Vis

Din søgning gav 96 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Historie
Stx
Historie
Hf
Historie
Voksenuddannelser
AVU, Historie

På sporet af oplysningstiden

Forfattere:
Hans Wagner
Beskrivelse:

Ny bog i serien På sporet af historienDet lettilgængelige undervisningsforløb om oplysningstiden stiller skarpt på værdier og dilemmaer, der er aktuelle også i dag.  Bogen er rigt illustreret og indeholder en detaljeret forløbsplan. Til hvert kapitel... 

 
Grundskole
Dansk

Quiz i skolefag

Forfattere:
Kirsten Ahlburg
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Quiz i skolefag indeholder over 2300 spørgsmål fordelt på 2 nivauer til de 9-13 årige. Opgaverne er opdelt efter de fag børnene har i skolen. Fagene dansk, natur/teknik, matematik, engelsk, historie, kristendom, idræt og hjemmekundskab er repræsenter... 

 
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis

Quiz. Quizzer til de 14 fortællinger i Fortælleark 1

Forfattere:
Jette Løntoft
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Quizleg er et godt redskab til at sætte fokus på mange forskellige sproglige elementer og give børnene succesoplevelser. Quiz kan også anvendes som et evalueringsredskab, hvor der dels er mulighed for at iagttage om det pædagogiske arbejde med fortæl... 

 
Grundskole
Dansk som andetsprog - basis

Redskaber 2. Inspirations- og idébog med kopisider

Forfattere:
Jette Løntoft
Udgiver:
Special-pædagogisk forlag
Beskrivelse:

Bogen indeholder en mangfoldighed af konkret inspiration til, hvordan de 14 nye fortællinger kan bruges i pædagogisk arbejde, som har fokus på tosprogede småbørns/børns sproglige udvikling. Desuden indeholder bogen et punkt om skolerelateret inspirat... 

 
Stx
Almen sprogforståelse, Almen studieforberedelse, Biologi, Dansk, Engelsk, Fysik, Historie, Kemi, Matematik, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog

restudy

Forfattere:
Jan B. Sørensen, restudy ApS, Andreas Vedel restudy ApS, Kristian Bankuti Østergaard restudy ApS, Morten Schmidt Hansen restudy ApS, Mette Malmquist restudy ApS, Casper Andersen restudy ApS, Sanne Rokamp restudy ApS, Christian Pors restudy ApS, Susanne Bæk Jakobsen restudy ApS
Beskrivelse:

Danmarks førende udbyder af videoundervisning med over 700 videoer på det gymnasielle pensum. Videoerne er en del af siden www.restudy.dk hvor lærere og elever via et socialt community kan hjælpe hinanden 24 timer i døgnet. På restudy findes der... 

  
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Samfundsfag
Hf
Samfundsfag

SamfNU C

Forfattere:
Klaus Holleufer, Gunvor Vestergaard, Morten Bülow, Sara Frederiksen, Helle Hauge Bülow, Søren Malling, Jakob Nørgaard-Petersen, Flemming Gräs, Christoffer Pedersen, Peter Mouritsen
Beskrivelse:

I den nye SamfNU C præsenteres hvert stofområde i kernetekster. Derudover starter hvert kapitel med en video. Der er løbende opgaver i teksten samt fokusspørgsmål, interaktive quizzer og øvelser til alle kapitlerne. Øvelserne er nytænkte og indeholde... 

  
Grundskole
Dansk
Hhx
Dansk
Htx
Dansk
Stx
Almen sprogforståelse, Dansk
Hf
Dansk, Dansk som andetsprog
Erhvervsuddannelser
Dansk
Voksenuddannelser
Dansk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU
Korte videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

sproget.dk

Udgiver:
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Dansk Sprognævn
Beskrivelse:

På sproget.dk findes en række vejledninger, ordlister, øvelser og quizzer om sprog. Man kan desuden se retskrivningsreglerne, og med en enkelt søgning kan man slå op i fem udvalgte opslagsværker fra Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteratu... 

   
Stx
Spansk

TAPAS - online / ibog

Forfattere:
Inge Margrethe Clausen
Beskrivelse:

Levende, alsidigt og digitalt begyndersystem til spansk. TAPAS-online er en opdatering af det velkendte og gennemprøvede Tapas begyndersystem. I TAPAS-online præsenteres læseren for både nye, gamle og reviderede tekster om natur, kultur og mennesk... 

  
Htx
Teknologihistorie

Teknologihistorie - iBog®

Forfattere:
Peter Mouritsen, Peder Meyhoff
Beskrivelse:

iBogen behandler den teknologiske udviklingshistorie i et globalt perspektiv, men med hovedvægt på udviklingen i Europa og Danmark. Bogen tilfredsstiller kravene til faget Teknologihistorie. iBogsudgaven er udvidet med en del supplerende material... 

  
Hhx
Afsætning
Htx
Innovation, Teknologi
Stx
Erhvervsøkonomi

Toolbox - en afsætningsøkonomisk værktøjskasse - iBog

Forfattere:
Birte Ravn Østergaard
Beskrivelse:

En værktøjskasse, der indeholder afsætningsøkonomiske teorier, begreber, interaktive modeller og modelskabeloner, der kan downloades. Toolbox indeholder: • 180 sider med teori, begreber og modeller • 50 skabeloner i Word eller Excel og 35 skabel... 

   
Grundskole
Teknologi og kommunikation

Veje til digital dannelse

Forfattere:
Anne Boie Johannesson
Beskrivelse:

Veje til digital dannelse  er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne, både i enkeltfag og på tværs af fagene. Bogen er også relevant for udskolingen og på fx læreruddan... 

 
Erhvervsuddannelser
Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Kontor, handel og forretningsservice, Materialeforståelse, Teknologi, byggeri og transport

VR og AR-forløb til undervisningsdifferentiering på EUD

Forfattere:
Kasper Hvelplund Overgaard
Beskrivelse:

Som led i undervisningsministeriets pulje til styrkelse af digitale kompetencer, deltog Mercantec med projektet "VR og AR-forløb til undervisningsdifferentiering på EUD". Formålet med projektet var at udforske potentialerne i Virtual Realit... 

     
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Arbejdskendskab - valgfag, Billedkunst, Biologi, Byggeværksted, Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende, Drama - valgfag, Engelsk, Filmkundskab - valgfag, Fransk, Fransk - valgfag, Fysik/kemi, Færdselslære, Geografi, Historie, Håndværk og design, Håndværk og design - valgfag, Idræt, Iværksætter, Jordbrug, Kristendomskundskab, Madkundskab, Madkundskab - valgfag, Madværksted, Matematik, Medier - valgfag, Metal/motorværksted, Modersmålsundervisning, Musik, Musik - valgfag, Natur/teknologi, Naturfag, Produktudvikling og formgivning, Samfundsfag, Serviceværksted, Spansk - valgfag, Sundhed og sociale forhold, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Teknologi og kommunikation , Teknologiværksted, Tysk, Tysk - valgfag, Uddannelse og job, Virksomhedsfag
Hhx
Afsætning, Dansk, Engelsk, Erhvervsret, Finansiering, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Græsk, Informationsteknologi, Innovation, International økonomi, It, Italiensk, Markedskommunikation, Matematik, Organisation, Samfundsfag, Samtidshistorie, Spansk, Statistik, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog, Virksomhedsøkonomi
Stx
Astronomi, Billedkunst, Biologi, Bioteknologi, Dansk, Datalogi, Dramatik, Engelsk, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Fysik, Græsk, Historie, Idræt, Innovation, Italiensk, Kemi, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Multimedier, Musik, Naturgeografi, Oldtidskundskab, Psykologi, Religion, Retorik, Samfundsfag, Spansk, Teknologi, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Billedkunst, Biologi, Dansk som andetsprog, Design, Dramatik, Engelsk, Fransk begyndersprog, Fransk fortsættersprog, Geografi, Græsk, Historie, Idræt, Informationsteknologi (forsøgsfag), Innovation, Italiensk, Kemi, Kultur- og samfundsgruppe, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturvidenskabelig faggruppe, Psykologi, Religion, Russisk, Samfundsfag, Spansk, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Erhvervsuddannelser
Afsætning, Arbejdsmiljø, Arbejdspladskultur, Erhvervsfag 2, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Biologi, Dansk, Design, Engelsk, Ergonomi, Erhvervsintroduktion, Erhvervsfag 1, Erhvervsrettet andetsprogsdansk, Erhvervsøkonomi, Faglig dokumentation, Erhvervsfag 3, Faglig kommunikation, Erhvervsfag 3, Fastholdelse/øget gennemførelse, Finansiering, Fransk, Fysik, Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, Hygiejne, Idræt, Informationsteknologi, Innovation, Erhvervsfag 3, Kemi, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Kontor, handel og forretningsservice, Kvalitetsarbejde, Matematik, Materialeforståelse, Metodelære, Erhvervsfag 3, Miljø, Naturfag, Omsorg, sundhed og pædagogik, Organisation, Planlægning af uddannelse, Praktikpladssøgning, Erhvervsfag 2, Psykologi, Pædagogik og didaktik, Samarbejde med eksterne, Samfund og sundhed, Erhvervsfag 2, Samfundsfag, Spansk, Sundhed, Teknologi, Teknologi, byggeri og transport, Tysk, Økonomi, Øvrige fremmedsprog
Voksenuddannelser
AVU, Billedkunst, Dansk, Dansk som andetsprog, Dramatik, Edb, Engelsk, Ergonomi, Europafag, Filosofi, Formidling, Fransk, Grundlæggende virksomhedskendskab, Historie, Hjemkundskab, Håndarbejde, Kulturfag, Kulturforståelse, Latin, Matematik, Mediefag, Musik, Naturfag, Psykologi, Pædagogik, Regnskab og edb, Religion og kultur, Samarbejde og kommunikation, Samfundsfag, Spansk, Tysk
AMU
AMU til flygtninge og indvandrere og tværgående AMU, Bygge og anlæg (BAI), Det pædagogiske område og SOSU-området (EPOS), Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL), Industriens arbejdsmarkedsuddannelser, Køkken-, hotel-, restaurant-, bager-, konditor- og kødbranchen (KHRU), Mejeri- og jordbrug (MJE), Metalindustriens arbejdsmarkedsuddannelser, Service (SUS), Svejsning og fyringsteknik (IF & MI), Tekniske installationer og energi – VVS, el og skorstensfejer, Transporterhvervet (TUR), Træindustri (TE)
Mellemlange videregående uddannelser
Kreative og kunstneriske uddannelser, Pædagogiske uddannelser, Samfundsfaglige og økonomiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser, Sproguddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Academy Profession Programme, Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser, IT- og designuddannelser, Kreative og kunstneriske uddannelser, Sundhedsuddannelser, Tekniske og teknologiske uddannelser

www.edu-caching.dk

Forfattere:
John Hygild Andersen
Beskrivelse:

Bevægelse i undervisningen. Opret poster på vores platform og lad eleverne teste deres viden om de emner du vil evaluere. Edu-caching er et moderne, digitalt læringsmiddel, der kombinerer læring, leg og bevægelse. Edu-caching gør det let for underv... 

   
Grundskole
Natur/teknologi

Xplore Natur/teknologi 1.-3. Systemportal Skoleabonnement

Forfattere:
Per Nordby Jensen, Niels Lyhne Hansen, Esther Larsen, Martin Sloth Andersen
Beskrivelse:

Med et Skoleabonnement til 1.-3. klasse får skolen adgang for alle elever til Xplore Natur/teknologi 1, 2 og 3. Med Xplore Natur/teknologi får du bl.a.: - Forløb med fagligt kernestof og mange illustrationer - Stort udvalg af opgaver og aktivite... 

  
Grundskole
Natur/teknologi

Xplore Natur/teknologi 1 Systemportal

Forfattere:
Esther Larsen, Per Nordby Jensen
Beskrivelse:

Xplore Natur/teknologi 1 indeholder forløbene: - På opdagelse i skoven - Dine sanser - Undersøg og opfind - Pattedyr i Afrika - Find vej med kort. Med Xplore Natur/teknologi får du bl.a.: - Forløb med fagligt kernestof og mange illustratio... 

  
(6) |