Vis

Din søgning gav 19 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Et godt liv som gammel

Forfattere:
Marie Konge Nielsen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

I denne forskningsrapport ses der nærmere på danskernes ønsker og forventninger til det gode liv som gammel. Undersøgelsen bygger på en række kvalitative interviews med udvalgte danskere i alderen 19-99 og med aldringsforskere, offentlige debattørere... 

   
Stx
Dansk, Historie, Kulturforståelse, Samfundsfag

Generation Fucked Up

Beskrivelse:

En række unge giver i filmen deres bud på hvordan de forholder sig til at blive betegnet som Generation Fucked Up - og filmen sætter fokus på fire meget forskellige unge, der hver har deres egen tilgang til samfundet, politik og det demokratiske... 

  
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Hjemmehjælpens historie. Idéer, holdninger, handlinger

Forfattere:
Jørn Henrik Petersen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

Rapporten gennemgår udviklingen fra efterkrigstidens husmoderafløsning og de skiftende idéer, værdier og holdninger, der har præget udviklingen frem til nutidens praktiske og personlige hjælp efter serviceloven. Rapporten giver således - med hjemmehj... 

   
Stx
Samfundsfag

Kommunalpolitik

Forfattere:
Bent Fischer-Nielsen
Udgiver:
Columbus
Beskrivelse:

Ny udgave med kommunalreformen og konsekvenserne af ny opgavefordeling og kommunesammenlægninger. Der er et nyt kapitel om vælgeradfærd og om kommunernes integration af udlændinge. Derudover nye afsnit om de lokale partiorganisationer, skattestop,... 

 
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU

Liberalisme - En samfundsideologi

Forfattere:
Lasse Lehmann Saatterup
Beskrivelse:

Med film, billeder og animationer sætter bogen Liberalisme - en samfundsideologi fokus på klassisk liberalisme i et nutidigt perspektiv. Bogen indeholder kortfilm med relevante politikere og andre aktører, der forholder sig til liberalisme i praksis.... 

  
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Mediestormens magt. Om mediestorme på ældreområdet og deres indflydelse på ældrepolitikken

Forfattere:
Christian Elmelund-Præstekær, Charlotte Wien
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

Forskningsrapporten afdækker mediestormes eventuelle indflydelse på politiske beslutninger på ældreområdet. Rapporten ser også nærmere på mediestorme som journalistisk fænomen og på det billede, de viser af ældresektoren. Mediestormens magt indgår i... 

   
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Plejehjemstilsyn. Politik på pressens præmisser

Forfattere:
Asbjørn Sonne Nørgaard, Didde Cramer Jensen, Maud Rosendahl
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

Denne del af projektet, der ser på udviklingen i tilsynet med indsatsen over for ældre, analyserer forskellige måder at håndtere tilsyns-forpligtelsen på, samt hvordan tilsynsreglerne påvirker kommunal politik og praksis på området. 

   
Htx
Samfundsfag

SamfNU - en grundbog til samfundsfag HTX B-niveau

Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Identitetsdannelse og socialisation Samfund og teknologi ... 

 
Stx
Samfundsfag

SamfNU - en grundbog til samfundsfag STX & HF C-niveau

Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag på ungdomsuddannelserne, som er tilpasset niveau og studieretning. SamfNU præsenterer de samfundsfaglige dimensioner: Indholdsfortegnelse Identitetsdannelse og socialisation ... 

 
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU - HHX C-niveau - iBog®

Forfattere:
Helle Hauge Bülow, Morten Bülow, Magnus Hallundbæk Mikkelsen
Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU - HTX B-niveau - iBog®

Forfattere:
Magnus Hallundbæk Mikkelsen, Morten Bülow, Helle Hauge Bülow
Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU - HTX C-niveau - iBog®

Forfattere:
Morten Bülow, Magnus Hallundbæk Mikkelsen, Helle Hauge Bülow
Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU - STX & HF B-niveau - iBog®

Forfattere:
Magnus Hallundbæk Mikkelsen, Morten Bülow, Helle Hauge Bülow
Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU - STX & HF C-niveau - iBog®

Forfattere:
Magnus Hallundbæk Mikkelsen, Morten Bülow, Helle Hauge Bülow
Beskrivelse:

SamfNU er et undervisningsmateriale til samfundsfag, der henvender sig til C og B-niveau på ungdomsuddannelserne. SamfNU kan tilpasses niveau og studieretning via temaer og cases. Der findes tekster på engelsk og tysk og øvelser, der lægger op til... 

  
Grundskole
Historie, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Samfundsfag
AMU
Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Velfærd for ældre. Holdning og handling

Forfattere:
Jørn Henrik Petersen
Udgiver:
Syddansk Universitetsforlag, ÆldreForum
Beskrivelse:

Her samles trådene fra hele forskningsprojektet. Der tegnes en ramme om de enkelte undersøgelser, resultaterne sammenfattes, og der funderes over, hvad der kan udledes af det samlede projekt.