Vis

Din søgning gav 443 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Dansk på den interaktive tavle

Forfattere:
Johannes Fibiger, Alice Nissen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Dansk på den interaktive tavle er en hjælp til dansklæreren der stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan gør jeg brugen af en interaktiv tavle relevant for danskfaget? Bogen giver svar på dette ved at vise en række eksempler på, hvordan den interaktive... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver

Forfattere:
Helle Pia Laursen, Lars Holm
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Dansk som andetsprog. Pædagogiske og didaktiske perspektiver præsenterer en række centrale faglige temaer inden for fagområdet dansk som andetsprog og belyser nogle af de problemstillinger, der knytter sig hertil. Hensigten med bogen er at give en... 

 
Stx
Dansk
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Dansk som undervisningsfag

Forfattere:
Jens Jørgen Hansen
Udgiver:
Dansklærerforeningens Forlag
Beskrivelse:

Dansk som undervisningsfag – perspektiver på didaktik og design er en lærehåndbog om undervisning i danskfaget. Bogen giver et bud på hvordan dansklæreren kan håndtere undervisningen ud fra følgende pejlemærker: • Undervisningsfaglighed og dens... 

 
Grundskole
Dansk

d'dansk, Fællesbog, 2.kl.

Forfattere:
Lena Bülow-Olsen, Vibeke Skaarup, Susanne Kjær Harms
Udgiver:
Alinea
Beskrivelse:

d’dansk i indskolingen samler det, vi ved om den første læsning og skrivning og tilbyder et forskningsbaseret system til hele danskfaget. Læreren er sin egen didaktiker og kan med d’dansk formidle en undervisning, der tager afsæt i det, eleverne kan... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

De mange intelligenser

Forfattere:
Bruce Campbell
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

De mange intelligenser rummer et væld af strategier for differentieret undervisning og evaluering, som er lige til at tage i brug og vil give dine elever et stort udbytte af alle timer. Bogen er tilrettelagt som en arbejdsbog og viser lærere, hvordan... 

 
Grundskole
Uddannelse og job

De mange intelligensers pædagogik

Forfattere:
Howard Gardner
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Redigeret af Per Fibæk Laursen. Oversat af Kurt Strandberg. Hvad er intelligens? Hvordan er menneskets evner struktureret? Hvad er kreativitet? Hvordan tænker og lærer vi? Hvad er viden og kunnen? Hvordan bør man undervise? I denne samling af Howard... 

 
AMU
Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL)

Den grundlæggende projektlederuddannelse

Udgiver:
Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
Beskrivelse:

En rapport over udviklingsarbejdet med modulplaner for de 4 moduler, der er opdelt i følgende: Indhold For de enkelte moduler er der angivet en række temaer, teorier, værktøjer og emner, der kan tages i anvendelse. Der er ligeledes givet et bud på... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den kreative skole

Forfattere:
Kim Boye Holt
Beskrivelse:

Denne bog peger på kreativitet som en nøgle til at skabe et skoleliv, hvor faglighed og læringslyst kan folde sig ud inden for forskellige rammer og omstændigheder. Bogen beskriver konkrete værktøjer og undervisningsforløb, der forbinder det logis... 

   
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den lille bog om flydende læsning

Forfattere:
Jan Erik Klinkenberg
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen giver en kort indføring i begreberne gentaget læsning og flydende læsning, men er mest praktisk anlagt med 28 konkrete øvelser, varianter af gentaget læsning, hvor eleven motiveres og trænes i at opnå flow i læsningen. Bogen rummer endvidere:... 

 
Voksenuddannelser
Psykologi, Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den lærende hjerne

Forfattere:
Sarah-Jayne Blakemore og Uta Frith
Udgiver:
Dansk psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen er en sammenfatning af den forskning i hjernens funktion og udvikling, som har relevans for både almen- og specialpædagogikken. Bogen behandler temaer som: Sprogets udvikling, udvikling af basale talbegreber og færdighed i deres anvendelse,... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den sociologiske dimension i pædagogik

Forfattere:
Lars Ulriksen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Hvordan kan man forstå opdragelse og uddannelse i forhold til de sociale og samfundsmæssige rammer? Bogen tager udgangspunkt i professionsbacheloruddannelserne til lærer og pædagog. Bogen handler om det pædagogiske arbejde i tilknytning til den... 

 

Den sokratiske dialoggruppe. Et værktøj til værdiafklaring

Forfattere:
Finn Thorbjørn Hansen
Udgiver:
Gyldendal
Beskrivelse:

Med udgangspunkt i en særlig sokratisk samtalemetode for grupper og ud fra nogle konkrete eksempler giver denne bog et bud på, hvordan man kan foretage en individuel såvel som organisatorisk værdiafklaring. Bogen har to formål: - at præsentere en... 

 
Erhvervsuddannelser
Arbejdsplanlægning og samarbejde, Erhvervsfag 3, Psykologi, Pædagogik og didaktik
Voksenuddannelser
Filosofi, Psykologi, Pædagogik, Samarbejde og kommunikation
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den tavse dimension

Forfattere:
Michael Polanyi
Beskrivelse:

Polyhistor Michael Polanyi introducerer her begrebet tavs viden, som peger på, at vi ved mere, end vi kan redegøre for. Den tavse viden må ses som en afgørende del af videnskabelig erkendelse og som det grundlag, vores værdier og vurderinger udspr... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Den venlige magtudøvelse. Normalitet og magt i skolen

Forfattere:
Åsa Bartholdsson
Udgiver:
Akademisk Forlag
Beskrivelse:

Hvordan møder lærere deres elever, og hvordan skabes ’den normale elev’ i skolen? Den enkelte elev skal mødes ud fra sine egne forudsætninger og behov, og læreren skal – ifølge bekendtgørelser og læreplaner – arbejde ud fra demokratiske principper.... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

De pædagogiske fags grundlag og anvendelse

Forfattere:
Hans Vejleskov, Thyge Winther-Jensen
Beskrivelse:

De pædagogiske fag har i mange år været præget af skiftende faglige synspunkter, aktuelt opståede behov og modeluner. Derfor er der tvivl om, hvad det pædagogiske fagområde er, og om det er et selvstændigt felt. I De pædagogiske fags grundlag og...