forskellige former for boligopvarmning, isolering og energibesparelse. Eleverne får forklaringer på, hvordan... 

 

Boliger til byens fugle

Forfattere:
Naturhistorisk Museum
Beskrivelse:

Hvor bor fuglene i byen? Forskellige habitater og krav til føde former byfuglenes levevis. 

  
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Bygninger - drift og vedligeholdelse

Forfattere:
Aage Rasmus Kromann
Beskrivelse:

Bygninger - drift og vedligeholdelse giver en grundlæggende viden om den daglige drift, vedligeholdelse og modernisering af boliger og institutioner. Bogens hensigt er at fremme forståelsen for, at man ved fokus på drift og vedligeholdelse af bygning... 

 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Bygningsreglement 2015 - Energidelen

Forfattere:
Michael Foged Hjemkjær
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Præsentationen omfatter Energidelen i Bygningsreglement 2015 – Energikrav - Klimaskærm- Energistrategien i BR15 - Energistrategien i BR20 - Regeringens energiplan for DK mod 2050 - Anbefalede isoleringstykkelser - Energierammer Boliger - Kontorer-... 

  
AMU
Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer

CTS-anlæg systemkendskab

Udgiver:
EFU´s Forlag, ETIE, Efteruddannelsesudvalget for Tekniske Installationer og Energi
Beskrivelse:

CTS er en forkortelse af Central Tilstandskontrol og Styring. Meningen med et CTS‐anlæg er, at du kan være ét sted og herfra kontrollere og overvåge hvad der sker i mange rum og måske mange rum i flere bygninger. Det er komfort og energibesparelser... 

  
Htx
Design

Designbogen

Forfattere:
Mette Korsholm Koch, Dorthe Vesterholm Klausen, Rikke Slot Kristensen
Beskrivelse:

Designbogen er en opdateret og revideret udgave af Design B. Bogen retter sig nu mod både ’design C/B’ og ’design og arkitektur C/B’ og kan anvendes på alle de gymnasiale uddannelser, HTX, HHX, STX og HF samt EUX. Design er et omfattende og mangef... 

 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Energioptimering af boliger

Forfattere:
Seniorkonsulent, ingeniør Iben Østergaard, Videncenter for energibesparelser i bygninger
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Undervisningsmaterialet er udarbejdet for at understøtte uddannelsesmål 40991 Energioptimering af boliger. Målet for uddannelsen er formuleret således: Håndværkeren kan på baggrund af oplysninger om en bygnings energiforbrug, bygningstype, alder,... 

  
Htx
Byggeri og energi
Erhvervsuddannelser
Teknologi, Teknologi, byggeri og transport
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

Flexibelt byggeri til ældre. Fra fortid til nutid - fra nutid til fremtid

Forfattere:
Bente Lindstrøm, Niels H. Petersen, Brita Aagaard, Carsten Thure Nielsen, Bue Kjerns, Bo Pedersen, ÆldreForum, Karen Zahle
Udgiver:
ÆldreForum
Beskrivelse:

I løbet af de næste ti-år vil befolkningens aldersmæssige sammensætning ændres og forskyde behovet for institutioner til både børn og ældre. Allerede nu savnes der flere steder i landet centralt beliggende ældreboliger og egnede byggegrunde. Samtidig... 

   
Voksenuddannelser
Grundlæggende virksomhedskendskab, Samarbejde og kommunikation
Mellemlange videregående uddannelser
Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Forandringsledelse og forandringskommunikation

Forfattere:
Bjarne Kousholt
Beskrivelse:

I nutidens omskiftelige verden bruger vi en masse energi på at forandre alt det, som mennesker bruger og lever i: boliger, kontorer, omgivelser, hjælpemidler og organisationer. Men vi glemmer ofte, at mennesker også skal forandres for at kunne... 

  
Stx
Billedkunst, Dansk
Hf
Billedkunst, Dansk
Voksenuddannelser
Billedkunst, Dansk

Fremtidens arkitektur er grøn! (gym/hf/vuc)

Forfattere:
Eva Helsted
Udgiver:
Louisiana undervisning
Beskrivelse:

Mens alle venter i spænding på resultaterne af klimatopmødet i København 2009, er arkitekterne i fuld gang med at forme fremtidens byer og boliger. Hvordan arbejder de for en bæredygtig fremtid? 

  
(4) | 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Glasbyggesten i boliger

Forfattere:
Lars Skibdahl Schmidt, EUC-Nord
Udgiver:
BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter 47131 Glasbyggesten i boliger,hvorefter deltagerne kan udføre murede vægge i glasbyggesten ud fra viden om fordele/ulemper ved valg af forskellige glasbyggestenssystemer samt proces- og produktanvisninger fra leverandører.... 

  
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Glasbygningssten i boliger - opmuring

Forfattere:
Lars Skibdal Schmidt, Aalborg Tekniske Skole
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri
Beskrivelse:

Materialet understøtter uddannelsesmål 44476, hvorefter deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov opmure glasbyggesten og hertil vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj til arbejdets...