Vis

Din søgning gav 443 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fagdidaktik i samfundsfag

Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen er skrevet til undervisningen i samfundsfag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne og analyserer fagets formål og didaktiske formåen. Gennem historiske analyser af fagets folkeskolehistorie og gymnasiehistorie indkredser forfatterne samfu... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Fagdidaktik i sprogfag

Forfattere:
Birgit Henriksen, Hanne Leth Andersen, Dorte Fristrup, Susana Silvia Fernández
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Kommunikativ sprogundervisning handler om at skabe sproglig aktivitet og interaktion i undervisningen. Den kommunikative sprogundervisning understøtter desuden elevernes refleksion over egne læringsmønstre og over sprogets rolle i forskellige... 

 

Faglig læsning. Fra læseproces til læreproces

Forfattere:
Elisabeth Arnbak
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Relevante teorier om læsning og læring og beskrivelser af en lang række aktiviteter, der kan støtte elevernes aktive og målrettede læsning. 

 
Grundskole
Dansk, Matematik

Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog

Forfattere:
Lone Skafte Jespersen, Anne Risum Kamp
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Faglig læsning er med de nye Fælles Mål 2009 et nødvendigt element i alle skolens fag. Eleverne skal lære at læse og afkode vidt forskellige faglige tekster: forskellige genrer i dansk, matematiske opgaver, geografiske kort, tabeller, diagrammer og... 

 
AMU
Bygge og anlæg (BAI)
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

FAQ om læringsmål

Forfattere:
Niels Jakob Pasgaard
Beskrivelse:

Læringsmål er blevet et centralt begreb i den danske forskning og debat om pædagogik og uddannelse. Man taler om læringsmål i forbindelse med børnenes udvikling i børnehaver og vuggestuer, i relation til folkeskolens fag og i forbindelse med de senes... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Far, mor og skilsmissen - At være børnene i midten

Forfattere:
Annette Due Madsen (red.)
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Denne antologi er skrevet for at give et indblik i, hvordan livet ser ud fra børnehøjde, når mor og far går hver til sit. Ønsket er at give inspiration til det vigtige, men ofte også krævende, forældresamarbejde efter en skilsmisse.Bogen kan læses af... 

 
Stx
Almen studieforberedelse
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Fastholdelse/øget gennemførelse, Planlægning af uddannelse, Pædagogik og didaktik
Voksenuddannelser
FVU

Farvede læsefolier - læsning med farver

Forfattere:
Helen Irlen
Udgiver:
MINDSHOP
Beskrivelse:

Farvede læsefolier - læsning med farver. En brik i puslespillet om overvindelse af læse- og indlæringsvanskeligheder. Farvede læsefolier til støtte for elever med læsevanskeligheder. Farvede læsefolier kan være en hjælp for personer, der oplever... 

  
Htx
Innovation
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Innovation, Kulturforståelse, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk
Hf
Innovation, Kultur- og samfundsgruppe

Feltarbejde. Antropologisk metode i gymnasiet

Forfattere:
Kasper Pape Helligsøe, Malthe Barnkob Lehrmann, Line Beck
Udgiver:
Lindhardt & Ringhof Uddannelse
Beskrivelse:

Med denne bog i hånden kan elever selv formulere og gennemføre feltprojekter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder kan bruges til at få indsigt i kulturelle forhold i bred forstand: mennesker i samspil med... 

 

Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i etnografisk børneforskning

Forfattere:
Eva Gulløv, Susanne Højlund
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Introduktion til det antropologiske feltarbejdes metode med særligt henblik på børneforskning. Bogen er forskningsorienteret og kan bruges af pædagogikstuderende på forskellige niveauer, psykologi- og antropologistuderende m.fl. og af studerende på... 

 
Erhvervsuddannelser
Erhvervsuddannelsesformer, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Hygiejne, Metodelære, Erhvervsfag 3, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Sundhed, Teknologi

Film til undervisningsbrug i SOSU uddannelserne

Forfattere:
Social- og sundhedsuddannelsescentret SOSU C
Beskrivelse:

6 faglige undervisningsfilm i SOSU evt. PAU uddannelserne. Til brug på grundforløb og hovedforløb. Filmene er optaget ude i virkeligheden hos borgerne og deres hjælpere. Filmene er virkelighedsnære, dagligdags plejesituationer vekslende med de... 

  
Htx
Innovation
Stx
Almen studieforberedelse, Dansk, Engelsk, Filosofi, Historie, Innovation, Kulturforståelse, Naturgeografi, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Spansk
Hf
Innovation, Kultur- og samfundsgruppe

Flexbog, Feltarbejde. Antropologisk metode i gymnasiet

Forfattere:
Line Beck, Kasper Pape Helligsøe, Malthe Barnkob Lehrmann
Udgiver:
Lindhardt & Ringhof Uddannelse
Beskrivelse:

Med denne bog i hånden kan elever selv formulere og gennemføre feltprojekter. Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan antropologiske feltarbejdsmetoder kan bruges til at få indsigt i kulturelle forhold i bred forstand: mennesker i samspil med... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Flip din undervisning

Forfattere:
Anders Schunk
Beskrivelse:

I denne antologi gives der et samlet billede af, hvordan Flipped Classroom og FlippedLearning er kommet til udtryk og anvendelse i en dansk skolekontekst. Bogensartikler er skrevet af førende eksperter og praktikere, som har erfaring fragrundskole,... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Flipped Learning

Forfattere:
Aaron Sams, Jonathan Bergmann
Beskrivelse:

Flipped Learning bygger videre på Flipped Classroom, der var en ny måde at tænke undervisning på. Der er fokus på individuel læring, hvor tiden i klassen bruges på samtaler og på at hjælpe elever til at optimere deres læring. Det sker med udgangspunk... 

 
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling, Krop og bevægelse, Kulturelle udtryksformer og værdier, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling
Grundskole
Idræt, Sundhed og sociale forhold
Stx
Idræt
Hf
Idræt
Erhvervsuddannelser
Idræt, Omsorg, sundhed og pædagogik, Praktik, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Floorball 4. - 6. klasse

Forfattere:
Michael Milo Jørgensen
Udgiver:
Clio Online
Beskrivelse:

Det er komplette- og gennemarbejdede forløb med floorball - målrettet forenklede fælles mål for 4.-6. klassetrin. Forløbene lægger op til leg, småspil og tekniske øvelser. ’Floorball’ til 90% af Danmarks folkeskoler Clio Online, Danmarks største...