Vis

Din søgning gav 750 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - betydningen af kvalitet i dagtilbud

Forfattere:
Ratib Lekhal, Henrik Daae Zachrisson, Elisabet Solheim, Thomas Moser og May Britt Drugli
Beskrivelse:

Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling og læring både på kort og på lang sigt. I denne bog opsummeres den eksisterende viden om de elementer, som har vist sig at kendetegne daginstitutioner med henholdsvis høj og lav kvalite... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - betydningen af voksen-barn-kommunikation (dagtilbud)

Forfattere:
Ole Henrik Hansen
Beskrivelse:

I denne bog beskrives betydningen af det lille barns tilknytning til dets omsorgsperson og denne tilknytnings betydning for barnets udvikling og tilblivelse som et kulturbærende individ. Bogen beskriver faglige elementer som tilknytning, fælles opmær... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling

Det ved vi om - børns leg og eksperimenterende virksomhed

Forfattere:
Stig Broström og Sarah Damgaard Warrer
Beskrivelse:

Børns leg og eksperimenterende virksomhed er et rigt felt med mange perspektiver, indgangsvinkler og nuancer. I denne bog kædes leg og det eksperimenterende og skabende sammen som to gensidigt forbundne fænomener og belyses i pædagogisk og didaktisk... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - børn, unge og etnicitet i skolen (E-bog, epub)

Forfattere:
Laila Colding Lagermann
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.En forholdsvis... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud

Forfattere:
Thomas Nordahl og Line Skov Hansen
Beskrivelse:

Data i dagtilbud kan anvendes til at forbedre både den pædagogiske praksis og børns læringsudbytte og trivsel. Disse data kan for eksempel komme fra redskaber som sprogvurderinger, forældretilfredshedsundersøgelser, trivselsmålinger eller andre vurde... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - datainformeret forbedringsarbejde i skolen

Forfattere:
Thomas Nordahl
Beskrivelse:

Alle skoler har i dag adgang til data om, hvordan eleverne har det i skolen, og hvilket læringsudbytte de har, både fra nationalt og lokalt niveau og ud fra egne test og kortlægninger i den enkelte klasse. Data har dog ingen værdi i sig selv – først... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - datainformeret forbedringsarbejde i skolen (E-bog, epub)

Forfattere:
Thomas Nordahl
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Alle skoler har... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - diagnoser og læring (E-bog, epub)

Forfattere:
Terje Overland
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Denne bog handle... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - feedback

Forfattere:
Jørgen Bærenholdt og Vibeke Christensen
Beskrivelse:

Feedback er ikke en pædagogisk trend, der går over igen. Vi har med et fundamentalt didaktisk og klasseledelsesmæssigt begreb at gøre, og viden om den nyere forskning kan hjælpe os med at præcisere og integrere feedback i læreprocesserne og i undervi... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - forskningsinformeret læringsledelse

Forfattere:
Lars Qvortrup
Beskrivelse:

Evidens – data om elever og medarbejdere og forskningsbaseret viden om, hvad der virker – er grundlaget for, at man som leder, lærer og pædagog træffer intelligente og informerede valg. Hensigten med denne publikation er i kort form at præsentere og... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - forskningsinformeret læringsledelse (E-bog, epub)

Forfattere:
Lars Qvortrup
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Evidens – data... 

  
Dagtilbud
Alsidig personlige udvikling

Det ved vi om - gode rutinesituationer i dagtilbud (E-bog, epub)

Forfattere:
May Britt Drugli
Beskrivelse:

Denne bog er en e-bogNår du køber e-bogen, bliver bogen leveret til din mailadresse inden for 15 minutter. E-bogen er i epub-format, og bogen er DRM-beskyttet. Bogen bliver låst til én bruger og kan derfor ikke videresendes til andre.Rutinesituatione... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Det ved vi om - inklusion (inkl. hjemmeside)

Forfattere:
Peder Haug
Beskrivelse:

I denne bog præsenteres et af de mest betydningsfulde begreber og praksisfelter i dagens skole, nemlig inklusion. Hvordan kan børn med forskellige baggrunde, køn og forudsætninger deltage aktivt sammen i sociale og faglige fællesskaber og samtidig...