Vis

Din søgning gav 74 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Grundskole
Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Håndværk og design, Idræt, Iværksætter, Kristendomskundskab, Matematik, Musik, Naturfag, Samfundsfag, Tysk
Hhx
Innovation
Erhvervsuddannelser
Fastholdelse/øget gennemførelse, Kompetenceudvikling af medarbejdere, Kvalitetsarbejde, Planlægning af uddannelse

Pionermagasinet

Udgiver:
dk4 Nye medier
Beskrivelse:

"Pionermagasinet" er et inspirationsmateriale til refleksion over og arbejde med innovation, kreativitet og entreprenørskab på forskellige niveauer i undervisningsningssystemet. Materialet indeholder fire tv-programmer med kort indholdsbes... 

    

Projekt Edison

Forfattere:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Vil du give dine elever i 6.-7. klasse mulighed for at stige op på den kreative platform, hvor innovation bruges som læringsproces? Så er Projekt Edison et godt valg. Her stifter eleverne bekendtskab med sjov og lærerig produkt- og konceptudvikling... 

   
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation
Hf
Innovation
Erhvervsuddannelser
Innovation, Erhvervsfag 3

Projektledelse - din guide til Ryslinge-modellen

Forfattere:
Anne Leavy
Udgiver:
Ryslinge Efterskole
Beskrivelse:

Ryslinge Efterskoles undervisningsmaterialer understøtter elever i at iværksætte og lede innovative projekter. Materialerne er skabt til at indgå i skolens projektlederuddannelse, men kan også anvendes i udskolingen og på ungdomsuddannelserne. Mate... 

  
Grundskole
Dansk, Iværksætter, Samfundsfag, Teknologi og kommunikation , Uddannelse og job
Hhx
Dansk, Samfundsfag
Htx
Dansk, Design og produktion, Innovation, Multimedier
Stx
Dansk, Kulturforståelse, Multimedier, Samfundsfag
Hf
Dansk, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Dansk, Innovation, Erhvervsfag 3, Samarbejde med eksterne, Samfundsfag

SkabVerden

Forfattere:
Lars Kofoed, Mette Tornfeldt, assens10
Beskrivelse:

SkabVerden.dk er en inspirerende og lærerig hjemmeside om entreprenørskab og internationalisering i undervisningen. Materialet henvender sig primært til målgruppen unge mellem 14 og 20, undervisere, ledere, vejledere, virksomheder og alle med en... 

   
(2) | 
Hhx
Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi
Stx
Erhvervsøkonomi, Samfundsfag
Hf
Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Socialt Entreprenørskab

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Materialet Socialt Entreprenørskab er en drejebog, der udgør et selvstændigt udgangspunkt for at arbejde med socialt entreprenørskab i undervisningen i det almene gymnasium. I udviklingen af drejebogen har det været fagene samfundsfag, historie,... 

  
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik

Start din egen salon - iværksætteri i frisørfaget

Forfattere:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Start din egen salon - iværksætteri i frisørfaget sætter fokus på de temaer, man skal omkring, hvis man vil starte sin egen frisørsalon. Materialet giver eleverne en god introduktion til bl.a. kunder, konkurrenter, salg, markedsføring og økonomi. S... 

  
Grundskole
Dansk

Sæt din viden i spil

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Sæt Din Viden I Spil er et digitalt materiale som med udgangspunkt i genrerne: noveller, reklamer, film og digte munder ud i konkrete projekter, hvor eleverne skal anvende deres faglige viden til at skabe værdi udenfor klassens almindelige rammer.... 

  
Grundskole
Iværksætter
Hhx
Innovation
Htx
Innovation
Stx
Innovation
Hf
Innovation
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser
Korte videregående uddannelser
Handelsuddannelser og økonomiske uddannelser
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Teknik og Innovation - innovation på grundforløb for Strøm, Styring og IT

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Elfaget er et fag, hvor udviklingen går rivende hurtig - derfor er det vigtigt, at eleverne får de nødvendige kompetencer til både at tænke og agere innovativt. Et grundforløb på SSIT er ofte lagt i meget faste rammer med faste strukturer, opgave... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Tema: Socialt entreprenørskab

Udgiver:
Dansk Forening for Socialpædagogik
Beskrivelse:

Temaartikler: Diakonens pionerer, Socialøkonomi giver udsatte livskvalitet,Socialt entreprenørskab giver udsatte livskvalitet, Socialt entreprenørskabeller demokratisk entreprenørskab, Entreprenørskab og innovation i de pædagogiske uddannelser, Samsk... 

  
Hhx
Innovation, Virksomhedsøkonomi
Htx
Innovation, Teknologi
Stx
Erhvervsøkonomi, Innovation
Erhvervsuddannelser
Kontor, handel og forretningsservice, Teknologi, byggeri og transport

The Business Model Canvas - Pitch din forretningsidé

Forfattere:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Når man gerne vil starte sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsidé, der kan føres ud i livet. Her er Business Model Canvas et godt redskab, der giver overblik over de vigtigste elementer: Virksomheden Produkterne Kunderne Øk... 

  
Erhvervsuddannelser
Teknologi, byggeri og transport

Tømreriet - iværksætteri i tømrerbranchen

Forfattere:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Mange håndværkere starter deres eget firma uden at vide, hvad de går ind til. Som selvstændig skal man ikke bare være en god håndværker, man skal også have forstand på økonomi, salg, kundeservice, bogholderi og personale. Tømreriet - iværksætteri... 

  
Grundskole
Dansk, Geografi

Ud i Europa

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Ud i Europa fokuserer på samfundets ressourcer set bredt og giver eleverne forståelse for ressourcernes bevægelighed mellem lande og regioner, forståelse for konsekvenser af egen brug af ressourcer, samt forståelse for hvordan behovet for en ressourc... 

  
Grundskole
Arbejdskendskab - valgfag, Dansk, Uddannelse og job

Vejen til min Virksomhed

Udgiver:
Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise
Beskrivelse:

Et undervisningsmateriale som på kreativ og eksperimenterende vis handler om iværksætteri. Materialet giver eleverne et indblik i, hvad det vil sige at være iværksætter og de udfordringer der ved at skabe en virksomhed. Inddrager flg. fag: Dansk...