Vis

Din søgning gav 13 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Stx
Naturgeografi

Barcelonas geografi

Forfattere:
Erik Bærentzen
Udgiver:
SPELL
Beskrivelse:

BARCELONAS GEOGRAFI er den første, samlede fremstilling på dansk af alle hovedaspekter af Barcelonas geografi i fortid, nutid og fremtid. Den indeholder overvejende information, der ellers kun er tilgængelig på spansk eller katalansk. Den giver derfo... 

 
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Den globale opvarmning – Den menneskeskabte drivhuseffekt

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

Mennesket har påvirket klimaet i flere tusinde år ved at fælde og afbrænde skovene. Men det er først med industrialiseringen at menneskets påvirkning er blevet global. Udledningen af drivhusgasser primært fra vores afbrænding af fossile brændsler,... 

   
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Den globale opvarmning – Jordens klima

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

Filmen giver en kort introduktion til, hvad klima egentlig betyder, hvad er forskellen på klima og vejr?. Den gennemgår kort klimaets udvikling på Jorden, og klimaets betydning for Jordens plante- og dyreliv og udviklingen af den menneskelige civilis... 

   
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Den globale opvarmning – Konsekvenserne

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

På trods af klimaforskernes advarsler fortsætter vi med at udlede drivhusgaser, og vi begynder nu for alvor at se konsekvenserne af vores handlinger. De initiativer, der indtil nu er foretaget for at reducere udledningerne, er langt fra tilstrækkelig... 

   
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Det lange spil om klimaet – Historien om de internationale klimaforhandlinger

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

Verdens lande besluttede allerede i 1992, at menneskets påvirkning af klimaet ikke måtte udgøre en fare for vores samfund og for miljøet. Men siden er der kun sket meget lidt på trods af løbende internationale forhandlinger, og nu ser det ud som om,... 

  
Grundskole
Geografi, Naturfag, Samfundsfag
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Det lange spil om klimaet – Slutspil i Paris

Udgiver:
Miljøorganisationen NOAH
Beskrivelse:

COP21 i Paris sluttede med en aftale, som udløste begejstring hos de deltagende parter. Men måske var begejstringen mest udtryk for, at det overhovedet lykkedes at få en aftale, som alle kunne skrive under på. Der er ikke meget, der tyder på, at... 

   

Digitalt læringsunivers om sammenhængene mellem mad og miljø

Udgiver:
Dansk Vegetarisk Forening
Beskrivelse:

Det digitale læringsunivers, som er udviklet med støtte fra Undervisningsministeriet, fungerer som et interaktivt læringsmiljø i forhold til sammenhængene mellem mad og miljø. Det består af ni temaer, som hver tager udgangspunkt i en miljøudfordring,... 

   
(2) | 
Grundskole
Fysik/kemi
Htx
Byggeri og energi, Fysik, Teknologi
Stx
Fysik, Naturvidenskabeligt grundforløb
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Fysik, Miljø, Naturfag, Teknologi, byggeri og transport

Handel med klimaet

Forfattere:
NOAH Energi og Klima
Beskrivelse:

Hæfte, som påviser, hvorfor det ikke er rimeligt, at rige lande kan købe sig til tilladelser til at forurene. Hæftet beskriver de metoder, rige lande bruge for at undgå at reducere udledninger af drivhusgasser. Hæftet er egnet til undervisningsforlø... 

  
Stx
Almen studieforberedelse, Naturgeografi, Naturvidenskabeligt grundforløb
Hf
Geografi, Naturvidenskabelig faggruppe

ILDEN UNDER ISEN

Forfattere:
bendtsen JACOB
Beskrivelse:

En beskrivelse af permafrostens betydning, efterfulgt af en serie af undervisningsmateriale, der er opbygget efter ministeriets indsatsområder. 

  
Stx
Naturgeografi, Samfundsfag
Hf
Geografi, Naturvidenskabelig faggruppe, Samfundsfag

Kød med omtanke

Forfattere:
Helen Bülow, Hans Bülow
Beskrivelse:

Den voksende kødproduktion har konsekvenser for miljø, natur og klima. Der sættes fokus på foderproduktionens konkurrence om arealer til bl.a. natur og udledning af næringsstoffer og drivhusgasser fra bl.a. husdyrgødning. I filmen følges en gruppe... 

  
AMU
Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser

Lav GWP kølemiddel

Forfattere:
Den Jydske Haandværkerskole
Udgiver:
Metalindustriens Uddannelsesudvalg
Beskrivelse:

Undervisningsmateriale til kursus (49249) Lav GWP kølemiddel, som omhandler regler for anvendelse af kølemidler. Materialets fokus er på kølemidler med et lavt GWP, og er en del af den nationale og europæiske målsætning for, at nedbringe drivhusga... 

  
Grundskole
Biologi
Stx
Biologi
Hf
Biologi
Erhvervsuddannelser
Biologi, Naturfag

Luftforureningens historie

Forfattere:
Jes Fenger
Udgiver:
Hovedland
Beskrivelse:

Verdens sundhedstilstand er ikke sikret ved at reducere udledning af drivhusgasser, for luftforureningen har vist sig at være et komplekst fænomen, som er betinget af de dybere strukturer i de moderne, globaliserede samfund. En af landets mest erfarn... 

 

Lær og leg med gas og energi

Forfattere:
Peter Hørup, Finn Skaarup Jensen
Udgiver:
GASmuseet
Beskrivelse:

Dette undervisningsmateriale handler om gas og energi. Med udgangspunkt i det indledende spørgsmål “Hvad er gas?” følges de forskellige gassers optræden i naturens kredsløb; de biologiske gasser, atmosfærens udskældte drivhusgasser, undergrundens...