Vis

Din søgning gav 21 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

ADHD - livslange perspektiver og særlige behov

Forfattere:
Hans Christoph Steinhausen (red), Alexandra Philipsen, Frank Hässler, Esther Sobanski
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

ADHD Livslange perspektiver og særlige behov adskiller sig fra andre bøger om ADHD ved, at den først og fremmest lægger vægt på sygdommens udviklingsperspektiver livet igennem. Bogen vil øge forståelsen af begrebet ADHD, hvordan lidelsen påvirker... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Angst hos børn - Kognitiv terapi i teori og praksis

Forfattere:
Barbara Hoff Esbjørn (red.), Ingrid Leth (red.)
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

'Angst hos børn - Kognitiv terapi i teori og praksis' er en håndbog om angsten som psykisk lidelse, dens årsager, fremtræden og behandling. Første del af bogen er en indføring i teorier om angstlidelsernes opståen, udvikling og vedligeho... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

At kunne præstere - Når barnet ikke slår til i skolen

Forfattere:
Mel Levine
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Mel Levine er særdeles anerkendt såvel i USA som herhjemme for sin viden om, hvordan man kan støtte børns læring og udvikling. I bogen punkterer han myten om, at der blot er tale om dovenskab, når et barn har problemer med at overkomme sit skolearbej... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Barnets lærende hjerne. Børneneuropsykologi, kognition og neuropædagogik

Forfattere:
Aase Tromborg, Helle Kjærgård, Helle Støvring
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

En grundbog der bygger bro mellem moderne hjerneforskning, kognitions- og neuropsykologi og praktisk pædagogik. Fokus er på børns (0-18 år) kognitive funktioner både i det almindelige og det anderledes udviklingsforløb. Institutioner og skoler... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser
Korte videregående uddannelser
Sundhedsuddannelser

Børn med blandingsdiagnoser, 2. udgave - ADHD, indlæringsvanskeligheder, autisme, Tourettes syndrom, angst med mere. En guide til forældre, lærere og andre fagfolk

Forfattere:
Martin L. Kutscher
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

'Børn med blandingsdiagnoser' er en tilgængelig, præcis og forskningsmæssigt opdateret indføring i hele spektret af de adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser, der ofte optræder samtidig hos børn – fra ADHD, OCD og angst til autismespek... 

 
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den lærende hjerne

Forfattere:
Sarah-Jayne Blakemore og Uta Frith
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen er en sammenfatning af den forskning i hjernens funktion og udvikling, som har relevans for både almen- og specialpædagogikken. Bogen behandler temaer som: Sprogets udvikling, udvikling af basale talbegreber og færdighed i deres anvendelse,... 

 
Grundskole
Dansk
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Dansk
Hf
Dansk
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
AVU, Dansk

Hit med musikken

Forfattere:
Bodil Hessellund
Beskrivelse:

Dette er en flergangsbog til pædagoger i dagtilbud, talepædagoger, børnehaveklasselærere og lærere i indskolingen. TilgangHit med... er en række materialer, som stimulerer børns sproglige udvikling. Materialerne er målrettet børn i daginstitutioner... 

 
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Erhvervsuddannelser
Psykologi

Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab

Forfattere:
Anders Gade
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen handler primært om kognitive processer: Hvordan mennesker tolker verden, husker, kommunikerer, tænker, føler og er bevidste. Bogen søger også at integrere psykologiske erkendelser og synsmåder med neurologiske synsvinkler. Bogen er den først... 

 
Hhx
Dansk
Htx
Biologi, Bioteknologi, Dansk, Filosofi og teknologi, Kemi
Stx
Biologi, Bioteknologi, Dansk, Filosofi, Kemi, Psykologi

Hunting for Hedonia

Forfattere:
CPH:DOX
Beskrivelse:

Dette undervisningsmateriale er udviklet til filmen "Hunting for Hedonia". Materialet skal ruste eleverne til at gå kritik reflekteret og forberedt ind til at se filmen, der handler om etik og psykiatri. Derfor retter materialet sig særligt... 

   
Stx
Psykologi
Hf
Psykologi
Voksenuddannelser
Psykologi
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Introduktion til psykologi Teori – Anvendelse – Praksis

Forfattere:
Kim Frandsen, Thomas Koester
Beskrivelse:

En solid indføring i psykologien som fag og videnskab. Bogen præsenterer psykologifagets metoder, begreber og teorier og er bygget op efter fagets grunddiscipliner og de anvendelsesorienterede fagdiscipliner. Bogens første del beskriver faget i... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Social- og Sundhedsuddannelser

Klinisk neuropsykologi

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Et storværk om klinisk neuropsykologi. Hvad betyder neurologiske og psykiatriske skader og sygdomme i hjernen for vores tanker, følelser og intellektuelle færdigheder? Denne bog giver svarene i 40 kapitler. Bogen henvender sig til et bredt... 

 
Voksenuddannelser
Dansk

Læsning - på elevens betingelser

Forfattere:
Jytte Jordal
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Beskrivelse:

Alle lærere tager stilling til de undervisningsmaterialer, deres elever skal arbejde med. Det gælder ikke mindst i dansk, hvor der er tradition for meget forskellig udformning af materialer – både i indhold, form og sværhedsgrad. Jytte Jordal opregne... 

 
Voksenuddannelser
Dansk

Læsning - på elevens betingelser

Forfattere:
Jytte Jordal
Udgiver:
Landsforeningen af Læsepædagoger
Beskrivelse:

Alle lærere tager stilling til de undervisningsmaterialer, deres elever skal arbejde med. Det gælder ikke mindst i dansk, hvor der er tradition for meget forskellig udformning af materialer – både i indhold, form og sværhedsgrad. Jytte Jordal opregne... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Med barnet i centrum - Om undervisning af børn med særlige behov

Forfattere:
Mel Levine
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

En bog særligt til forældre og lærere om, hvad man helt konkret kan gøre for at lette det enkelte barns hverdag og hjælpe det med at lære. Oversat fra amerikansk af Henny Thomsen. Forord af Lone Gregersen. Til bogen hører hæftet...