Vis

Din søgning gav 39 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse

Skolens læringsmiljø

Forfattere:
Sidsel Skaalvik, Einar M. Skaalvik
Beskrivelse:

Denne bog handler om læring og betingelser for læring. Bogen belyser læring fra forskellige perspektiver og giver en indføring i de mest centrale teorier. Forfatterne diskuterer nyere forskning og viser, hvilken betydning elevernes selvopfattelse... 

 
Dagtilbud
Sproglig udvikling
Grundskole
Dansk, Dansk som andetsprog - basis, Dansk som andetsprog - supplerende

Skriv & Lær HD

Udgiver:
Jetmobile Inventions
Beskrivelse:

iPad App: En ASL støttet iPad skriveapp, der også har spilbaserede alfabet, skrive og læseøvelser. Offline Premium iOS Talesyntese vil udtale ordet som det er skrevet. 

  
Grundskole
Almindelige indvandrersprog - valgfag, Dansk, Dansk som andetsprog - basis
Voksenuddannelser
AVU, Dansk som andetsprog

Små Ord DK

Udgiver:
Jetmobile Inventions
Beskrivelse:

iPad App. Denne app er velegnet til elever med behov for visuel og auditiv støtte i processen med at genkende forskellige ord. Valgfri Dansk // Arabisk Auditiv Støtte. Valgfri store små bogstaver. Fem metoder. Trin 0-2 Dansk som Andetsprog. Dan... 

  
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Talentudvikling og elitesport i skolen

Forfattere:
Jens Christian Nielsen , Jesper Stilling Olesen
Beskrivelse:

Talentudvikling i Danmark er under forandring: Den begynder tidligere, henvender sig til flere og foregår mere målrettet. Både uddannelsespolitisk og i sportens verden anses talentudvikling mere end nogensinde som en forudsætning for at kunne konkurr... 

 
Grundskole
Dansk
Voksenuddannelser
Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Sproguddannelser

Tegn på sprog. Literacy i sprogligt mangfoldige klasser

Forfattere:
Helle Pia Laursen
Beskrivelse:

Gennem ti år fulgte en gruppe forskere fem klasser fem forskellige steder i Danmark for at blive klogere på, hvordan læse- og skriveundervisningen kan tilrettelægges, så den tager højde for den stadigt stigende sproglige diversitet i uddannelsessyste... 

 
Voksenuddannelser
Pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Tværfaglighed og fagligt samspil

Forfattere:
Line Krogager Andersen, Svend-Erik Holgersen , Peter Hobel
Beskrivelse:

Tværfaglighed er et populært begreb på uddannelsesinstitutioner, i dagspressen og i forbindelse med reformer af uddannelsessystemet. Men hvad betyder tværfaglighed i et fagdidaktisk perspektiv? Hvordan kan tværfaglighed bidrage til elevers og studere... 

 
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser

Udepædagogik – naturligvis!

Forfattere:
Lars Bergholdt
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Lav din egen dampsauna. Eller et dyrevæddeløb. Eller en slædedrage. Lars Bergholdt giver praktiske eksempler og teoretisk baggrund for gode oplevelser i naturen. Det er for børn – og for unge og voksne. En god udepraksis – hvor man leger, lærer,... 

 
Mellemlange videregående uddannelser
Pædagogiske uddannelser, Social- og Sundhedsuddannelser

Videoanalyse i team

Forfattere:
Mette Christensen, Birgit Kirkebæk, Sissel Sollied
Udgiver:
Dansk Psykologisk Forlag
Beskrivelse:

Bogen henvender sig til alle, der ønsker at anvende video som arbejdsredskab i pædagogisk praksis. Alle mennesker kommunikerer fra fødslen og til livets ophør. Men for nogle er kommunikationen besværliggjort af funktionsnedsættelser. Omgivelserne... 

 
Stx
Psykologi, Samfundsfag
Hf
Samfundsfag
Erhvervsuddannelser
Omsorg, sundhed og pædagogik
Voksenuddannelser
Historie, Hjemkundskab

Åndssvag? Tilladt? Hvordan? Før 1959 - Efter 1959 til Bistandslov i 1980

Forfattere:
Aage Staffe
Udgiver:
nu: Forlaget Ådalen;, Forlaget BOGPartisanen er ophørt, Tlf. 4014 4791 info@forlagetaadalen.dk
Beskrivelse:

Forfatteren øser af 18 års erfaringer indenfor Åndssvageforsorgen. Budskabet er videnformidlende og meget bevidst firkantet, enøjet og provokerende. Hvorfor så det? Psykisk udviklingshæmmede og ligestillede er helt og fuldt afhængige af andre – af...