Vis

Din søgning gav 67 resultater

rss ikon
Forside/logo Målgruppe Beskrivelse
Stx
Historie

Fra oplysningstid ti europæisk integration

Udgiver:
gyldendal
Beskrivelse:

Fokus 2 – fra oplysningstid til europæisk ekspansion er den nye og opdaterede udgave af de to bøger Fokus 2 – fra oplysningstid til imperialisme og Fokus 3 – fra verdenskrig til velfærd. Bogen har desuden fået tilføjet kapitlet "Introduktion... 

 
Stx
Historie

Fra oplysningstid til europæisk integration

Forfattere:
Palle Roslyng-Jensen, Claus Friisberg, Karl-Johann Hemmersam, Hans Branner, Inge Adriansen, Lars Andersen, Michael Seidelin, Carsten Lykke-Kjeldsen, Ulrik Langen og Ulrik Grubb
Beskrivelse:

Fokus 2 – fra oplysningstid til europæisk integration er den nye og opdaterede udgave af de to bøger Fokus 2 – fra oplysningstid til imperialisme og Fokus 3 – fra verdenskrig til velfærd. Bogen har desuden fået tilføjet kapitlet "Introduktion... 

  
Stx
Græsk, Historie, Oldtidskundskab

Grækenlands historie

Forfattere:
Tønnes Bekker-Nielsen
Beskrivelse:

Bogen beskriver i en kompakt og let tilgængelig form de græske samfunds udviklingshistorie fra de tidligere bronzealderkulturer til den romerske erobring af Grækenland. Undervejs sættes der gennem temakapitler fokus på centrale aspekter af grækernes... 

 
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Religion, Samfundsfag
Hf
Historie, Religion, Samfundsfag
Voksenuddannelser
Historie, Religion og kultur, Samfundsfag

Hellig krig i Mellemøsten

Forfattere:
Svend Lindhardt
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Kan der blive fred i Mellemøsten, når de stridende parter bliver mere og mere religiøst fanatiske? Bogen analyser konflikten og de religiøse grupper inden for islam, jødedom og kristendom. Islam, jødedom og kristendom i Mellemøsten tolkes i stigen... 

   
Stx
Historie
Hf
Historie

Historieportalen - historieportalen.gyldendal.dk

Forfattere:
Gyldendal
Beskrivelse:

Historieportalen er et digitalt undervisningsmateriale til historieundervisningen i gymnasiet. På portalen finder du spændende tematiske forløb, der dækker kernestoffet, overbliksværkerne Overblik – danmarkshistorie i korte træk og Overblik – verdens... 

  
Stx
Historie

Historiske hovedlinjer

Forfattere:
Torben Peter Andersen
Beskrivelse:

Ny, gennemrevideret udgave af grundbogen til verdenshistorie, Historiens kernestof, tilpasset historiefaget efter 2017-reformen, hvor alle kapitler desuden er forsynet med kildetekster. Historiske hovedlinjer fremstiller Verdens og Danmarks histor... 

 
Hhx
Samtidshistorie, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Stx
Historie, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Hf
Historie, Tysk begyndersprog, Tysk fortsættersprog
Voksenuddannelser
Historie, Tysk

Holocaust

Forfattere:
Jacob Halvas Bjerre
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Hvordan kunne det ske? Det er ofte spørgsmålet, når emnet er Holocaust – nazisternes folkemord på 6 mio. jøder. Spørgsmålet har mange svar. Forfatteren gennemgår og analyserer dem alle. Bogen sætter fokus på nazismens raceideologi og race- og... 

   
Grundskole
Historie
Stx
Historie
Hf
Historie

Irland. Fra påskeoprør til påskeaftale

Forfattere:
Kai Rasmussen
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Bogen beskriver i hver sin del Nordirlands og Irlands historie i det 20. århundrede – et århundrede, der har ændret den grønne ø fra at være en tilbagestående britisk koloni til i dag at være et økonomisk vækstområde. Med udgangspunkt i Irlands... 

   
Stx
Religion

Islam - fra beduinkult til verdensreligion

Forfattere:
Jens M. Steffensen
Udgiver:
Systime
Beskrivelse:

Islam - fra beduinkult til verdensreligion giver et historisk rids fra islams oprindelse i en arabisk beduinkultur over korstogene til nutiden, hvor islam fremtræder som en verdensreligion med over en milliard troende og med et solidt fodfæste også i... 

 
Hhx
Samfundsfag
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Kultur- og samfundsgruppe, Samfundsfag

Israel 1948-2015

Forfattere:
David Jano
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Denne bog fortæller om Israels historie fra zionisternes første verdenskongres i 1897 og Palæstinamandatet i mellemkrigstiden over landets oprettelse i 1948 til parlamentsvalget i 2015. Bogen handler især om forholdet til de arabiske naboer og... 

   
Hhx
Samfundsfag, Samtidshistorie
Stx
Historie, Samfundsfag
Hf
Historie, Samfundsfag

Jugoslaviens sammenbrud – Balkan-krigene 1991-2001

Forfattere:
Anders Bjørn
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Som den første bog på dansk giver JUGOSLAVIENS SAMMENBRUD et samlet overblik over begivenhederne i det tidligere Jugoslavien. Forfatteren forsøger at finde svarene på, hvordan sådan en ondskab kunne udfolde sig i Europa, vores civiliserede kontinent,... 

   
Hhx
Kinesisk, Samfundsfag, Samtidshistorie
Htx
Samfundsfag
Stx
Historie, Kinesisk, Samfundsfag
Hf
Historie, Kinesisk, Samfundsfag
Voksenuddannelser
AVU, Historie, Samfundsfag

Kina. Fra kejserdømme til kapitalisme

Forfattere:
Mette Holm
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Kina er verdens nye supermagt og uomgængelig i snart sagt alle sammenhænge. Bogen giver et overblik over landets brogede og tumultariske historie i det 20. og 21. århundrede. Bogen er skrevet til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne og... 

   
Stx
Historie
Voksenuddannelser
Historie

Korstogene - Idé og virkelighed

Forfattere:
Lars Peter Visti Hansen
Udgiver:
Systime
Beskrivelse:

Bogen forklarer baggrunden for og ideologien bag korstogene og følger deres udvikling op gennem tiden. Korsfarerstaternes historie og den muslimske verdens reaktion på korstogene er også genstand for indgående diskussion i bogen. Bogen behandler... 

 
Stx
Historie, Religion
Hf
Historie, Religion

Korstogene – islams ekspansion og kristen modoffensiv

Forfattere:
Jesper Rosenløv, Michael Pihl
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

Hvorfor drog middelalderens kristne på korstog? Bogen forklarer baggrunden for korstogene, som rækker længere tilbage end pave Urban 2.'s tale i 1095, som ellers ofte ses som startskuddet til korstogene. Det er en udbredt opfattelse, at... 

 
Stx
Historie, Religion
Hf
Historie, Religion

Kristen zionisme. Mellem religion og politik

Forfattere:
Svend Lindhardt
Udgiver:
Frydenlund
Beskrivelse:

De kristne zionister er kristne fundamentalister. Det er for dem en religiøs pligt at virke for det jødiske folks genindsættelse i Israel og det jødiske tempels genopbyggelse. For det er de nødvendige forudsætninger for, at Kristi genkomst kan finde...