Vis

Din søgning gav 37 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
AMU
Bygge og anlæg (BAI)

Byggelogistik og produktivitet

Forfattere:
Allan Ruben Dam, PKEConsult
Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI
Beskrivelse:

Materialet understøtter 48321 Byggelogistik og produktivitet, hvorefter deltagerne er bevidste om og kan bidrage til et tværfagligt samspil om byggeriets produktivitet og bæredygtighed, hvor byggelogistik og transport af materialer, materiel, jord og... 

  
Erhvervsuddannelser
Miljø, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport

Bæredygtige alternativer i byggeriet

Forfattere:
Envice
Udgiver:
Fonden til fremme af blivende økologisk balance / Envice
Beskrivelse:

En digital undervisningsportal om bæredygtigt byggeri, med vægt på hvordan man kan sikre et godt indeklima og arbejdsmiljø, og en lav belastning af miljø og ressourcer. Der er særligt fokus på håndtering af fugt via diffusionsåbne konstruktioner og... 

   
Grundskole
Madkundskab - valgfag

Bæredygtige måltider

Forfattere:
Natursamarbejdet og Sundhed, Børn og Unge, Aarhus Kommune
Udgiver:
Sundhed, Børn og Unge, Aarhus Kommune
Beskrivelse:

Med udgangspunkt i designcirklen skal eleverne igennem en innovativ proces, hvor de får viden om bæredygtighed og mad/måltidet samt hvilke problemstillinger, det kan omfatte. Eleverne skal samarbejde om at undersøge og finde løsninger på mere bæredyg... 

  
Erhvervsuddannelser
Biologi, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Miljø, Naturfag, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport

Bæredygtighed i landbruget

Forfattere:
Kurt Rasmussen
Beskrivelse:

Bogen giver et kvalificeret bud på, hvordan begrebet bæredygtighed kan forstås i landbruget. Forfatteren belyser begreberne miljø og bæredygtighed, og hvordan man kan arbejde med det på bedrifterne. Med udgangspunkt i klimaforandringer omhandler... 

 
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Bæredygtigt Byggeri

Forfattere:
NEXT Uddannelse København og Krithfilm
Beskrivelse:

I det 21. århundrede taler man om et nyt sæt mål for undervisningen, der lægger et opdateret og helhedsorienteret blik på dannelsesbegrebet, der blandt andet fremhæver vigtigheden i at udvikle kompetencer og ikke kun viden. I de 6 undervisningsfilm,... 

  
(1) | 
Stx
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Miljø, Naturfag, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport

De kører den gale vej. En debatbog om biler og trafikplanlægning

Forfattere:
Svend Vestergaard Jensen
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Illustreret: 5 kort, 7 fotos, 12 figurer, 5 tegninger. Kritisk analyse og diskussion af dansk trafikpolitik med udgangspunkt i byggeriet af de jyske motorveje og EUs transportpolitik. Afsluttes med forslag til en bæredygtig trafik- og transportpoliti... 

 

Digitalt læringsunivers om sammenhængene mellem mad og miljø

Udgiver:
Dansk Vegetarisk Forening
Beskrivelse:

Det digitale læringsunivers, som er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, fungerer som et interaktivt læringsmiljø i forhold til sammenhængene mellem mad og miljø. Det består af ni temaer, som hver tager udgangspunkt i en miljøudfordring,... 

   
(2) | 
Grundskole
Fysik/kemi, Matematik

Energiens Univers 2 - Ældste trin - Lærervejeldning

Forfattere:
Christian Petresch, Erland Andersen
Beskrivelse:

Undervisningsmateriale hvor matematik og fysik/kemi tilsammen belyser emnet energi. Indholdet er bearbejdet og justeret, så det passer både til matematik og fysik/kemi. 

 
Grundskole
Fysik/kemi, Matematik

Energiens Univers 2 - Ældste trin - Opgavebog

Forfattere:
Christian Petresch, Erland Andersen
Beskrivelse:

Undervisningsmateriale hvor matematik og fysik/kemi tilsammen belyser emnet energi. Indholdet er bearbejdet og justeret, så det passer både til matematik og fysik/kemi. Engangshefte. 

 
Grundskole
Fysik/kemi, Matematik

Energiens Univers 2 - Ældste trin - Teoribog

Forfattere:
Erland Andersen, Christian Petresch
Beskrivelse:

Undervisningsmateriale hvor matematik og fysik/kemi tilsammen belyser emnet energi. Indholdet er bearbejdet og justeret, så det passer både til matematik og fysik/kemi. 

 
Grundskole
Fysik/kemi

Energi på lager

Forfattere:
'Energi på lager' er skrevet af CASE’s egne kommunikationsansatte i samarbejde med interne og eksterne fagfolk herunder forskere, lærere, elever og lærebogsforfattere.
Beskrivelse:

‘Energi på lager’ retter sig mod fysik/kemi-undervisningen i 8. og 9. klasse. Formålet er at fortælle eleverne om den forskning, der foregår netop nu inden for vedvarende energi. Eleverne præsenteres for teknologier og forskningsresultater, der kan... 

     
Grundskole
Byggeværksted, Fysik/kemi, Geografi, Matematik, Natur/teknologi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Byggeri og energi, Design og produktion, Fysik, Innovation, Matematik, Samfundsfag, Teknologihistorie
Stx
Fysik, Naturvidenskabeligt grundforløb, Samfundsfag, Teknologi
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Kontor, handel og forretningsservice, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Samfundsfag, Teknologi, byggeri og transport
Voksenuddannelser
Matematik, Naturfag, Samfundsfag
AMU
Bygge og anlæg (BAI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer

Et fossilfrit Danmark. Vejen til en fossilfri og bæredygtig energiforsyning

Forfattere:
Stig Melgaard
Udgiver:
NOAH's Forlag
Beskrivelse:

Debathæfte om miljøproblemer i forbindelse med vores brug af fossile brændsler, og om hvordan vi kan omstille den danske energiforsyning til en fossilfri energiforsyning. Hæftet kan anvendes af elever i forskellige undervisningsforløb herunder i... 

  
Htx
Biologi, Design og produktion, Geovidenskab (forsøgsfag)
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse
Hf
Mediefag, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Fadøl frem for flasker

Forfattere:
UngEnergi
Beskrivelse:

Som ung kan det være svært at overskue, hvad man selv kan gøre for at bremse klimaforandringerne. Batter det egentlig noget, at en person husker at slukke lyset? Ja det gør det. Faktisk er det sådan, at du spiller en super vigtig rolle, hvis vi skal... 

  
Htx
Biologi, Design og produktion, Geovidenskab (forsøgsfag)
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse
Hf
Mediefag, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Festival frem for fly

Forfattere:
UngEnergi
Beskrivelse:

Som ung kan det være svært at overskue, hvad man selv kan gøre for at bremse klimaforandringerne. Batter det egentlig noget, at en person husker at slukke lyset? Ja det gør det. Faktisk er det sådan, at du spiller en super vigtig rolle, hvis vi skal... 

  
Stx
Fysik, Matematik, Naturgeografi, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

GEBU - Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling

Forfattere:
Anne Lise Bennedsen, Søren Tollund Christensen, Allan Jørgensen
Udgiver:
Dansk AV Produktion v. Anders Dencker Christensen
Beskrivelse:

GEBU - Grøn Energi til Bæredygtig Udvikling er et fagligt filmbaseret undervisningsmateriale målrettet gymnasiefagene Samfundsfag, Naturgeografi, Fysik og Matematik. Derudover er der lavet materialer til erhvervsskolerne, målrettet grundforløb indenf... 

  
(2) |