Vis

Din søgning gav 31 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Hhx
Innovation, International økonomi, Samfundsfag

Business i Afrika - tjen penge og afskaf fattigdom

Forfattere:
Lene Vendelbo, Nina Knudsbo
Udgiver:
Systime A/S
Beskrivelse:

Business i Afrika – tjen penge og afskaf fattigdom er en udgivelse til hhx henvendt til fagene Samfundsfag, International økonomi, Innovation, Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Til kapitlerne er tilknyttet virkelighedsnære undervisningsforløb af forsk... 

  
Hhx
Engelsk
Htx
Engelsk

BusinessLike - The History of Business

Forfattere:
Lisbeth Kjær Carlson, Pia Ballegaard Hansen
Beskrivelse:

Engelskudgivelsen BusinessLike har fokus på erhvervslivet og den historiske udvikling. Det, der gør bogen anderledes, er dels den historiske vinkel og dels udvælgelsen af materialer. Der indgår både skønlitteratur og sagprosa, og der er en bred... 

 

Company Programme (for ungdomsuddannelserne)

Udgiver:
Young Enterprise
Beskrivelse:

Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social innovation til tekniske produkter. Company Programme er relevant for alle ungdomsuddanne... 

 
Hhx
Informationsteknologi
Htx
Informationsteknologi, Kommunikation/it

CrossingIT - projekt under Region Syddanmarks uddannelsespulje

Forfattere:
Palle Guldbrandsen
Beskrivelse:

Vores verden bliver mere og mere digitaliseret, og de forventede færdigheder bliver mere og mere komplekse. Det betinger avancerede brugerkompetencer såvel som højtkvalificerede it-eksperter. Det er en vedvarende udfordring at omsætte ny viden til... 

  
Hhx
Spansk
Stx
Spansk
Hf
Spansk

Cultura y negocios en España

Forfattere:
Dan Albertsen
Beskrivelse:

Cultura y negocios en España er en bog, der indeholder interviews med personer fra seks virksomheder i Spanien. Interviewene ligger i filmform på www.lru.dk/Culturaynegocios. Bogen vil også udkomme som e-bog med film på Gymportalen.dk. De pågældend... 

 
Hhx
Spansk

Cultura y negocios en España, e-bog

Forfattere:
Dan Albertsen
Beskrivelse:

Cultura y negocios en España er en bog, der indeholder interviews med personer fra seks virksomheder i Spanien. Interviewene ligger i filmform på www.lru.dk/Culturaynegocios. Bogen vil også udkomme som e-bog med film på Gymportalen.dk. De pågældend... 

 
Stx
Historie

Danmark under forvandling

Forfattere:
Geert A. Nielsen
Beskrivelse:

Danmark under forvandling er en grundbog i historie med Anderledes Danmarkshistorier. Bogen rummer 21 korte fortællinger samlet i to tematisk ordnede fremstillinger af henholdsvis: - samfundets og erhvervslivets modernisering og - demokratiets og... 

 
Stx
Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Tysk

Dansk-Tysk Erhvervsordbog

Forfattere:
Sven Tarp, Sven-Olaf Poulsen, Ole Lauridsen, Tove Gadegård
Udgiver:
Gyldendals Ordbøger
Beskrivelse:

Fagordbog til brug ved professionel kommunikation og korrespondance på tysk. Ordbogen henvender sig til: - studerende på handelsskoler og videregående uddannelser - sprogmedarbejdere i erhvervslivet og den offentlige sektor Ordbogen er velegnet... 

 
Grundskole
Samfundsfag, Uddannelse og job

Emballage

Forfattere:
Kim Conrad Petersen
Udgiver:
Dansk Industri
Beskrivelse:

En gennemgang af emnet emballage fra forskellige synsvinkler, understøttet af elevaktiverende opgaver, oplæg til diskussion og fakta om produktion, brug, genbrug og bortskaffelse af emballage. Bogen kan bidrage til en nuanceret og faglig velfunderet... 

 
Grundskole
Natur/teknologi, Uddannelse og job

En MOBIL Verden

Udgiver:
DI - Dansk Industri
Beskrivelse:

Omdrejningspunktet for "En MOBIL verden" er et produkt, eleverne kender og værdsætter i deres hverdag: Mobiltelefonen. I temaer introduceres eleverne bl.a. til udvikling, produktion og bortskaffelse af mobiltelefoner. Desuden drages der... 

  
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), International økonomi, It, Italiensk, Japansk, Kinesisk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Russisk, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Htx
Biologi, Dansk, Design, Design og produktion, Engelsk, Filosofi og teknologi, Fysik, Informationsteknologi, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, International teknologi og kultur, Kemi, Kommunikation/it, Matematik, Materialeteknologi, Multimedier, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Programmering, Samfundsfag, Statik og styrkelære, Teknologi, Teknologihistorie
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Arabisk, Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dans, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kinesisk, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Italiensk, Japansk, Kemi, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tyrkisk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

Erfaringer - en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant

Forfattere:
Anne-Birgitte Rasmussen, Kirsten M. Danielsen, Kirsten Lauta, Ivar Ørnby, Styregruppen for Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, Anne L. Kirketerp, Rikke Kortsen Okholm, Irmelin Funch Jensen, Troels Royster Olsen, Kristian' Jacobsen, Mie Marving, Julie Due Jensen, Eva Hofman-Bang, Søren Lundsgaard, Tine Astrup Eriksen, Ralkov Camilla, Danny Krasnik
Udgiver:
Erfaringer udgives med støtte fra EU Socialfond og som led i projektet Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden, 2012.
Beskrivelse:

Erfaringer er en antologi om, hvad innovation i gymnasiet er, og hvorfor innovation i gymnasiet er relevant. Artiklerne bygger på erfaringerne hos de 22 gymnasier, der har været aktive i det treårige projekt Innovationskraft og entreprenørskab på... 

  
Grundskole
Iværksætter, Uddannelse og job
Hhx
Afsætning, Virksomhedsøkonomi
Htx
Innovation
Stx
Erhvervsøkonomi
Hf
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3, Omsorg, sundhed og pædagogik
Voksenuddannelser
Grundlæggende virksomhedskendskab
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

Fra drøm til virkelighed

Beskrivelse:

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED - fire iværksætterfilm til undervisning. Fire film med nogle af de kvinder, der slet ikke kan lade være med at afprøve deres drøm om egen virksomhed. De lader sig styre af egne visioner og egen kreativitet og ikke mindst... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Tekniske og teknologiske uddannelser

GIS i Danmark 2

Beskrivelse:

Fortsættelse af - ikke afløseren - for "GIS i Danmark" med en række nye eksempler på, hvorledes man kan benytte værktøjerne i GIS til at beskrive rumlige sammenhænge i data, som kan være af høj samfundsmæssig værdi. Eksemplerne fokusere... 

 
Grundskole
Matematik

Hotellet

Forfattere:
Lars Jensen
Udgiver:
DigTea
Beskrivelse:

DigiTværs • Hotellet er et materiale tilrettelagt til en virkelighedsnær matematikundervisning med mulighed for at arbejde på tværs af fag og inddrage elementer fra fx samfundsfag. Desuden er det oplagt at anvende i forbindelse med åben skole, hvor... 

   
(1) | 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser